06-12-1696Jan Courts van der Horst, soone van Court Hendriksen van der Horst, j.m. & Jennichjen Egberts j.d. uit ’t carspel Hardenberg. Beide tot Almeloo. Getrouwt alhier den 26 December 1696.
08-11-1710Jannes Esjer ter Robbenhaar j.m. in de Heerlijkheid Almeloo & Trijntjen Gerryts op de Scheer j.d. van Hardenberg. Attestatie geligt.
30-06-1715Johan Hendrick Man predikant tot den Hardenberg, j.m. & Johanna Bolk j.d. tot Almeloo. Attestatie op Hardenberg geligt.
06-09-1717Abraham Meuws j.m. tot Almeloo & Aaltjen Remmering j.d. tot Hardenberg. N.B. Op order van Zijn Excellentie [getrouwt].
26-06-1723Hendrik Egberts van Lente j.m. van den Hardenberg & Fenneken Janssen Vrielink j.d. Beyde in de Heerligheid Almeloo. Den 1 Augustus getrouwt.
28-10-1725Christiaan Rompelman j.m. tot Almeloo & Gardyna Uylenberg j.d. van den Hardenberg, nu op Vrieseveen.
15-04-1736Bastiaan Meulberg j.m. wonende op den Huise Almelo & Janna Hendrica Uylenberg j.d. wonende te Heemse. Getrouwt met attestatie op het Vriesenveen den 19 April.
16-04-1746Hendrik van der Scheer, soon van Lambert van der Scheer, wonende alhier & Tijsje van der Wal, weduwe van Arent van Heek, wonende te Delden. Attestatie na Delden den 14 Mey.
09-07-1790Albert Flierman, nagelaten zoon van Roelof Flierman, j.m. geboortig op den Hardenberg, thans woonachtig te Almeloo, met Janna Wessels, dogter van Jan Wessels, j.d. te Almeloo. Den 1 Augustus getrouwt.
06-04-1799[gericht Ambt Almelo] Noodgerichte getroude te Almelo, den 6 April 1799 zijn is deezen Gerichte gecompareert: Jan Hoefman, nagelaten zoon van Frans Hoefman, geboren tot den Hardenberg, en Hendrina Broekhuis, nagelaten dogter van Jan Hendrik Broekhuis, geboren in deezen Gerichte, en zijn in ondertrouw op en aangenomen en verzogten dat dien ten gevolge op aanstaande Zondag met de eerste huwelijks proclamatien mogte worden voordgevaaren. Tegenstaande persoonen zijn in de R.C. Kerk alhier in den huwelijken staat bevestigd den 22 April 1799.
15-01-1805[gericht Ambt Almelo] Konsent: De ondergetekende als vader en moeder konsenteeren dat Jengien Mentsen sig verbint in den huwelijken staat met Gerryt Schutten woonagtig te Almelo. Sibculo, den 15 January 1805. [ondergetekend door] Hendrikus Mentsen, Aaltjen Aaldrink nu Mentsen.
??-??-1808?[gericht Ambt Almelo] Harmen Abbink, zoon van Teunis Abbink en Jenne Kruyskolk, jonkman geboren te Sipculoo, tans woonende in dit Gerichte, met Geesjen Kruyskolk, dogter van Jan Kruyskolk en Egberdina Kruyskolk, jonge dogter, geboren te Egede, thans woonende in dit Gerichte, versoeken in ondertrouw op en aangenomen te worden.