Categorie Sport | Spel | Muziek

Toen, op 18 februari 1978: stuif-es-in in Hardenberg.

Het Noord-Oosten van 17 januari 1978 kondigde aan:
Het bekende TV-programma Stuif es in zal 18 februari in Hardenberg worden gebracht met medewerking van de scholieren. Het programma wordt gepresenteerd door Ria Bremer. De organisatoren komen met eigen grote tent naar Hardenberg, die helemaal verwarmd zal worden. De juiste plaats is nog niet vastgesteld. Dat komt men tevoren eerst ter plekke bekijken”.

Een maand later schreef dezelfde krant:
“Zaterdag 18 februari wordt het televisieprogramma Stuif-es-in van de Avro rechtstreeks uitgezonden uit een tent op het Molenplein in Hardenberg. Van half vijf tot half zes is de uitzending voor de tv, maar uiteraard gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf voordat het allemaal zo ver is. In het kinderprogramma komen kinderen van scholen uit Overijssel, die werkstukken hebben gemaakt om in de uitzending te laten zien. De tent biedt plaats aan 400 kinderen; het merendeel van deze kinderen bestaat uit zesdeklassers van scholen in Hardenberg. Voordat de uitzending vanuit de tent begint, wordt er op de televisie een filmpje vertoond van Hardenberg om de mensen in den lande enigszins duidelijk te maken waar Hardenberg ligt en hoe het er uitziet”.


Toen, op 02 februari 1973: radioprogramma uit Hardenberg.

Op deze foto zien we rechts mr. L.A. van Splunder (burgemeester van Hardenberg) en links mr. C.P. van Reeuwijk (burgemeester van Ommen).

Op 2 februari 1973 werden in Hotel Nijhoving aan de markt te Hardenberg opnamen gemaakt voor het radioprogramma ‘Route A’ van de TROS.

De krant ‘Het Noord-Oosten’ schreef erover:
“Het radioprogramma dat zaterdag gewijd was aan ons gebied, is goed geslaagd. Het programma heeft ten doel het bevorderen van het toerisme, eventueel via een van de bekende ANWB- of andere toeristische routes. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het begrip ‘amusement’, dat in een bepaalde streek te vinden is en voorts streeft men er naar de streek waarin de route zich bevindt in de ruimste zin des woords positief te belichten.

In een kort vraaggesprek met iemand uit Bruchterveld en mevr. Makkinga uit Hardenberg werden veel lovende woorden gesproken over het wonen en werken in Hardenberg. De dertig leden tellende mondaccordeonvereniging EMS uit Bergentheim zorgde voor een fraaie muzikale bijdrage, wat beloond werd met een dankbaar applaus. Ook het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor was te beluisteren. In een vraaggesprek merkte burgemeester Van Splunder o.m. op dat wat de werkgelegenheid betreft er zogelijke aspecten zijn in kwalitatief opzicht. De stadsontwikkeling van Hardenberg ‘stad in steigers’ wordt gestagneerd door een Kroon-procedure (plan-Baalder). Ook merkte de burgemeester op dat Prins Bernhard ereburger van Hardenberg is en dat prins Claus destijds de officiële opening van ‘De Boshoek’ verricht heeft”.


Toen, op 25 november 1858: gevecht op de ijsbaan.

Op donderdag 25 november 1858 vond op het bevroren kanaal bij Gramsbergen een vechtpartij plaats, waarbij bakker J.H. uit Gramsbergen zo verwond werd dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Wat was er gebeurd?

Gramsbergen, 29 nov. Gepasseerde donderdag kwam J.H, bakker en herbergier alhier, met eene slede met goederen van Hardenberg over het kanaal. Vijf personen, die van eenen schapenverkoop kwamen, reden hem voorbij, doch de zesde haakte met zijne schaats achter de slede en viel. De zes schaatsenrijders, door overmaat van sterken drank verhit en opgewonden, vielen daarop eenparig op J.H. aan, verbrijzelden zijne slede met een gedeelte zijner goederen, en sloegen hem toen zoo geweldig, dat bij heelkundige hulp heeft moeten inroepen. Een paar personen, die toevallig het kanaal passeerden, hebben J.H. ontzet, anders ware het welligt nog erger afgeloopen. Van dit feit is der bevoegde magt kennis gegeven zoodat ook bovenbedoelde personen zullen ondervinden, dat wat dronken gedaan wordt, nuchteren moet worden bezuurd.


Toen, op 23 augustus 1975: nieuwe sportparken.

Op zaterdag 23 augustus 1975 verrichtte burgemeester Van Splunder een drietal officiële openingen. Eerst ging hij naar Sibculo waar hij het uitgebreide sportpark opende. Vervolgens reed hij naar Bruchterveld om het nieuwe sportveld in gebruik te stellen en als laatste ging hij naar de Boshoek om het clubhuis van de hockeyvereniging ’t Hocky Hokkie officieel te openen.


Toen, op 18 augustus 1922: volks- en sportfeest te Slagharen.

Op 17 en 18 augustus 1922 werden te Slagharen Groote Volks- en Sportfeesten georganiseerd. Uit bijgaande advertentie in de Dedemsvaartsche Courant blijkt dat men o.a. kon deelnemen aan behendigheidswedstrijden op motor en fiets. Een van de deelnemers aan de wielerwedstrijd kreeg destijds een koperen medaille uitgereikt. De vandaag precies een eeuw oude koperen medaille is bewaard gebleven bij een van de nazaten van een toenmalige deelnemer. We weten alleen niet of de medaille werd uitgereikt voor deelname aan de wedstrijd of het behalen van een podiumplaats…