Toen, op 4 mei 1923: raadsbesluit christelijke school Slagharen.

De gemeenteraad van Ambt Hardenberg besloot op 4 mei 1923 in te stemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het in bruikleen afstaan van twee lokalen van de openbare lagere school te Slagharen aan de Vereeniging tot stichting en instandhouding van hervormde christelijke scholen te Lutten en Slagharen. Hiermee kwam de weg vrij voor de eerste ‘school met den bijbel’ te Slagharen; een bijzondere school op christelijke grondslag.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad.

Toen, op 23 november 1942: joodse onderduikers gearresteerd.

Op 23 november 1942, ’s avonds tegen 11 uur, werden in de woning van pluimveehouder Pieter Snoeijer en echtgenote Stofferdina van der Laan te Slagharen R-296 twee ondergedoken joden gearresteerd door wachtmeester der marechaussee Johan Volkerink en gemeenteveldwachter Theodorus Hendrikus Schuurman. Zij hadden de woning van Snoeijer doorzocht op last van rijksrechercheur Hoekstra te Arnhem, toen ze op zoek waren naar ‘een persoon’.

Die gearresteerde joden waren Leonard Rosendaal en echtgenote Julia Frankenhuis uit Goor. Zij waren overgebracht naar Hardenberg en gevangen gezet in de marechausseekazerne aan de Gramsbergerweg. Julia was in het bezit van een vervalst persoonsbewijs. Uit het bewaard gebleven proces-verbaal van de marechausseebrigade Hardenberg blijkt verder dat Leonard en Julia waren ondergedoken met behulp van onderwijzer Huisman uit Mariënberg. Huisman was ook al door de rijksrecherche gearresteerd. Het echtpaar Rosendaal en Pieter Snoeijer waren twee dagen na de arrestatie overgebracht naar de Sichterheitspolizei in Arhem.

Op 11 december 1942 werd Julia vergast in Auschwitz, oud 25 jaar.
Leonard overleed op 16 maart 1943 in het kamp Bobrek in Opper-Silezië, oud 24 jaar.


Toen, op 18 augustus 1922: volks- en sportfeest te Slagharen.

Op 17 en 18 augustus 1922 werden te Slagharen Groote Volks- en Sportfeesten georganiseerd. Uit bijgaande advertentie in de Dedemsvaartsche Courant blijkt dat men o.a. kon deelnemen aan behendigheidswedstrijden op motor en fiets. Een van de deelnemers aan de wielerwedstrijd kreeg destijds een koperen medaille uitgereikt. De vandaag precies een eeuw oude koperen medaille is bewaard gebleven bij een van de nazaten van een toenmalige deelnemer. We weten alleen niet of de medaille werd uitgereikt voor deelname aan de wedstrijd of het behalen van een podiumplaats…


Toen, op 04 april 1880: offerbus gestolen uit de kerk.

Op zondag 4 april 1880 werd de offerbus gestolen uit de katholieke kerk in Slagharen. Bij de ontdekking van de diefstal, had men meteen een vermoeden. Een vreemdeling was rond het middaguur alleen in de kerk geweest, ‘om te bidden’. Al snel lukte het de dader op te sporen en te laten bekennen. Het gestolen bedrag, bijna 21 gulden, werd teruggegeven. De dief werd door de veldwachter ingerekend, meegenomen naar stad Hardenberg en een tijdelijk onderkomen geboden in de cel onder het stadhuis.