Opvallend is de grote schuur rechts van de weg, parallel aan het kanaal. Volgens bekomen informatie zou dit een kunstmestloods geweest zijn. Op meerdere plekken bij bruggen over het kanaal stonden dergelijke opstallen…

Aan de overzijde van de ophaalbrug is nog net het oude tolhuis te zien. Over de geschiedenis van dat tolhuis en de aanleg van de verharde ‘Hoogenweg’ in het midden van de negentiende eeuw hebben we een artikel geschreven. Daarvoor verwijzen we u graag naar onze website:

Op facebook reageerde Henk Soer: Dit is de kunstmestloods van Spiekman, later Agrarische Unie. Gerrit Jan Grendelman was bedrijfsleider. Later is de loods verhuurd geweest aan Jan Hendrik Soer, oud-werknemer, als wagenberging / machinestalling, tot werd besloten om hem af te breken.
Volgens Henk Vinke zou Wavin hier eind zestiger-, begin zeventiger jaren opslag hebben gehad en Gerrit van Braak dacht van Bruins…