0626_uurwerk

In het Salland’s Volksblad van 28 juni 1912 lezen we dit – eenvoudig – gedichtje. Kennelijk was op die 26ste juni het uurwerk van de hervormde kerk tot stilstand gekomen, als gevolg van het breken van de staaldraad waaraan het slingergewicht bevestigd was…

’t Was middag: tik-tak, tikke-tak!
Toen, bons, op eens de staaldraad brak;
’t Gewicht viel met een slag terneer,
De klok staat stil, zij loopt niet meer.
Vergeefs, vergeefs tuurt men omhoog,
Of zich de wijzer ook bewoog,
’t Gewicht viel met een slag ter neer,
De torenklok, zij loopt niet meer.
Maar of de klok niet wordt gehoord,
Het baat ons niet, de tijd spoedt voort.
Al zou de klok ook nooit weer gaan,
Het uur van sterven zal toch slaan.

0626_uurwerk2