Toen, op 8 augustus 1923: aanbesteding verbouw gereformeerde kerk De Krim

Op 8 augustus 1923, vandaag exact een eeuw geleden, vond de openbare aanbesteding plaats voor de verbouw en uitbreiding van het kerkgebouw van de gereformeerde kerk in De Krim, naar een ontwerp van de Groninger architect Ytzen van der Veen. De aanbesteding vond plaats in het bekende koffiehuis van de weduwe Horstra. De gereformeerde kerk, in 2010 buiten gebruik gesteld, is nu geadresseerd aan de Hoofdweg 93.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.

Toen, op 03 april 1929: een landhuis te De Krim.

aanbesteding Feddes De Krim.

Op 3 april 1929 vond de openbare aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw landhuis met pakhuis voor rekening van Hendrik Feddes uit De Krim. De nieuwbouw was ontworpen door architect Willem van Straten uit Coevorden (later woonachtig te Hardenberg). Het landhuis bestaat nog altijd en is tegenwoordig geadresseerd aan de Hoofdweg 42 in De Krim.

Aanbesteding. 
op WOENSDAG 3 APRIL a.s. om 3 uur in cafe Horstra te De Krim (O.) 
van het bouwen van een Landhuis met Pakhuis voor rekening van den heer Feddes, aldaar, in 2 perceelen.
Bouwwerk, Bestek en 2 Teekeningen à f 5. 
Verfwerk, Bestek en 1 Teekening à f 3, zijn verkrijgbaar bij ondergeteekende. Restitutie f2, Coevorden, 20 Maart 1929.
W. VAN STRATEN Architect 

Meer over de geschiedenis van die locatie leest u op onze website:


Toen, op 06 maart 1891: ziekenfonds ‘Helpt Elkander” opgericht.

Op 6 maart 1891 vond de oprichtingsvergadering plaats van het Ziekenfonds ‘Helpt Elkander’ te De Krim. Twee van de initiatiefnemers waren de heren Geele Edzes Tuik (1862-1948) en Albertus Bunskoeke (1869-1952).

Na de oorlog ging het ziekenfonds verder als spaarfonds. Tijdens de 57e jaarvergadering (in 1948) werd het fonds vanwege financiële moeilijkheden opgeheven…


Toen, op 08 januari 1932: pamflet over het onderwijs.

Op 8 januari 1932 verscheen het pamflet Niet verbitteren, maar verbeteren, geschreven door A. Uilenberg, het hoofd van de openbare lagere school in De Krim. Het pamflet bevat een causerie over het onderwijs, zowel openbaar als bijzonder.

Een exemplaar van het pamflet is bewaard gebleven in de onlangs door ons verworven archiefcollectie Stegeman (inv.nr. 65) en is raadpleegbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Hardenberg.