Categories
Berichten Mariënberg Verkoop | Verbouw

Toen, op 28 januari…

Op 28 januari 1910 schreef het Salland’s Volksblad over de uitkomst van een enkele dagen eerder gehouden openbare veiling in Mariënberg. Het betrof het café Wierdsma nabij het station en op het kruispunt van Zwolle-Almelo-Coevorden. Het café was eigendom van de heren A. Kleine Staarman en H.H. Juurlink. Voor f. 3940 werd de heer J.…

Categories
Geboorte | Huwelijk | Overlijden Mariënberg Ongeluk | Calamiteit Verkeer | Vervoer

Toen, op 25 juli 1905: fataal ongeluk in Mariënberg.

Het Salland’s Volksblad van 28 juli 1905 rapporteerde over een fataal ongeluk dat drie dagen eerder op de 25ste was voorgevallen bij het stationsgebouw te Mariënberg: “Mariënberg. Dinsdagmorgen omstreeks 9 uur had aan het spoorstation alhier een treurig ongeluk plaats. Eenige arbeiders wilden aldaar een waterbak van een lorrie doen, om verder op een boerenwagen…

Categories
Mariënberg Opening Winkel | Horeca

Toen, op 12 augustus 1910: vestiging smid Van Aalderen te Mariënberg.

Het Salland’s Volksblad van 12 augustus 1910 bevatte deze advertentie:“Ondergeteekende maakt bekend dat hij zich te Mariënberg heeft gevestigd als grof-, hoef- en kachelsmid en tevens handel in rijwielen en onderdeelen. H.H. van Aalderen Jz.” Smid Hendrik Herman van Aalderen was op 12 maart 1888 geboren te Zwollerkerspel, als zoon van hoofdonderwijzer Hendrik Herman van…

Categories
Bergentheim Mariënberg Ongeluk | Calamiteit Verkeer | Vervoer Wereldoorlog II

Toen, op 13 augustus 1944: bommenwerper crasht tussen Bergentheim en Mariënberg.

Op zondag 13 augustus 1944, ’s nachts om 01.30 uur, kwam vanuit Duitsland een Op zondag 13 augustus 1944, ’s nachts om 01.30 uur, kwam vanuit Duitsland een brandende Lancaster LM658 aangevlogen. Het stortte neer tussen Bergentheim en Mariënberg, op een perceel heidegrond van G.J. Scholten. In de omgeving van het wrak werden de lijken…