Categorie Hardenberg (stad)

Toen, in 1950/1952: klassefoto school met den Bijbel.

Deze week mochten we weer een aantal prachtige oude foto’s in ontvangst nemen (bij deze: dank voor de schenking!). Een foto uit de collectie betreft dit groepsportret van de zesde klas van de ‘School met den Bijbel’ aan de Lage Doelen te Hardenberg (later: Kastanjehof), “de school van meester Roosjen”. De foto dateert van 1950/1951. We kennen bijna alle namen, maar we zouden zo graag de exacte geboortedata van de afgebeelde kinderen erbij krijgen. Wilt u ons helpen? En heeft u enig idee wie het jongetje helemaal links (met brilletje) is? We horen ’t graag! Delen wordt zeer op prijs gesteld.

01: n.n.

02: Eg Dijkhuis

03: Ineke Grooters

04: Johanna Hendrina (Hanneke) Blok (geb. 29 september 1937 Heemse)

05: Sjoerd de Wit

06: Broer (Bob) Roosjen (geb. 24 oktober 1938 Zaandam)

07: Greetje Krikke

08: Henk Poffers

09: Hendrik Johan Gerard (Henk) Hietkamp (geb. 5 november 1937 Gendt)

10: Jacomien Wamelink

11: Floor Wamelink

12: Douwe Roosjen (geb. 22 april 1911 Diever); hoofdonderwijzer

13: Susanna (Suze) Wijnia (geb. 28 oktober 1937 Stad Hardenberg)

14: Aly Veldhuis

15: Aartje van der Haar

16: Hennie Vugteveen

17: Zwaantje Eshuis

18: Jennie Breukelman

19: Alie Kremer

20: Jan Hendrik Ligtenberg

21: Gerrit van Faassen

22: Cornelis Christiaan Wamelink (geb. 11 november 1910 Stad Hardenberg); onderwijzer

23: Arie de Graaf (of Bertus Lammers)?

24: Piet Moeken

25: Hendrik Jan Grendelman

26: Albert Hannink

27: Freek Ramaker

28: Titia de Boer

29: Gerrie Moeken

30: Jopie Valkman

31: Dela Johanna Alida van Laar (geb. 18 juli 1937 Baalder)


Toen, op 04 augustus 1978: 100.000ste bezoeker zwembad ‘De Marsch’.

We weten ter gelegenheid waarvan deze groepsfoto is gemaakt, namelijk bij de uitreiking van een cadeau aan de 100.000e bezoeker van zwembad De Marsch in het seizoen 1978 (op 4 augustus). Het cadeau werd overhandigd door de heer Nauta als voorzitter van de Sportraad (niet op deze foto) aan José Geertman van de Hoogenweg (nr. 5). 1: badmeester Hendrik Jan Moeken, 2: Corrie Breukelman-de Bruijn, 3: Everlien van der Haar, 4: Frida Reinders, 6: Wim Eggengoor) en 7: Jan Zwiers.

Ook deze prachtige foto hebben we opgeslagen in onze beeldbank: https://hdl.handle.net/21.12140/510395780


Toen, op 21 februari 1931: burgemeester Schuite †

Op 21 februari 1931 overleed Bauke Albertsz. Schuite, burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg, na twee maanden ernstig ziek te zijn geweest. Hij werd slechts 43 jaar oud.

Kabinetportret van burgemeester Schuite, gemaakt door fotograaf Pieter van Grieken.

De Telegraaf scheef twee dagen later:
Zaterdagavond is vrij onverwacht overleden de burgemeester van Hardenberg, B.A. Schuite. Hij was zijn loopbaan begonnen als volontair ter secretarie te Oldemarkt, daarna was hij als ambtenaar ter secretarie te Ambt Hardenberg werkzaam tot hij na de benoeming van den toenmaligen secretaris tot burgemeester van Bedum, dezen als zoodanig opvolgde. In juli 1922 werd hij benoemd tot zijn tegenwoordige functie in de plaats van den beer Bloem.

Salland’s Volksblad.

Burgemeester Schuite werd vijf dagen later begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg, alwaar zijn graf nog altijd bewaard is gebleven.

Het Overijsselsch Dagblad meldde:
Onder enorme belangstelling had donderdag de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer B.A. Schuite, in leven burgemeester van Stad Hardenberg. In 12 groote volgauto’s waren de familie, de raadsleden en de gemeenteambtenaren gezeten. De droeve stoet ging door enkele straten van Hardenberg en hield een oogenblik halt voor bet stadhuis, de werkplaats van den overledene, waar bloemen op den kist werden gelegd. Op de nieuwe begraafplaats aangekomen was de belangstelling buitengewoon groot. De regen viel bij stroomen neer en tengevolge daarvan zagen verschillende sprekers, o.a. de burgemeester van Ambt-Hardenberg, die van Gramsbergen, de heer Prins, de heer Luten en ook ds. Hoek van het voeren van het woord af en werd hier alleen het woord gevoerd door den loco-burgemeester den heer P. Wamelink. In keurige woorden schetste de heer Wamelink den persoon van den overledene om tenslotte in treffende woorden van troost zich te richten tot Mevrouw Schuite en de kinderen. De echtgenoote en de kinderen strooiden bloemen terwijl een familielid dank bracht voor de eer aan den doode bewezen. Diep onder den indruk verlieten allen den doodakker.