Geheugen van Hardenberg

Toen, op 2 februari: radioprogramma uit Hardenberg

Op deze foto zien we rechts mr. L.A. van Splunder (burgemeester van Hardenberg) en links mr. C.P. van Reeuwijk (burgemeester van Ommen).

Op 2 februari 1973 werden in Hotel Nijhoving aan de markt te Hardenberg opnamen gemaakt voor het radioprogramma ‘Route A’ van de TROS.

De krant ‘Het Noord-Oosten’ schreef erover:
“Het radioprogramma dat zaterdag gewijd was aan ons gebied, is goed geslaagd. Het programma heeft ten doel het bevorderen van het toerisme, eventueel via een van de bekende ANWB- of andere toeristische routes. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het begrip ‘amusement’, dat in een bepaalde streek te vinden is en voorts streeft men er naar de streek waarin de route zich bevindt in de ruimste zin des woords positief te belichten.

In een kort vraaggesprek met iemand uit Bruchterveld en mevr. Makkinga uit Hardenberg werden veel lovende woorden gesproken over het wonen en werken in Hardenberg. De dertig leden tellende mondaccordeonvereniging EMS uit Bergentheim zorgde voor een fraaie muzikale bijdrage, wat beloond werd met een dankbaar applaus. Ook het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor was te beluisteren. In een vraaggesprek merkte burgemeester Van Splunder o.m. op dat wat de werkgelegenheid betreft er zogelijke aspecten zijn in kwalitatief opzicht. De stadsontwikkeling van Hardenberg ‘stad in steigers’ wordt gestagneerd door een Kroon-procedure (plan-Baalder). Ook merkte de burgemeester op dat Prins Bernhard ereburger van Hardenberg is en dat prins Claus destijds de officiële opening van ‘De Boshoek’ verricht heeft”.


Een eeuw geleden: Amstel Super Stout

In 1923 liet Hendrik Zweers Janszoon uit stad Hardenberg in verschillende edities van het Salland’s Volksblad onderstaande advertentie plaatsen. Zweers had vijf jaar daarvoor zijn eigen café geopend aan het Oosteinde van de stad, genaamd “De Jaarbeurs” (nu: Den Herdenbergher). Het cliché van de advertentie was hem aangereikt door de Amstelbrouwerij uit Amsterdam. De tekening, het lettertype, het formaat en de tekst, alles stond vast. Enkel zijn naam mocht de plaatselijke drukker eraan toevoegen.

Advertentie in ’t Salland’s Volksblad, anno 1923.

Stout bier is een zwaar bier dat bekend staat om z’n donkere, bijna zwarte kleur en dikke romige schuimkraag. Een eeuw geleden konden de Hardenbergers dus al van dit nog altijd gewilde drankje genieten, hoewel de naam Amstel Super Stout al decennia tot het verleden behoort…


Cichorei

Recent werden we geattendeerd op onderstaande passage in een van de bewaard gebleven rekeningboeken van een cichoreifabriek uit Borne. Op deze bladzijden treffen we een aantal bekende Hardenbergse achternamen aan als Vinke, Nijzink en Dorgelo.

Fragment van een van de rekeningboeken van een van de voormalige cichoreifabrieken in het Twentse dorp Borne.

Hermannus Vinke uit Hardenberg (nummer 26 in het register) was koopman en winkelier, landbouwer en bijenhouder te Heemse. Hij was aanvankelijk gehuwd met Stiene Bolks en na haar jong overlijden hertrouwd met Lubbegjen Waaijman. Uit bovenstaand register blijkt dat Hermannus in 1816 maar liefst 155 ponden cichorei had gekocht, voor 20 gulden en 3 stuivers. Voor ’t vatjen waarin de cichorei werd bezorgd, betaalde hij 11 stuivers. De totale rekening bedroeg derhalve 20 guldens en 14 stuivers.

De andere crediteuren van de cichoreifabriek waren winkeliers Hannes Nijzink en Jan Stokhorst uit Heemse. Op de rechter pagina is mooi te zien dat sommige achternamen ook fonetisch werden opgeschreven. Zo werd de familie ‘Lindenhovius’ uit Den Ham consequent als Linde Ovius geschreven.