Toen, op 09 maart 1928: kaalslag op De Brink.

foto: Stichting Historische Projecten Hardenberg.

Het Salland’s Volksblad van 9 maart 1928 meldde:
“De Brink bij Heemse is dan nu van zijn sieraad beroofd! De mooie bomenrij, die ’s zomers zooveel schaduw bood, is onder bijlslagen gevallen. Boom na boom werd omgetrokken, tot tenslotte overbleef van den Brink, wat nu ieder kan zien: een kale weg.

Velen zullen dit slooperswerk met ons betreuren. Men zegt dat van deskundige zijde geadviseurd is ‘ vanwege de iepenziekte’ tot dit radicale middel over te gaan. Intusschen mogen de menschen op den Brink wel dankbaar zijn dat burgemeester Van den Burg destijds deze boomen heeft doen planten. Ze hebben dezen weg lange jaren tot sieraad gestrekt. ’t Raadslid de heer Zwamborn heeft tot ’t laatste toe zijn best gedaan ’s Brinks natuurschoon te behouden. En al heeft het geen succes gehad, we willen hem toch gaarne daarvoor dank zeggen. Onder al die gevelde boomen was er ook een, een heele dikke, die nog geplant is – 56 jaren geleden – door P. Willering. Was deze bij het planten aanwezig, hij was er ook getuige van dat de reus ter aarde stortte. Wat liggen er een jaren tusschen dat ’toen’ en ‘nu’, en wat is er veel veranderd in dien tijd – ook op den Brink. De oude Willering zal daar van wel kunnen spreken.”

Het kappen van bomen is de gemeente Hardenberg nimmer vreemd geweest. Daar weten we alles van. De rücksichtslose kap veranderde het aanzicht van De Brink volkomen. Hoe fraai het voordien was, is goed te zien aan de hand van de getoonde afbeelding: De Brink in haar oude glorie, met de prachtige bomenrijen aan weerszijden van de straat. Het is geen wonder dat raadslid Zwamborn zich er zo sterk voor had gemaakt om de bomen te behouden. Hij woonde en werkte in het notariskantoor, dat door het vellen van de bomen in een volkomen ander daglicht kwam te staan. Eigenlijk is er dus sinds 1928 op die plek qua natuurschoon weinig veranderd. Het is nog altijd een ‘kale bedoening’.

Mooi aan het krantenartikel is verder, dat we nu precies weten wanneer die bomenrijen waren geplant. Dat was namelijk 56 jaar geleden, oftewel omstreeks 1872. De toenmalige burgemeester Korstiaan van der Burg was kennelijk de initiatiefnemer geweest. Ruim een halve eeuw hadden de bomen de toegangsweg tot Hardenberg geflankeerd. Misschien geen gek idee om die oude situatie – voor zover mogelijk natuurlijk – weer nieuw leven in te blazen? Want zeg nou zelf, dat zag er toch echt veel fraaier uit dan de kille, kale en weinig aantrekkelijke situatie van nu.

De bomen op de Brink waren tussen 1890 en 1900 (de ‘regeerperiode’ van burgemeester Korstiaan van den Burg) geplant. Genoemde Peter Willering was geboren in 1848 en werkte als timmerman en wagenmaker. Hij overleed in 1938 op 89-jarige leeftijd.


Foto: de winkel van Dorgelo.

0711_Dorgelo
Een kijkje in het interieur van de winkel in zaad- en pootgoederen van de familie Dorgelo aan de Hessenweg. Links zit Gerhardus Egbertus (Gerard) Dorgelo (geb. 25-03-1919). Achter de toonbank staat zijn oudere broer Evert Jan (geb. 30-12-1908) met een sigaar in de mond. De man met pet is Jan Timmer. Hij was in dienst als knecht. Rechts zit Henk Dorgelo (geb. 14-01-1933), een zoon van Evert Jan. Geruime tijd voor de oorlog was Evert Jan de zaadhandel gestart. Achter de winkel bevond zich de opslagruimte voor verschillende soorten aardappelen, (kunst)meststoffen en bestrijdingsmiddelen. In het midden van de jaren ’90 is het bedrijf beëindigd. Nu is op die locatie rijwielhandel Slot gevestigd.


Foto: kruispunt Hessenweg-Twenteweg-Scholtensdijk.

kruising van de Twenteweg - Hessenweg - Scholtensdijk in Heemse

Kruising van de Twenteweg – Hessenweg – Scholtensdijk in Heemse.

Deze bijzonder fraaie foto dateert uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. De foto is gemaakt ter hoogte van de huidige kruising van de Twenteweg – Hessenweg – Scholtensdijk in Heemse. De weg naar links voert naar Hardenberg. Geheel rechts is nog net de erker te zien van het in 1932, in opdracht van A.A. Oostenbrink, gebouwde woonhuis ‘Oostloorn’.

Het woonhuis op de achtergrond, met de witte speklagen, is tegenwoordig geadresseerd aan de Scholtensdijk 2 en eigendom van het Installatiebedrijf Welink. Het pand was in 1914 gebouwd in opdracht van J. van der Sanden.


Toen, op 09 januari 1963: foto’s van Gooren-Janna.

Johanna Stoeten-Aufderhaar telefoneert.

Deze foto’s zijn gemaakt op 9 januari 1963, vandaag precies 53 jaar geleden, door ds. E.J. Loor uit Heemse. Hij was die dag op bezoek bij een van zijn gemeenteleden. We zien Johanna Stoeten-Aufderhaar, bijgenaamd ‘Gooren-Janna’. Ze is ‘aan de telefoon’ in haar woning, genummerd N-19 (nu Rheezerveenseweg 7) in Heemserveen. Janna was gehuwd met Hendrik Jan Stoeten. Ze baarde zelf tien kinderen en was bekend als baakster (vroedvrouw).

Johanna Stoeten-Aufderhaar telefoneert.

Johanna was geboren op 9 januari 1878 in Heemse, als dochter van landbouwer Gerrit Jan Aufderhaar en Geesjen Bekman. Op 18-jarige leeftijd trouwde ze, in 1896, met de 27-jarige Hendrik Jan Stoeten uit Heemserveen. Janna overleed vier jaren na het maken van deze foto, op 24 maart 1967. Zij werd begraven naast haar in 1942 overleden echtgenoot op de begraafplaats aan de Scholtensdijk in Heemse.
https://www.historischeprojecten.nl/begraafplaats%20Scholtensdijk/Midden/SD_137.1-137.2.jpg


Toen, op 29 april 1864: verkoop erve Geertman in Heemserveen.

Op 29 april 1864 bevatte de Zwolsche Courant deze advertentie waarin de openbare veiling werd aangekondigd van het erve Geertman op het Heemserveen:
De notaris W.F. van der Muelen te Hardenberg zal ten huize van Hendk Kampman te Heemse, op maandag den 9 mei 1864, des voormiddags ten 10 uren doen inzetten en 14 dagen later terzelfder uur en plaats, finaal verkoopen:
Een boerenerve het Geertmans genaamd, gelegen op het Heemserveen, gemeente Ambt Hardenberg, bestaande in ongeveer 15 bunders veen-, bouw- en weiland. Al deze gronden, bestaande uit hoogen veengrond, bevatten tot op eene aanzienlijke diepte uitmuntenden steekturf, hebben vrije af- en opvaart door een bijgelegen wijk naar de Dedemsvaart, en zijn alzoo zeer geschikt om te worden verveend. Aanwijzing zal gedaan worden door Albert Koers te Heemse.