De Collendoornerdijk.

Op deze oude kadastrale kaart uit 1869 zien we de ‘Collendoornerdijk’. Tegenwoordig situeren we de straat in Collendoorn, ten noorden van de Marslanden, maar kennelijk liep de dijk vroeger vanaf de Heemserbrink richting Collendoorn. We zien de brug over de Vecht tussen Hardenberg en Heemse (de Hardenbergerbrug) linksonder, gevolgd door de ‘grindweg naar Ommen’ (de huidige Hessenweg). Direct na de brug rechts lag de uit 1847 daterende ’tapperij bij de Hardenberger klapbrug’, eigendom van koopman Berend Venebrugge.

Tussen de tapperij en het woonhuis van Kars Bruins, koopman en eigenaar van een calicotsweverij, kon men rechtsaf de Collendoornerdijk op, waarbij men even verderop over een klein bruggetje in de Avondvoorden de weg kon vervolgen richting Collendoorn.


Toen, op 16 februari: 1892 messentrekkers in Heemse!

De Dedemsvaartsche Courant meldde onderstaande gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld op 16 februari 1892. Drie jongemannen raakten die dag gewond in een herberg in Heemse. Ze waren door de gebroeders S. uit Lutten aan de Dedemsvaart met messen ‘bewerkt’. Het gebeurde onder invloed van sterke drank, op de dag dat de mannen naar Heemse moesten komen voor de loting voor de militaire dienst. De woestelingen werden, ondanks hun felle tegenstand, opgepakt door de gemeenteveldwachters…


Toen, op 20 augustus 1835: adellijk huwelijk te Heemse.

Op 20 augustus 1835 werd een adellijk huwelijk gesloten in Heemse door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Ambt Hardenberg. Het betrof de edelen Jan Arent baron van Ittersum, rijksontvanger bij de directe belastingen en accijnzen, en zijn verloofde jonkvrouwe Theodora Sophia van Foreest van Heemse.

In het fragmentarisch bewaard gebleven archief van het Huis Heemse is een felicitatiebrief gevonden, gericht aan het aanstaand bruidspaar:

HoogwelGeboren Heer en Jonkvrouwe! Geachte Zwager en Zuster! Deelnemend filiciteren wij Bruidegom en Bruid met het stellige voornemen des Huwelijksvoltrekking, wenschende dat s’Hemels Zegen hetzelve in ruime mate moge bekronen en bedanken UHoogwelgeboren voor de kennisgeving. Wij hebben de eer ons in UHoogwelgeborens vriendschap aan te bevelen, ons noemende met de meeste Hoogachting. Hoogwelgeboren Heer en Jonkvrouwe! Geachte Zwager en Zuster. U.H.W.Geboren Onderdanige Dienaar Van Driel.

Jan Arent en Theodora Sophia ontvingen de brief van zus Juliana Louisa van Foreest en haar echtgenoot Jannes van Driel uit Kampen, gedateerd 14 augustus 1835.

0820_Ittersum