Categorie Hardenberg (stad)

Toen, op 18 oktober…

De lokale krant “De Vechtstreek” van 18 oktober 1930 bevat deze fraaie advertentie van ondernemer Hendrik Jan Zweers aan de Eiermarkt in Hardenberg. Niet alleen kon je bij hem terecht voor de huur van een prachtige, soepel lopende, 6-persoons auto, geschikt voor ziekenvervoer, maar ook was hij telefonisch bereikbaar via het nummer 65.


Toen, op 19 september 1991

Op 19 september 1991 vond de onthulling van deze zonnewijzer plaats door mevr. Van der Eynden, ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe ‘bejaardenverzorgingscentrum’ Oostloorn aan de J.C.J. van Speyckstraat te Hardenberg. De zonnewijzer was een geschenk van de bewonerscommissie en droeg de tekst: “Ik tel alleen de heldere uren, mijn ondergang is niet mijn dood”


Toen, op 26 juni 1843: burgemeester Helderman.

Op 26 juni 1843 vulde de toenmalige burgemeester van Stad Hardenberg, de 32-jarige Johannes Andries Helderman, naar eer en geweten bijgaande ‘staat van personele beschrijving’ in. Helderman was in 1811 geboren in Oldenzaal, van de ‘gereformeerde’ godsdienst en woonachtig in de stad Hardenberg. Bij ‘vroegere ambtelijke betrekkingen’ vulde hij in dat hij 2e luitenant was bij de voormalige 2e afdeling Mobile Overijsselsche Schutterij. Verder vulde hij in dat hij gehuwd was.

Dat klopt, maar hij zat echt nog in de wittebroodsweken. De burgemeester was op 21 juni 1843 getrouwd met Hendrika Johanna Santman, een dochter van de gemeenteontvanger van Hardenberg.

Nog datzelfde jaar 1843 zou Helderman benoemd worden tot burgemeester van de gemeente Den Ham en dientengevolge zijn woonplaats Hardenberg, inclusief echtgenote, verlaten…


Toen, op 18 mei 1890: blikseminslag in kerktorens.

blikseminlag kerktorens

Op 18 mei 1890 woedde boven stad Hardenberg en omgeving ‘een kort maar hevig onweder’. De bliksem sloeg in de toren van de pas gebouwde gereformeerde kerk (Höftekerk), maar richtte geen schade aan. Op het marktplein sneuvelden een paar bomen. De bliksem sloeg ook in de toren van de hervormde kerk in Heemse (Witte- of Lambertuskerk), maar baande zich langs het leien dak een uitweg door de kerk, zonder brand te veroorzaken. Wel brak brand uit door blikseminslag in de boerderij van de familie Schutte, maar dat kon tijdig worden geblust…


Toen, op 24 april 1865: brand bij Kampherbeek.

brand bij Kampherbeek

Op 24 april 1865 sloeg de vlam in de pan (een pot lijnolie) bij kantoorbediende Jan Kampherbeek en echtgenote Hermina van der Kolk te stad Hardenberg. Het gevolg: zijn woon/winkelhuis brandde tot de grond toe af…

Hun huis stond aan de Fortuinstraat (nu nr. 23), zo blijkt uit ons kadastraal onderzoek. De geschiedenis van die locatie hebben we uitgezocht en online gezet: