Categorie Verkeer | Vervoer

Toen, op 22 december 1943: Duitse vliegtuigen neergestort.

Groepscommandant Pieter Blok van de Hardenbergse marechausseebrigade liet op 22 december 1943 onderstaand briefje typen, gericht aan de afdelingscommandant. Hij liet weten dat er diezelfde dag rond 15.00 uur twee Duitse jachtvliegtuigen waren neergestort. Het ene kwam terecht in de buurtschap Heemse en het andere in de buurtschap Brucht. Beide toestellen waren totaal vernield en de piloten verongelukt. De gecrashte toestellen werden bewaakt door leden van de luchtbeschermingsdienst te Hardenberg. De lijken van de piloten zijn twee dagen later door de Duitse Wehrmacht geborgen en naar Enschede vervoerd. Ook de vernielde toestellen werden door de Wehrmacht opgeruimd.

De omgekomen Duitse piloten waren de 23-jarige Günter Broda (Heemse) en de 31-jarige Karl Trapp (Brucht). Beiden werden aanvankelijk begraven in Enschede, maar later overgebracht naar de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. De verongelukte toestellen waren Messerschmitts.


Toen, op 20 december 1949: opening Vechtbrug.

Vechtbrug
De nieuwe betonbrug over de Overijsselsche Vecht, anno 1960

Het was voor Hardenberg een gedenkwaardig moment toen op dinsdagmiddag 20 december 1949 de opening van de nieuwe Vechtbrug plaats had. Om half drie stond in de omgeving van de brug alles propvol mensen. Even later arriveerde de burgemeester, met de wethouders, raadsleden e.a. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat sprak de burgemeester toe. Zo is dan nu de dag gekomen dat er een nieuwe Vechtbrug geopend kan worden. De oude brug was ook werkelijk geen luxe voorwerp, zij heeft al veel avonturen moeten ondergaan. In de laatste oorlogsjaren heeft zij veel moeten lijden. Maar nu is zij dan vervangen door deze prachtige nieuwe brug.

Daarna sprak de hoofdingenieur nog enige woorden van dank tot allen die hadden meegewerkt om deze brug tot stand te brengen. De burgemeester hield daarna nog een kleine rede. Hij sprak o.a. de hoop uit dat de nieuwe brug de band mocht zijn tussen de beide ‘gemeenten’ Hardenberg en Heemse, en dat deze mochten groeien en bloeien. Het lint werd door mevr. Van Oorschot doorgeknipt. Nadat ze deze handeling verricht had, werd haar door het dochtertje van de heer Makkinga een bouquet witte anjers aangeboden. In Hotel Leering was er vervolgens nog een gezellig samenzijn, terwijl de brug enkele avonden achtereen geïllumineerd bleef.

In april 1949 was de bouw van de nieuwe betonbrug over de Vecht onderhands aanbesteed. Dat ter vervanging van de noodbrug (Baleybrug), waarmee men anderhalf jaar lang zat opgescheept. De bouw van de nieuwe brug werd gegund aan de firma Haveland uit Groningen.

(N.b. noot van de redactie: over de passage in de tekst ‘deze prachtige nieuwe brug’ valt te twisten…)


Toen, op 15 december 1936: de Bekkebrug

Deze foto werd afgedrukt in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 15 december 1936. De afbeelding toont de schilderachtig gelegen, maar uiterst smalle Beekbrug, de brug over de Radewijkerbeek in de weg van Hardenberg naar Baalder. De brug was voor het laatst in 1891 vernieuwd, maar werd in 1937 vervangen door een zeven meter brede betonbrug. De nieuwe brug is te zien op de onderste foto.