Toen, op 17 april 1914: molenaarshuis Brucht afgebrand.

Op vrijdag 17 april 1914 brandde het huis van molenaar Gerrit Jan ten Brinke tot de grond toe af. De beltkorenmolen aan de Haarweg bleef gespaard. Het Nieuwsblad van het Noorden schreef de dag erna:
“Vrijdag ontstond brand ten woonhuize van den molenaar Ten Brinke te Brucht. Al het vee benevens een gedeelte van het huisraad werd gered. Door flinke hulp bleef de korenmolen gespaard. Verzekering dekt de schade. Oorzaak onbekend.”

Op dezelfde plek kon Ten Brinke herbouw plegen dankzij de uitgekeerde verzekeringspenningen. De korenmolen van Brucht was in 1877 opgericht op het zgn. ‘Koeveen’, in opdracht van Derk ten Brinke. Gerrit Jan ten Brinke, kleinzoon van de oprichter, was getrouwd met Gesina Iemhoff. Zij werden in 1938 opgevolgd door Johan Timmerman die gehuwd was met hun dochter Hendrika ten Brinke. De molen kon vanaf 1925 op motorkracht draaien. In oktober 1932 woei één van de wieken van de molen, waarna de eigenaar besloot de andere ook te verwijderen. De molen bleef in gebruik tot 1945, waarna het verval intrad.
In 1973 kocht rietdekker/molenbouwer Kleinjan uit Den Ham de molen, met de bedoeling deze in Den Ham te herbouwen. Echter Kleinjan kreeg geen bouwvergunning en besloot de molen weer van de hand te doen. De achtkante stellingmolen uit Brucht werd in 1991 herbouwd bij Hollum op Ameland, heet nu ‘De Verwachting’ en is aangewezen als gemeentelijk monument.


Toen, op 03 februari 1913: school Bruchterveld officieel geopend.

Op de prentbriefkaart is goed te zien dat het in 1913 geopende schoolgebouw al een eerste uitbreiding heeft gekregen. Helaas beschikten we niet over de originele prentbriefkaart, zodat we geen betere kwaliteit kunnen tonen dan deze.
Bezit u de originele prentbriefkaart? We horen het graag!

Op maandagochtend 3 februari 1913, om tien uur, werd de christelijke lagere school Bruchterveld officieel door 61 leerlingen in gebruik genomen. Het Salland’s Volksblad van 7 februari deed verslag:

“Bruchterveld. Maandagmorgen werd hier de christelijke school geopend. De vlag wapperde en aan den ingang was het gebouw met groen versierd. Belangstellenden en kinderen vulden de lokalen. Dr. Schot las psalm 111 en ging voor in gebed. De heer Haverkamp wenste het bestuur der school ook namens het bestuur van de school te Bergentheim geluk met deze inrichting. Het stemde hem ietwat weemoedig toen hij vrijdag jl. 24 kinderen van zijn school zag vertrekken om voortaan hier ter school te gaan. Maar toch verheugt hij zich, dat deze school tot stand kwam. De kinderen zullen getrouw de school bezoeken, dat vertrouwt hij, als hij denkt hoe jonge kinderen den langen slijkerigen weg aflegden naar de school te Bergentheim. Daarna sprak de heer Rintjema, afkomstig uit Dokkum, die gereed stond zijn betrekking te aanvaarden. De eerste bladzijde der geschiedenis van deze school wordt thans geschreven.”

Op 16 maart 1912 was besloten tot de bouw van een school over te gaan. De advertentie tot aanbesteding verscheen op 26 april 1912 in het Salland’s Volksblad. Op 11 oktober van datzelfde jaar was de zgn. ‘eerste steen’ gelegd door ds. Schot en ds. Goris.


Oude huisplaatsen: de oliemolen in Brucht.

Gisteren lazen we in de Stentor dat het college van B&W afwijzend heeft beschikt over de herbouw van de verdwenen oliemolen aan de Bruchterbeekweg in Brucht. Wij vroegen ons af of u weet waar die oliemolen heeft gestaan. Graag verwijzen we u naar onze website om u te informeren over de rond 1720 gebouwde oliemolen en ’t erve ‘Olieslagers’, nu gelegen aan de Bruchterbeekweg 6.

Meer informatie vind u op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 14 augustus 1722: grensgeschil tussen Hardenberg en Brucht.

0814_landmeter_Hesselink
kaart anno 1722 ‘pertinente scheijdinge van ’t Hardenberger- en Bruchterveld’ door landmeter Hendrik Hesselink .


Op 14 augustus 1722 werd deze mooie kaart gemaakt door landmeter Hendrik Hesselink. Na een decennialang geschil tussen de gewaarden van de marken van Hardenberg en Brucht werd de grens tussen het Hardenberger- en Bruchter-veld vastgesteld door Ridderschap en Steden van Overijssel.

De grens met scheisloot liep vanaf de steen te Vesterberg bij Asjeskamp via de paal of boom bij de ‘elleboog’ naar de Balderhaar. Ten noorden van de grens: Baalder, de Hessenweg via de Venebrugger Schans naar de ‘nieuwe herberg’ (op de Belt of Nijberg in Wielen) en de grens met de graafschap Bentheim. Ten zuiden van de grens: de ‘Buesbos’, de nieuwe Bruchter graven en de buurtschap Brucht.

Links stroomt de rivier de Vecht en is de bebouwing van het stadje Hardenberg getekend. Verder is een windroos, legenda, cartouche en schaalstok (met maatvoering op de schaal van 700 ‘Sallandse roeden’) afgebeeld.