Categorie Ongeluk | Calamiteit

Toen, op 24 juli…

Op 24 juli 1853 kreeg de oud-burgemeester en notaris van Gramsbergen, Willem Swam, een nat pak toen hij met zijn rijtuig over de noodbrug over de zogenaamde Ongelukkige Wijk tussen Zuidwolde en Dedemsvaart wilde rijden. De paarden schrokken, waardoor het rijtuig omsloeg en in het water viel. De inzittenden kwamen met de schrik vrij…

Willem Swam was van 1818 tot 1852 eerste burger van Gramsbergen. In 1852 was hij opgevolgd door burgemeester mr. H.P.M.C. van Ingen. Daarnaast was Swam notaris. Dat ambt bleef hij tot 1870 bekleden.


Toen, op 1 juli …

Op 1 juli 1881 overleed de 23-jarige bruid Mina Hazelhorst uit Sibculo aan de gevolgen van de verwondingen die ze opliep door een geweerschot. Wat was er gebeurd?

De Twentsche courant van 22 juni 1881 meldde:
Vriezenveen, 18 junij. Een treffend ongeluk had gisterenavond in ’t naburig gehucht Sibculo plaats. Terwijl men daar vroolijk feest vierde ter gelegenheid van een huwelijk dat heden zou voltrokken worden, werd de 23-jarige bruid bij het lossen van eereschoten door een jongeren broeder dermate getroffen, dat de geneesheer haar hoogstens nog een paar dagen levens toeschrijft. De papieren prop van het schot, dat tengevolge der weinige bedrevenheid van den jongeling in ’t hanteeren van vuurwapens, ontijdig afging, was haar in de rug en de longen gedrongen. Volgens een later berigt leefde het meisje gisteren avond nog en zou het aan de beterende hand zijn…

De Nieuwe Haarlemsche Courant schreef op 7 juli:
Hardenberg, 5 Juli. De 23-jarige bruid te Sibculo, nabij deze gemeente, die voor 14 dagen bij ongeluk door een geweerschot van haar jongeren broeder in den rug werd getroffen, is na een hevig lijden bezweken. 

De Twentsche Courant vulde dat aan:
Vriezenveen, 4 julij. Zaterdag namiddag begaf zich de heer Rechter-Commissaris en de heer Substituut Griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo, met de heeren Dr. Gorter te Almelo, en Dr. Boom te Vriezenveen, naar de woning van G.J. Ekkel te Sibculo, alwaar de gerechtelijke lijkschouwing van Mina Hazelhorst, (overleden aan de gevolgen eener geschoten wond) plaats had.

Mina Hazelhorst was een dochter van Gerrit Jan Hazelhorst en Hermina Kampman. De onfortuinlijke ‘jongere broer’ was Hendrik Jan Hazelhorst.


Toen, op 22 juni…

Op 22 juni 1928 vond een vreselijk drama plaats in Bergentheim waarbij de gebroeders Gerrit en Jan Huisken om het leven kwamen. De Nieuwe Tilburgsche Courant van 25 juni berichtte erover:

Twee jongemannen verdronken
Te Bergentheim onder Ambt-Hardenberg is zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. De ongeveer 20-jarige gebroeders Huiskens, waren bezig per schuit gereedschappen uit de veenderij van de Erven van Rooyen te Haarlem te vervoeren, waarbij zij op onverklaarbare wijze te water raakten en verdronken. De lijken der beide jongens zijn later door de politie naar de ouderlijke woning vervoerd.

Gerrit Huisken was slechts 20 jaar en Jan slechts 17 jaar oud. Ze waren kinderen van Jan Huisken en Berendina Wesselink uit Bergentheim. De jongens verdronken in de Van Roijenswijk.

De krant De Standaard vulde aan:
De 20-jarige veenarbeider G. Huisken en zijn 17-jarige broeder Jan Huisken, beiden wonende te Bergentheim (Ambt-Hardenberg), wilden vrijdagmiddag met een bokschuit eenig gereedschap, zooals kruiwagens, loopplanken enz. uit de veenderij halen. Op den terugweg zijn bij een bocht de beide jongens op onverklaarbare wijze te water geraakt en verdronken. De politie heeft de beide lijken opgedregd en naar de ouderlijke woning vervoerd. 


Toen, op 8 mei…

Op 8 mei 1885 verdronk sluiswachter Evert Haveman bij Sluis VII te Lutten aan de Dedemsvaart. Evert was slechts 40 jaar oud en getrouwd met Leentje Visscher. De krant De Grondwet schreef twee dagen later:

De sluiswachter aan sluis no. 7 te Lutten a/d. Dedemsvaart had gister in den vroegen morgen het ongeluk in de diepe schutkolk te vallen. Zijn lijk werd eenige oogenblikken later gevonden. 


Toen, op 25 februari…

Op 25 februari 1875 verdronk de 15-jarige Jacoba Arnolda Schutte in het Overijssels Kanaal onder Loozen. Zij was een dochter van grofsmid Hendrikus Schutte en Magteltje Karsten uit Stad Hardenberg. Wat was er gebeurd?

De krant Le courrier de la Meuse (de krant van de Maas) schreef op 2 maart 1875:
Hardenberg. Vendredi dernier, quatre jeunes filles de cette commune voulant revenir de Gramsbergen par le canal d’Overyssel tombèrent dans I’eau, la glacé s’étant rompue sous leurs pieds. Trois d’entre elles furent sauvées mais la quatrième, une jeune fille de quinze ans, fut noyée.

Hardenberg. Afgelopen vrijdag zakten enkele jonge meisjes uit deze gemeente, die uit Gramsbergen over het Overijssels Kanaal terug wilden keren, door het ijs. Drie van hen werden gered, maar de vierde, een vijftienjarig meisje, verdronk.

Jacoba Arnolda Schutte werd op 2 maart 1875 begraven op het kerkhof Nijenstede in Hardenberg, zoals blijkt uit het inkomstenregister van de hervormde diaconie.