Toen, op 21 augustus…

Deze bijzonder oude foto, gedateerd 21 augustus 1891, toont ons het markante ‘Heerenhuis’ aan het einde van de voormalige Van Roijenswijk te Bergentheim, de toenmalige rentmeesterswoning van de Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen.

Hoewel het pand aan de Kanaalweg-West 60-61 niet vaak meer met die naam zal worden aangeduid, stond het in Bergentheim en omgeving decennialang lang bekend als het Herenhuis. Het riante gebouw is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de vervening in het zuiden van de gemeente Hardenberg. Het pand werd in 1864 gebouwd in opdracht van grootgrondbezitter en vervener Van Roijen. Op de foto bestaat het bouwwerk, waarin het kantoor van de veenderij gevestigd was, nog uit 1 bouwlaag. Pas in 1911 zou het grootscheeps worden verbouwd en met een verdieping uitgebreid. Toen kreeg het de verschijningsvorm zoals we het nu nog kennen.

De geschiedenis van het Herenhuis kunt u lezen op onze website.


Toen, op 22 juni…

Op 22 juni 1928 vond een vreselijk drama plaats in Bergentheim waarbij de gebroeders Gerrit en Jan Huisken om het leven kwamen. De Nieuwe Tilburgsche Courant van 25 juni berichtte erover:

Twee jongemannen verdronken
Te Bergentheim onder Ambt-Hardenberg is zaterdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. De ongeveer 20-jarige gebroeders Huiskens, waren bezig per schuit gereedschappen uit de veenderij van de Erven van Rooyen te Haarlem te vervoeren, waarbij zij op onverklaarbare wijze te water raakten en verdronken. De lijken der beide jongens zijn later door de politie naar de ouderlijke woning vervoerd.

Gerrit Huisken was slechts 20 jaar en Jan slechts 17 jaar oud. Ze waren kinderen van Jan Huisken en Berendina Wesselink uit Bergentheim. De jongens verdronken in de Van Roijenswijk.

De krant De Standaard vulde aan:
De 20-jarige veenarbeider G. Huisken en zijn 17-jarige broeder Jan Huisken, beiden wonende te Bergentheim (Ambt-Hardenberg), wilden vrijdagmiddag met een bokschuit eenig gereedschap, zooals kruiwagens, loopplanken enz. uit de veenderij halen. Op den terugweg zijn bij een bocht de beide jongens op onverklaarbare wijze te water geraakt en verdronken. De politie heeft de beide lijken opgedregd en naar de ouderlijke woning vervoerd. 


Toen, op 2 februari…

Op 2 februari 1861 overleed de vroegere schoolmeester van Bergentheim Jacobus van Engelen in het krankzinnigengesticht Meer en Berg te Bloemendaal. Van Engelen was slechts 44 jaar oud toen hij zijn laatste adem uitblies.

Het uit 1849 daterende provinciaal gesticht Meer en Berg nabij Santpoort in de gemeente Bloemendaal.

Jacobus was op 12 augustus 1816 geboren in Amsterdam, als zoon van een ongehuwde moeder. Een paar maanden later werd hij als onecht en verlaten kind in alimentatie opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis aldaar. Toen hij 29 was en in Enter werkte, solliciteerde Van Engelen naar de vacante post van schoolmeester in de buurtschap (Oud) Bergentheim. Hij werd verkozen uit zeven kandidaten. Door de vele klachten die naderhand tegen Van Engelen werden ingebracht, bedankte hij in 1854 voor het werk als onderwijzer. Daarna ging het steeds verder bergafwaarts met hem. Hij geraakte aan de bedelstand, werd daarvoor berecht en gestraft met opname in de bedelaarskolonie de Ommerschans. Veel meer over de geschiedenis van meester Van Engelen leest u op onze website.


Toen, op 21 augustus 1957: Hennemeuje overleden.

Op 21 augustus 1957 overleed ‘Hennemeuje’, oftewel Hendrina Jonker, op 98-jarige leeftijd te Bergentheim. Ze was op dat moment de oudste inwoonster van de gemeente Hardenberg.

Hendrina Jonker was op 20 november 1858 geboren te Lutten aan de Dedemsvaart, als dochter van arbeider Pieter Harms Jonker en echtgenote Hilligjen Knol. Ze bleef haar hele leven ongehuwd.

We zijn benieuwd of haar familie misschien de originele foto bezit. We horen het graag…