Toen, op 11 mei 1854: verdeling van het Turfveen.

Op 11 mei 1854 werd ‘als vanouds’ een vergadering gehouden van de marke Hardenberg in de tapperij van Hendrik Meijerink in de Voorstraat in Hardenberg. In die vergadering werd besloten tot de verdeling van het zgn. Hardenberger Turfveen, een uitgestrekt gebied met een oppervlakte van meer dan 100 hectare, gelegen in de gemeente Ambt Hardenberg. Het Turfveen was vanouds eigendom van de gezamenlijke markegenoten. De markegrond werd opgedeeld in 119 aandelen of blokken die vervolgens bij loting werden toebedeeld aan de gerechtigden. Meer over die geschiedenis, leest u op onze website.


Toen, op 3 januari 1906: school Ebbenbroek geopend

Op 3 januari 1906 werd de openbare lagere school te Ebbenbroek in gebruik genomen. De school startte met zestig leerlingen. De school was gebouwd in opdracht van de gemeente Ambt Hardenberg. Het schoolgebouw met bijbehorende onderwijzerswoning was gerealiseerd onder architectuur van de firma F.C. en J.D.C. Koch te Zwolle. De aanbesteding ervan had plaatsgevonden op 1 maart 1905. De gemeente had het perceel grond voor 500 gulden aangekocht van de fam. Wolbink. Het eerste hoofd der school werd Dirk Jan ten Agter, afkomstig uit Rijssen. Helaas beschikken we niet over een oude foto van de school te Ebbenbroek. Heeft u die wel, dan houden we ons zeer aanbevolen!


Toen, op 28 juli 1911: gedood door de bliksem.

0728_Hutten_Johanna2

Het Salland’s Volksblad van 4 augustus 1911 meldde:
“Vrijdagavond den 28 julij, ongeveer 9 uur, woedde er boven deze streek een nogal hevig onweder. Te Ebbenbroek sloeg de bliksem in de woning van den landbouwer A. op de Haar met het treurige gevolg dat zijn vrouw werd getroffen en oogenblikkelijk op de plaats dood bleef, terwijl vader en zoon in min of meer bewusteloozen toestand neervielen. Gelukkig dat de jonge vrouw nog de tegenwoordigheid van geest had, nadat ze haar kind buiten het brandende perceel had gebracht, ook haar moeder, vader en man uit de woning te brengen. Hoewel de buren reeds tijdig ter hulpe waren gesneld, was aan redden niet te denken. Het hoornvee kwam grootendeels in de vlammen om, alsmede een paard en eenige varkens. De schuur, waarin het hooi was geborgen, bleef gespaard. Huis, inboedel en vee waren verzekerd. Een ernstig verlies voor dit gezin, vooral daar hier een menschenleven te betreuren valt”.

Het dodelijk slachtoffer betrof Johanna Hutten. Zij was geboren op 24 december 1852 in Ane en stierf als gevolg van de bliksem op 28 juli 1911 te Ebbenbroek. Ze was op 25 november 1875 in Gramsbergen gehuwd met Albert op de Haar uit Uelsen. Johanna werd op 9 augustus begraven op het oude kerkhof Nijenstede in Hardenberg.

0728_Hutten_Johanna
Inschrijving in het grafregister.