Toen, zomer 1938: uitstapje naar Schiphol.

Van een van onze donateurs ontvingen wij deze prachtige foto, gemaakt in de zomer van 1938. Helaas is er niet veel over bekend. Mogelijk betreft het een uitstapje van personeel van de textielfabriek ‘Delana’ uit Dedemsvaart naar Schiphol. Achteraan ( (no. 8 -) staat de heer Elle Anton Lägers (geb. 4 oktober 1918) uit Lutten aan de Dedemsvaart. De groep is geportretteerd voor een nieuwe Douglas DC-3, genaamd “Torenvalk”. Wie kan ons meer vertellen over de geportretteerden? Wij houden ons aanbevolen! Delen wordt zeer op prijs gesteld 🙂


Toen, op 09 augustus 1799: over de Loozensche Linie.

De kaart dateert van kort na de aanleg en toont het inundatiegebied ten oosten van stad Hardenberg met de Loozense Linie; de Schans te Venebrugge; Radewijk, bijgenaamd Rovink (Rovick); de Slingerenberg (Slingenberg) en Balder (Baalder) (ca. 1801).

De Groninger Courant van 9 augustus 1799 meldde de openbare aanbesteding van de aanleg van de Loozensche Linie:

De Collonel Directeur der Fortificatien A. Croiset, zal op authorisatie van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, onder nadere approbatie publicq besteeden, op maandag den 19den augustus: het aanleggen van een geheel nieuw gefortificeerden post aan de Vecht boven den Hardenberg bij Loozen. Waarvan het bestek acht dagen te voren bij de aanwezende Ingenieurs te Veenebrugge ter leezinge gevonden zal worden; alwaar ook de bestedinge, des voormiddags ten elf uuren; en de aanwijzinge op het terrein daags te vooren op den 18den des namiddags ten drie uuren, zal geschieden.


Toen, op 01 oktober 1976: portret van Zagers te Loozen.

Deze fraaie foto, gemaakt op 1 oktober 1976, toont de bijna 95-jarige Gerrit Zagers uit het Loozerveld (Loozen, G-27). Gerrit was geboren op 11 oktober 1881, als zoon van Hendrik Zagers en Janna van den Hof. In 1928 was hij gehuwd met Jennigje Bolks. Het echtpaar had vier kinderen. Gerrit Zagers stierf op 16 september 1977. Zijn echtgenote was al op jonge leeftijd gestorven in 1940. De familie Zagers bewoonde de boerderij op het huidige adres Loozenweg 2 in Loozen.

Voor meer informatie, zie onze website.


Toen, op 14 september 1942: vliegtuig neergestort in Loozen.

0914_vliegenier
Sergeant Jack Herring

Op 14 september 1942 kwam een Pathfinder, onderdeel van het 156 Squadron Royal Air Force, neer in een akker naast de Roskampweg in Loozen. De Vickers Wellington Mk III BJ600 was aangevallen en neergeschoten door majoor Karl Theodor Hülshoff. Het toestel crashte om 03.13 uur. De bemanning was op de terugweg naar Engeland, na deelname aan een bombardement op de stad Bremen, en werd door een Duits vliegtuig neergeschoten. De zes inzittenden kwamen om. De stoffelijke overschotten werden na enige tijd op de begraafplaats in Gramsbergen begraven.

Op 14 september 2000 werd, ter nagedachtenis aan deze bemanning, een monument onthuld aan de Roskampweg. Obs Den Velde heeft dit monument geadopteerd.
De slachtoffers zijn:
Valentine George Brough
Thomas Cuthbert Dewar
Phillip Stevenson Hammond
William Herbert
Jack Herring
William Chippindale Massey

0914_vliegenier
Pilot P/O. Valentine George Brough 39082 RNzAF Gramsbergen
0914_vliegenier
Wo ag Sgt. Thomas Cuthbert Dewar 988654 RAF Gramsbergen
0914_vliegenier
Co-Pilot Sgt. Phillip Stevenson Hammond 1331531 RAF Gramsbergen
Air gunner Sgt. W. Herbert 644481 RAF Gramsbergen
0914_vliegenier
Obs ba Sgt. Jack Herring 1213839 RAF Gramsbergen
0914_vliegenier
Observer Sgt. William Chippindale Massey 1031306 RAF Gramsbergen


Toen, op 03 september 1776: de onverdeelde marke ‘Gramsbergen, Loozen en Radewijk’.

0903_Radewijk


Vandaag gaan we een heel eind terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1776. Op die dag werd in Gramsbergen een zgn. ‘interrogatoria’ gehouden, een verhoor onder ede. Het woordelijk verslag van dat verhoor is bewaard gebleven in het contentieus archief van het voormalig schoutambt Hardenberg. We laten hieronder de transcriptie woordelijk volgen:

“Wij ondergetekende, alle getogen en geboren te Gramsbergen, verklaaren hier mede ter requisitie van de heer Grave van Rechteren, heer van Gramsbergen, dat ons zeer wel bewust en kenlijk zij, dat Gramsbergen, Losen en Radewijk ter heide en weide gemeen zijn, en een en dezelv de onverdeelde markte uitmaken, en ook altijd als soodanig met heiden, weiden en andersints door ons, en ook door de andere ingesetenen, en wel in het bijzonder door de ingesetenen van het stedeken Gramsbergen, zo veer ons geheugd, gebruikt zij en nog gebruikt word. Dat de voornoemde ingesetenen van het stedeken Gramsbergen bijna alle woonen op de grond van de heer Grave van Rechteren, en dat zij aan denzelven ’s jaarlijx voor die grond een zeker stuiver geld, de een meerder de ander minder, betaalen. Dat die van Gramsbergen, Loosen en Radewijk altijd, zo lang het ons geheugd, de wegen ijder in hun district en boerschap gemaakt hebben, zonder dat die van de andere boerschappen zig daar mede bemoeit hebben, als wel eene enkele reis daartoe verzogt zijnde, of uit bijzondere reden.

Zijnde ons verder ook zeer wel bekent dat het veld tusschen Lindelte en de kampen en huisen van Radewijk gelegen, gehoort onder de boerschap Radewijk en dat de weg die van de grensen der graafschap Bentheim door die boerschap langs het erve Hanekamp, na de Kooij onder Gramsbergen schiet, in dat velt gelegen is, gelijk ons vorder ook zeer wel bewust is dat Lennep een erve zij, gelegen in de boerschap Ten Velde, en dat de steen, staande op de Melenberg, de graafschap Bentheim en de boerschap Radewijk van elkander scheid. Wetende wij vorders al mede zeer wel dat de heer Grave van Rechteren tot Gramsbergen, eigenaar zij van het erve de Slingenberg, het welk voor het grootste gedeelte gelegen zij in de boerschap Ten Velde, dog ook in de onverdeelde markte van Gramsbergen, Losen en Radewijk gewaard zij, ten minsten in deselve heid en weid. Hebbende wij ook wel gekend Derk Geerts, Jan Baarslag, Hans Willem Weerts, Harmen op de Kooij en Albert Arends van den Slingenberg, welke alle reeds overleden zijn. Gramsbergen, den 3 september 1776″.