17-06-1694Hermen Berendsen Eickelhof uyt Böninge en Geesken Hermssen van den Hardenberg.
11-02-1707Den 11en Februarius ingeschreven en den 14en Marty met attestatie na den Hardenberg vertrocken om aldaar te trouwen, Jan Arend Nijstad j.m. van Denekamp met Anna Wolers j.d. van den Hardenberg.
09-03-1730Den 9en is Jan Egbertz jongman, zoon van Engbert Hermssen en Geertjen Janssen eheluyden alhier in de boerschap Beuningen, in ondertrouw staande met de jonge dochter Jenne Hendriksen Leemgraven in de boerschap Oltheim in ’t kerspel van den Hardenberg (:also zijne gemelde ouders alhier dat houwelijk ge-approbeert hebben:), met eene attestatie van ons na den Hardenberg vertrocken om aldaar in den houwelijken staat bervestigt te worden.