Categorie Ziekte en Gezondheid

Toen, op 28 april …

De Vechtstreek van 4 mei 1956:
Onverwachts is nog haar einde gekomen. Op 61-jarige leeftijd is Anna Zweers heengegaan na een rijk leven. Eigenlijk heeft het ieder verwonderd dat ze nog zou oud is geworden. Haar gebrekkig lichaam, haar wankele gezondheid heeft dat niemand doen verwachten. Maar wat woonde daar in dat gebrekkige lichaam een energie en wat betekende ze veel voor haar familie- en vriendenkring. Hoe velen zouden het wel niet geweest zijn, die hier zo verdienstelijk wegwijs werden gemaakt in de handvaardigheid van het naaien? Hoeveel gediplomeerde meisjes zou ze zo in de loop der jaren wel niet hebben afgeleverd? En wat was het vaak treffend te zien hoe hulpvaardig deze meisjes haar verzorgden van en naar haar invalidenwagentje. En nu staren twee stokoude ouders haar na. Ze hebben zo veel in haar verloren. Want hoe gebrekkig Anna was naar haar lichaam, zo sterk en voortvarend was ze naar haar geest. Niet veel ouders zullen in hun kinderen zoveel hulp en steun vinden als het ouderpaar in Anna. ’t Was dan ook geen wonder dat de 91-jarige Zweers op de begraafplaats z’n krachten voelde wegzinken. Hulpvaardige familieleden hielpen de bedroefde vader weer naar huis, het huis dat zonder Anna straks zo leeg zal zijn. Gelukkig kon ds. Reeven bij het open graf woorden van hartelijke troost spreken.

Anna Zweers was geboren op 29 december 1894 in stad Hardenberg, als dochter van tramconducteur Hendrik Zweers en Jantje Bos. Ze overleed dus op 28 april 1956.


Toen, op 26 april …

Het Salland’s Volksblad van 26 april 1907 meldde o.a. het volgende:
“Gramsbergen. Maandag jl. werd in het logement Kuiper alhier voor rekening van de heer G. Bolte het bouwen van een stationskoffiehuis aanbesteed, waarvoor zeven inschrijfbiljetten waren ingekomen. De laagste inschrijver was Mandema uit Avereest voor f. 3.680. Hem werd de opdracht gegund.”
Het begon in 1907 als stationskoffiehuis Spoorzicht, werd later café ’t Hoekje en is nu nog steeds bekend als ‘Jan en Gees’.


Toen, op 25 april …

De Zierikzeesche Nieuwsbode van 30 april 1859 meldde de volgende bijzondere gebeurtenis:

Hardenberg, 25 april. Eene ongehuwde vrouw, ruim 60 jaren oud, algemeen bekend onder den naam van Kniepen Fenne, welke voor arm doorging en in de laatste jaren door de diaconie werd onderhouden, heeft bij haar overlijden in de vorige week circa f. 1000 nagelaten, welk kapitaal, doordien hare familie niet bekend is, vermoedelijk aan de diaconie zal vervallen.

Fennigjen Ruitmink was geboren op het erve de Knijpe in Baalder, op 19 januari 1793 en stierf op 66-jarige leeftijd op 16 april 1859 te Baalder.

Fragment uit het doopboek, anno 1793.

Toen, op 6 maart…

Op 6 maart 1891 vond de oprichtingsvergadering plaats van het Ziekenfonds ‘Helpt Elkander’ te De Krim. Twee van de initiatiefnemers waren de heren Geele Edzes Tuik (1862-1948) en Albertus Bunskoeke (1869-1952).

Na de oorlog ging het ziekenfonds verder als spaarfonds. Tijdens de 57e jaarvergadering (in 1948) werd het fonds vanwege financiële moeilijkheden opgeheven…


Toen, op 13 februari…

Het Overijsselsch Dagblad van 13 februari 1957 plaatste onderstaand bericht. Na het eten van worst werden zeventien ingezetenen ziek, van wie er zeven zelfs naar het ziekenhuis moesten. Onder hen het gezin van winkelier Carel Hendrikus (Karel) Makkinga en Klaasje Pouwels, en drie van hun vier kinderen. Onderzoek wees uit dat in de worst waren paratyfuscellen werden aangetroffen.


%d bloggers liken dit: