In deze serie willen we stilstaan bij alom bekende bedrijven, middenstanders en beroepen in Hardenberg en omgeving. Vandaag iets over de geschiedenis van huisarts Vasbinder in Gramsbergen.

De prachtige foto’s bij dit artikel zijn bewaard gebleven in de omvangrijke beeldcollectie van het Nationaal Archief. Ze zijn gemaakt in de jaren 1944 en 1945 en werpen een licht op de huisartspraktijk van dokter Vasbinder in Gramsbergen.

Willem Vasbinder was geboren op 22 mei 1913 in Zwolle en in maart 1941 geslaagd voor het artsexamen. Een klein jaar eerder, op 15 mei 1940, was hij te Middelburg getrouwd met Olga van der Hoeden.

In ‘Het Noord-Oosten’ van 8 september 1972 werd uitvoerig stilgestaan bij de receptie die dokter Vasbinder was aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als huisarts te Gramsbergen. Men schreef:
“Op 1 januari 1942 werd Vasbinder opvolger van dokter J. Mooij in Gramsbergen. Dat was in de oorlogstijd en ieder burger van Gramsbergen weet van de bijzondere verhoudingen die toen van betekenis waren. Dokter Vasbinder toonde zich een goed vaderlander, een misschien eens wat al te fel bewogen sociaal voelend mens, maar een grote kracht, die in zijn streven naar verheffing van zijn bevolking de moeilijke weg ging om te komen tot oprichting van het dorpshuis. Nu heeft hij een streep gezet onder zijn plaatselijke artsenpraktijk. Hij is reeds geruime tijd directeur-geneesheer van het Nederlandse Astmafonds, in verband waarmede hij zich metterwoon vestigde in Hattum.

De scheidende arts, die ruim 20 jaar raadslid der gemeente was voor de Partij van de Arbeid en 8 jaren lid van de Provinciale Staten, werd met zijn echtgenote en beide zoons, Maarten en Jan Wouter, met hun echtgenoten, voor de receptie ten huize van burgemeester H. van Hout ontvangen, waarna zij vertrokken naar het café-restaurant Bolte. In het dorpshuis vond de receptie plaats en daar kon de scheidende dokter al direct constateren dat zijn omvangrijke werk in de afgelopen 30 jaren in het belang van de zieke mens werd gewaardeerd. Burgemeester Van Hout toonde zich oprecht blij over het goede werk van dokter Vasbinder op medisch gebied. Hij verzekerde de scheidende, dat de vele patiënten die hij steeds had behandeld, met dankbaarheid waren vervuld. Met grote voldoening had het gemeentebestuur dan ook geconstateerd dat door toedoen van de scheidende huisarts Gramsbergen op sociaal terrein de afgelopen 25 jaar sterk was vooruit gegaan en daarom had het gemeentebestuur besloten hem te benoemen als ereburger van Gramsbergen, met toekenning van de eremedaille in goud”.