Toen, zomer 1938: uitstapje naar Schiphol.

Van een van onze donateurs ontvingen wij deze prachtige foto, gemaakt in de zomer van 1938. Helaas is er niet veel over bekend. Mogelijk betreft het een uitstapje van personeel van de textielfabriek ‘Delana’ uit Dedemsvaart naar Schiphol. Achteraan ( (no. 8 -) staat de heer Elle Anton L├Ągers (geb. 4 oktober 1918) uit Lutten aan de Dedemsvaart. De groep is geportretteerd voor een nieuwe Douglas DC-3, genaamd “Torenvalk”. Wie kan ons meer vertellen over de geportretteerden? Wij houden ons aanbevolen! Delen wordt zeer op prijs gesteld 🙂


Toen, op 30 maart 1870: het nieuwe orgel in de hervormde kerk te Dedemsvaart.

Op 30 maart 1870 vond de plechtige inwijding plaats van het nieuwe orgel in de hervormde kerk te Dedemsvaart. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant meldde enkele dagen later:

Dedemsvaart, 30 maart. Heden had alhier de plegtige inwijding plaats van het orgel, door den heer B. Berends en echtgenoote, uit gevoel van dankbaarheid voor het voorregt dat zij hunne vijftigjarige echtvereeniging mogten beleven, aan de Hervormde Kerk te dezer plaatse geschonken. Dit orgel, dat zich door omvang, volheid en zuiverheid van toon onderscheidt, voldeed uitmuntend aan de hoog gespannen verwachting dezer gemeente, zoodat het doel der milde gevers, meerdere wijding te geven aan de openbare godsdienstoefeningen, daarmede alleszins bereikt geacht mag worden, terwijl het den kundigen vervaardiger, den heer J. van Loo te Zwolle, tot bijzondere en blijvende aanbeveling zal strekken.

Het orgel bevindt zich nog altijd in de monumentale kerk. Meer over de geschiedenis van kerk en kerkorgel leest u in ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ op pagina 114 t/m 117.


Toen, op 27 februari 1811: de Dedemsvaart op de kaart.


Op 27 februari 1811 werd een kaart gemaakt die zeer interessante informatie bevat. De langgerekte kaart toont het gebied tussen Hasselt en Lutten. Het werd gemaakt in opdracht van de heren Van Marle en Van Dedem. Zij hadden het plan opgevat een kanaal te laten graven, de latere ‘Dedemsvaart’. Op deze kaart is de loop van het – geheel met de hand – te graven kanaal ingetekend. We tonen de kaart eerst in z’n geheel en vervolgens zoomen we meer en meer in totdat we aankomen bij Lutten (nu: Oud-Lutten).

Fraai is te zien hoe de oude Lutter Kerkdijk al vermeld werd. Ook werd het ‘Sytzema’ (de havezate Blanckenhemert te Heemserveen) en de Geertmansdijk ingetekend, net als de Stobbenplas, de Kraneplas, ’t Poepenpad, de Lutter Esch, de Zwartedijk en de grenzen tussen de marken Heemse, Collendoorn en Lutten.


Toen, op 09 mei 1829: over aansluiting van de Dedemsvaart op de Vecht.

0509_kanaal
Een bijzondere situatieschets uit het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Dit kaartje werd in 1829 getekend toen men plannen maakte voor de aansluiting van de nieuw gegraven Dedemsvaart met de rivier de Vecht, ter hoogte van de buurtschap Ane.

Het kaartje was gemaakt door de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, de heer H.G. Beijerink, en behoorde bij zijn rapport van 9 mei 1829.

Het kanaal zou in een rechte lijn doorgetrokken moeten worden over groen- en esgronden van G.H. Meijlink, van Stegeman en van J.H. Hulter of Lamberts en tussen oude erven door als het Hulter, het Lamberts en het Haber(t)s, om vervolgens aan te sluiten op de rivier, net ten noorden van het Anerveer (het veerpontje tussen Ane en Gramsbergen).