Toen, op 30 november 1815: katerstede Binnenkamp op de Rheezerkamp.

Achter onze schermen wordt druk gewerkt aan het in kaart brengen van de geschiedenis van alle oude erven en katersteden in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Het is een ‘online’ klus. M.a.w. u kunt onze vorderingen van dag tot dag volgen op onze website, want alle nieuwe aanvullingen worden meteen verwerkt. Uit het pachtboek van de havezate Heemse blijkt dat de katerstede Binnenkamp op de Rheezerkamp vanaf 30 november 1784 werd verhuurd aan Jan Jansen en echtgenote Geertruid Derksen. Vanaf 1808 werd het verpacht aan Gerrit Hamhuis en z’n vrouw. Op 30 november 1815 werd de katerstede verkocht. Dat blijkt weer uit een notariële akte, opgemaakt door notaris Antoni van Riemsdijk.

Het Binnenkamp was eigendom van de hoogwelgeboren gestrenge heren Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn en jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het werd nog steeds bemeijerd (gepacht) door Gerrit Hamhuis en echtgenote Hendrikjen Hermsen Binnenkamp. Voor 841 gulden ging de eigendom van de katerstede over in handen van Teunis Nijenhuis te Rheeze. De katerstede is nu geadresseerd aan de Marsweg 3 in Rheeze.


Toen, op 26 augustus 1883: de grote brand in Rheeze.

Rheeze, Ambt-Hardenberg, 26 Aug. Te twee uur ongeveer ontstond hedenmiddag brand in het voor 5 jaar nieuw gebouwde huis van den landbouwer L. Stoeten etc..

De Provinciale Drentsche en Asser courant van 30 augustus 1883 deed verslag van de grote brand te Rheeze, waarbij de kapitale boerderijen van de erven Raatmink en Welink en het vijf jaar oude boerenhuis van de fam. Stoeten (nu de Brinkhoeve) volledig in de as werden gelegd… De geschiedenis van Erve Raatmink (Rheezerbrink 11), erve Welink (Rheezerbrink 9) en de Brinkhoeve (Rheezerbrink 2) is beschreven op onze website in de rubriek ‘Oude huisplaatsen’.


Toen, op 21 augustus 1965: oranjefeest, optocht in Rheeze.

Op 21 augustus 1965 werden deze drie foto’s gemaakt. We zien een versierde optocht tijdens het Oranjefeest, nabij het erve Timmermans in Rheeze. Men was op deze zaterdag om 9 uur vertrokken vanaf het feestterrein bij de gereformeerde school in Heemse. De tocht voerde door Rheeze en Diffelen, terug via de Rheezerbelten, vanaf Stegink naar de Ommerweg, via de Oude Ommerweg door Heemse naar het Oelenveer en Spaanskamp en terug over de Scholtensdijk naar het toenmalig feestterrein, de weide van Schutte. Vele dagen en soms weken lang hadden de deelnemers gewerkt aan de versierde wagens. De optocht kwam tegen de middag naar het gemeentehuis op het Stephanusplein.

Een fotograaf holt langs een Ford Dexta-tractor, met de versierde wagen van de buurtvereniging ‘Het Ganzenschot’, getiteld: ‘Zo deed men in ’t verleden’. Midden op de wagen zien we Gerrit Jan Ribberink en voorop, met de grijze pet, staat Heinrich Heldt. Men is bezig met het dorsen van graan met een dorsstok. Ribberink gebruikt een ‘wan’ om het kaf van het koren te scheiden. De vrouw geheel links is waarschijnlijk Hennie Veurink.

Een John Deere tractor trekt een versierde wagen van de buurtvereniging ‘De Haarmolen’. Een replica van de molen was op de wagen gezet. Deze versierde wagen won de derde prijs.

Hier wordt een platte wagen vol muzikanten voortgetrokken door een McCormick tractor.
(reacties: Deze foto is gemaakt aan de Rheezerweg bij Veurink en Timmerman, schuin tegenover het geboortehuis van Jan Overweg.)

Toen, op 23 juli 1881: Van Rheeze naar Chicago.

Op 23 juli 1881 werd door de arrondissementsrechtbank te Zwolle het faillissement uitgesproken over Gerrit Jan Wieldraaijer te Rheeze. Wieldraaijer was winkelier aldaar, maar kon de touwtjes niet meer aan elkaar knopen nadat zijn woonhuis, inboedel en aanwezige winkelgoederen drie maanden ervoor, op 15 april, door een allesverwoestende brand verloren waren gegaan…

Wieldraaijer was op 15 december 1878 met attestatie van Nijverdal in Rheeze komen wonen. Hij was in 1848 geboren in Hellendoorn, behoorde tot de Christelijk Afgescheiden gemeente, was gehuwd met de Friesin Femmigje Kuiper en had met haar in Hellendoorn twee zoontjes gekregen: Herman en Jan. In Rheeze was in 1880 hun zoon Jacob geboren.

Saillant detail is dat Wieldraaijer met zijn gezin twee dagen na de uitspraak over het faillissement de oude buurtschap aan de Vecht verliet en z’n heil zocht in Michigan in de Verenigde Staten van Amerika. Hij emigreerde en liet z’n boeltje in Rheeze de boel. Of dit nog geleid heeft tot verdere rechtszaken is op dit moment niet bekend. Gerrit John Wieldraayer overleed in december 1927 in Chicago, op 78-jarige leeftijd. Zijn nazaten zouden de ingewikkelde Nederlandse achternaam wijzigen in ‘Wheeler’…

Meer informatie over de emigratie, vooral naar Noord-Amerika, zie onze website: