Categorie Opvoeding | Onderwijs

Zoekplaatje.

Christelijke kleuterschool rond 1947.

Er ontbreken nog enkele namen…

Christelijke kleuterschool rond 1947 met juffrouw Tiny Kesimaat en Hermien Otter.

Bovenste rij: Hendrik Jan Moeken, Henk Stegeman, Piet Dijkhuis, Albert Zweers, Piet Ringenier, Albert Kremer, Arend Zweers en Frits Goris?t
Middelste rij: Wim Otterman, ?, Greetje Valkman, Dickie Zagers, Jannie Ringenier, Diny Borneman, Henk Willering en Tjakko van Til?
Voorste rij: Jan Oostenbrink?, Lia Vermast of Alie Boonstra (van politie Bondstra? van de Gramsbergerweg), Grietje Vasse, Ria van der Haar, Miny Stegeman, Jetje Kuijvenhoven en Jan Goris.


Toen, op 8 januari…

Op 8 januari 1932 verscheen het pamflet Niet verbitteren, maar verbeteren, geschreven door A. Uilenberg, het hoofd van de openbare lagere school in De Krim. Het pamflet bevat een causerie over het onderwijs, zowel openbaar als bijzonder.

Een exemplaar van het pamflet is bewaard gebleven in de onlangs door ons verworven archiefcollectie Stegeman (inv.nr. 65) en is raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Hardenberg.


Toen, op 3 januari…

Op 3 januari 1906 werd de openbare lagere school te Ebbenbroek in gebruik genomen. De school startte met zestig leerlingen. De school was gebouwd in opdracht van de gemeente Ambt Hardenberg. Het schoolgebouw met bijbehorende onderwijzerswoning was gerealiseerd onder architectuur van de firma F.C. en J.D.C. Koch te Zwolle. De aanbesteding ervan had plaatsgevonden op 1 maart 1905. De gemeente had het perceel grond voor 500 gulden aangekocht van de fam. Wolbink. Het eerste hoofd der school werd Dirk Jan ten Agter, afkomstig uit Rijssen. Helaas beschikken we niet over een oude foto van de school te Ebbenbroek. Heeft u die wel, dan houden we ons zeer aanbevolen!


Toen, op 01 oktober 1954: hoofdonderwijzer Holtrop.

Op vrijdag 1 oktober 1954 nam Ruurd Holtrop, na een periode van 40 jaar, afscheid als hoofdonderwijzer van de christelijke lagere school te Bruchterveld. Zijn opvolger, meester Van Wensveen, werd diezelfde avond ‘geïnstalleerd’.


Op de kabinet-foto zijn meester Holtrop, zijn echtgenote Geertje Room en hun dochter Alie afgebeeld.

Toen, op 25 september 1913: een weerspannige onderwijzer te Kloosterhaar.

Op 25 september 1913 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg, op voordracht van het college, oneervol ontslag te verlenen aan onderwijzer H. Meertens te Kloosterhaar:”Tenslotte deelde de voorzitter mede dat de heer Meertens, onderwijzer aan de openbare lagere school te Kloosterhaar, zich niet naar de voorschriften van het hoofd der school wil voegen. Het hoofd der school heeft bij den arrondissementsschoolopziener een klacht aangaande hem ingediend, inhoudende dat Meertens weigerde aan de kinderen nationale liederen te leeren of toe te laten dat deze door het hoofd der school worden geleerd. Het is niet de eerste keer, merkte de voorzitter op, dat Meertens zich niet naar behooren gedraagt. Het vroegere hoofd der school, de heer Duijtsch, klaagde ook dikwijls over hem. Op 24 en 25 october 1910 gaf hij den kinderen zijner klasse zonder verlof van het gemeentebestuur of het hoofd der school vacantie, als reden daarvoor aanvoerende bij het verhoor in de vergadering van B. en W. van 12 november 1910, dat het te koud was in de school. Toen is hem met nadruk op zijn willekeurige handeling gewezen. Op voorstel van B. en W. werd met algemeene stemmen besloten aan den heer H. Meertens ontslag te verleenen als onderwijzer aan de openbare lagere school te Kloosterhaar, met ingang van den dag volgende op dien, waarop de mededeeling van goedkeuring van het besluit door Ged. Staten bij B. en W. zal zijn ontvangen”.Gedeputeerde Staten van Overijssel stemde vervolgens in met het besluit van de gemeenteraad. Meertens werd de laan uitgestuurd en kon pas enkele maanden later weer – tijdelijk – aan de bak als onderwijzer op een openbare lagere school in Almelo…


%d bloggers liken dit: