Toen, op 24 november 1819: het nieuwe gemeentewapen.

Op 24 november 1819 werd door de Hooge Raad van Adel, van wege de koning het officiële gemeentewapen van gemeente Stad Hardenberg vastgesteld. Deze bevestiging in het bezit van het gemeentewapen, zijnde een schild van lazuur beladen met den Heiligen Stephanus den martelaar, van zilver, houdende in deszelfs linkerhand een rood boek en staande in een met rijen pilaren voorzien kerkgewelf van zilver; het schild gedekt met een kroon van goud, wordt nog altijd goed bewaard in het Gemeentearchief Hardenberg.


Toen, op 06 september 1968: orde van Oranje-Nassau.

Deze foto is gemaakt op 6 september 1968. Burgemeester Slot van de gemeente Hardenberg spelt de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, op het revers van boekhouder Gerrit Jan Zweers. De versierselen werden hem opgespeld tijdens een feestavond van de Coöperatie Hardenberg in Zaal Nijhoving ter gelegenheid van Zweers’ 45-jarig werkverband.