Toen, op 14 februari 1967: Mark Rutte’s roots in Collendoorn.

Wist u dat de grootmoeder van onze minister-president Mark Rutte van geboorte afkomstig was uit Collendoorn? Nee? Nou let op:

Mark Rutte is op 14-02-1967 geboren in Den Haag als zoon van Izaak Rutte en Hermina Cornelia Dilling.

Hermina Cornelia Dilling is de in 1923 geboren als dochter van Klaas Dilling en Johanna Fredrika Heetderks van Munster. Deze traden op 31 oktober 1907 in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Ambt Hardenberg in Heemse. Dat huwelijk liep op de klippen in 1931.

Johanna Fredrika Heetderks van Munster was op 28 juni 1888 geboren in Collendoorn als dochter van hoofdonderwijzer Antoni Arnoldus Heetderks van Munster en Petronella Hermanna van den Nulft.

Over de hoofdonderwijzer Antoni Arnoldus Heetderks van Munster kunt u meer lezen op de pagina die we over hem hebben gemaakt op onze website. We zijn namelijk bezig om een totaaloverzicht te maken van al het onderwijzend personeel dat aan de openbare lagere scholen heeft gestaan. Nieuwsgierig? Bekijk onze vorderingen op:


Toen, op 04 september 1972: opening woonwagencentrum Collendoorn.

Op 4 september 1972 vond de officiële opening plaats van het ‘regionaal woonwagencentrum Noordoost Overijssel’.

Reeds in 1965 waren er plannen om aan de Slagenweg 2a in Collendoorn een woonwagencentrum te realiseren. Daarvoor moest eerst grond worden aangekocht en met subsidie van het rijk kon men in 1971 de realisatie ervan aanbesteden. Nog datzelfde jaar werd de bouwvergunning verleend, werd riolering aangelegd en werd de Slagenweg verbreed.

De elfjarige Rolina Smit mocht de officiële openingshandeling verrichten door naast de kantine een vlag in top te hijsen. Zij en haar ouders behoorden tot de eerste bewoners van het nieuwe centrum. Zij werd begeleid door burgemeester Van Splunder en diens echtgenote. Van Splunder was voorzitter van het woonwagencentrum.

Het nieuwe centrum was een keurig afgewerkt complex geworden, gebouwd door de aannemers Dijkhuis, Sierink en De Lange. Er waren op deze maandagmiddag afgevaardigden van de gemeentebesturen van Avereest, Gramsbergen, Den Ham, Hellendoorn, Ommen en Hardenberg die gezamenlijk de kosten voor de realisatie en exploitatie droegen. Er werden verschillende toespraken gehouden, terwijl de bewoners van het kamp het openingsgebeuren ’s avonds vierden met een beatfeest.

In zijn begroetingswoord richtte burgemeester Van Splunder zich in het bijzonder tot Rolina, die hij een platenbon aanbood namens het bestuur van het woonwagencentrum. De burgemeester gaf aan dat de bewoners van het kamp erop mochten rekenen dat zij zouden worden behandeld als alle andere inwoners van de gemeente, met dezelfde rechten en plichten. Hij was er trots op dat het was gelukt af te zien van zware afrasteringen rond het kamp. Hijzelf zou ook niet graag verblijven in een plaats die door zo’n afrastering doet denken aan een concentratiekamp…

Hoe veelbelovend de openingswoorden van de burgemeester ook waren, het zou slechts twee jaar betrekkelijk rustig blijven in het kamp. Al in november 1974 vloog de vlam in de pan, letterlijk en figuurlijk. De kampbewoners staken het centrumgebouw in de fik. Het pand brandde tot de grond toe af en de schade bedroeg meer dan een miljoen gulden. Op deze wijze wilden de bewoners protesteren tegen het niet verkrijgen van een bijstandsuitkering… De 22-jarige H.S. werd gearresteerd. Hij bekende de brand te hebben gesticht.

Al in 1980, slechts 8 jaar na de opening van het kamp, werd de gemeenschappelijke regeling door de aangesloten gemeenten geliquideerd. Dat was het begin van het einde van het woonwagenkamp in Collendoorn.


Toen, op 19 mei 1551: het oude markeboek van Collendoorn.

“Dit is het Marckenboek van Heimse únde Collendooren soe als dat selve in Anno 1551 Bij den samptlicken Erffgenamen
aengenomen van Heimse únde Collendooren van Articulen tot articulen bewilleget únde Eintlicken ingegaen hebben omme dat ’t selvige tot walvaert der Erffgenamen únde Ingeseten van Heemse ende Collendooren toe voldoen
únde naer toe volgen.

Vrij vertaald:
Dit is het markeboek van Heemse en Collendoorn zoals het anno 1551 door de gezamenlijke erfgenamen van Heemse en Collendoorn is aangenomen en van artikel tot artikel is goedgekeurd, met als doel dat dit de erfgenamen en ingezetenen van Heemse en Collendoorn welvaart zal brengen.

De eerste inschrijving van het oude markeboek dateert van dinsdag 19 mei, oftewel: “Anno 1551 des Dincxsedages nae Pincxsteren”.


Toen, op 17 augustus 1977: deportatie van zigeuners uit Collendoorn.

0811_woonwagenkamp
0811_woonwagenkamp2

Op 11 augustus 1977 werd een groot aantal zigeuners verwijderd van het woonwagenkamp in Collendoorn… Vanaf het begin van dat jaar hadden ze het woonwagenkamp in gebruik genomen, maar vanwege hun misdragingen werden ze op 11 augustus ‘afgevoerd’, aldus Het Noord Oosten. Ze hadden het er naar gemaakt. Nadat ze illegaal als vreemdelingen naar Collendoorn waren gekomen en een redelijke onderstand genoten, sloegen velen van hen toch aan het roven en stelen. Het ‘opvoedingsplan’, ingezet door de gemeente Hardenberg in samenwerking met het ministerie, was faliekant mislukt.

0811_woonwagenkamp3

Dinsdagavond om een uur of elf begon de deportatie van zo’n zestig zigeuners. Van tevoren was een plek uitgezet met mensen die deze eerste nacht weg zouden moeten. Het kamp alsmede wegen eromheen werden zorgvuldig bewaakt zodat niemand ongezien op het kamp kon of er vanaf. Het korps van de Hardenbergse gemeentepolitie werd geassisteerd door een Mobiele Eenheid van de Rijkspolitie. Het afvoeren van de zigeuners duurde tot een uur of een ’s nachts. Toen kon het grotere en minder hartverscheurende werk beginnen: het opladen van de caravans en auto’s op diepladers. De zigeuners brachten de nacht door in de kantine van Gemeentewerken. In de vroege ochtenduren werden ze in twee touringcars gestopt. Nog diezelfde ochtend kwamen de gedeporteerden aan op hun voorlopige bestemming in België. De zigeuners gingen later door naar Frankrijk.

De krant besloot met: “Waar ze verder heen opgejaagd of verbannen worden, is niet bekend”.