Categorie Hardenberg (stad)

Foto: de oude Vechtbrug.

Het Noord-Oosten van 15 april 1966 plaatste deze oude prentbriefkaart en schreef:

“Een praatje bij een plaatje. Drie gebouwen gaven gestalte aan de geestelijke stromingen die het leven in het stadje Hardenberg vroeger beheersten: boven de daken weerklonken dagelijks de klokken van de hervormde kerk, niet ver daar vandaan was de gereformeerde kerk verrezen, aan het Oosteinde stond de synagoge.

De vele joden die hier woonden, gaven kleur aan het stadsleven. Hardenberg ging schuil onder geboomte. Bij de ophaalbrug uit het jaar 1891 ruisten ’s zomers de populieren. Hun gefluister werd op werkdagen nu en dan overstemd door het rammelend gedaver der brugplanken onder zware wagenwielen. ’s Zondags maakten de kleedwagens der kerkgangers een doffer geluid. Op marktdagen ontwaakte Hardenberg uit zijn rust. Levendig was de handel in eieren, vee en kippen. Op zulke dagen klonk de helle tinkel der winkelbellen vaker dan anders. Voor de bruingeverfde toonbanken met stopflessen en koperen gewichten erop, met papieren puntzakken erboven, met grote blikken trommels eronder en met houten vakken en laden erachter, wachtten de klanten op hun beurt. In de scheerwinkel werd menige kwinkslag verkocht. Men kende elkaar in ‘den Hardenberg’. Het was het veilige nest met de veilige vastheden voor tijd en eeuwigheid in een boze wereld. Dat voelde men het sterkst in de winter, wanneer water de stad omringde en gebrek naderbij sloop. Het is onmogelijk en dwaas te willen terugkeren naar het verleden. Veel uit de goede oude tijd is gelukkig verdwenen. Bezat Hardenberg in het verleden ook dingen die waardevol zijn voor onze tijd? Misschien is het goed deze vraag te overdenken…”


Toen, op 27 maart 1953: Bemboom opent nieuwe zaak

De Vechtstreek van 27 maart 1953 meldde:
“Onder grote belangstelling opende de firma Bemboom haar nieuwe winkelpand in de Voorstraat. Een normale gevelbreedte doet voor deze grote onderneming even bescheiden aan, maar als men dan ziet op welk een wijze hier in de diepte van het pand met de ruimte is gewoekerd, dan ondervindt men wel dat hier zeer belangrijke voorraden aantrekkelijk opgesteld op kopers liggen te wachten.”

De winkel in huishoudelijke artikelen van W. Bemboom uit Slagharen, gelegen naast de groentewinkel van Kees Meijer aan de noordzijde van de Voorstraat, was voordien in gebruik bij de familie Santman. Zij hadden er decennia lang een schoenenzaak gehad.
Bemboom zou er tot 1971 gevestigd zijn, waarna het pand werd verbouwd tot Chinees restaurant. Dat vloog in 1980 in brand, waarna het pand werd afgebroken. Tegenwoordig is de locatie onderdeel van Compagne Bruidsmode.

advertentie Fa. W. Bemboom, Telefoon 132, Hardenberg.
Nog éénmaal vragen wij Uw aandacht voor onze GROTE PROPAGANDA-VERKOOP 
Fa. W. BEMBOOM Telefoon 132 HARDENBERG 

Foto: Hardenberg Klepperstad.

Vanaf de zomer van 1979 worden jaarlijkse vele activiteiten georganiseerd in de stad onder de noemer ‘Hardenberg Klepperstad’. Burgemeester Van Splunder was de eerste die de ’toeristiche’ klepperman officieel installeerde. Klepperman Jans Schutte is sindsdien opgevolgd door Hendrik Jan Moeken, Jan Zweers, Jan Odink en Gerrit Pullen.

Nu het toeristenseizoen bijna weer ten einde is, leek het ons aardig om een aantal foto’s te tonen van Klepperstad-activiteiten. Door de jaren heen zijn er nogal wat geweest. Wat dacht u van het omstreden ‘zwientie tikken’, het kampioenschap ‘bierkrat stapelen’ of een ‘ouderwetse’ eiermarkt op de Eiermarkt. Natuurlijk is het ballonnenfestival en standwerkersconcours er nog altijd en is er ook weer een taptoe te bewonderen. Kijk met ons mee en wellicht ziet u nog bekenden op de foto’s. Dan horen we het natuurlijk graag!


Toen, op 10 mei 1828: verkoop huis Rode-Hanen-Steegjen.

Verkoop huis Roode Haanensteeg

Op 2 mei 1828 verkondigde de Overijsselsche Courant dat de volgende dag de openbare verkoop zou plaats vinden van een huis aan de Achterstraat in Stad Hardenberg, gelegen op de hoek van de zogenaamde Roode-Haanen-Steeg:
Men is voornemens op zaturdag den 3 mei 1828, des voordemiddags ten 10 uren, ten huize van den kastelein J. van Munster Fz. te Hardenbergh door het ministerie van den notaris A. van Riemsdijk en ten overstaan van het Vredegeregt des kantons Hardenbergh te doen inzetten, en op den 10 aanvolgende publiek aan den meestbiedenden te verkoopen:
Een woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen ter zelfder steede onder no. 122 aan de Achterstraat, op de hoek van de Roode-Haanen-Steegjen, met eene daartoe gehorende begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh, mitsgaders ongeveer 2 roeden gaardenland in de Hooge Braake onder dezelfde stede, tusschen dat van Hendrik Kampherbeek en van Gerrit ten Broeke.