19-03-1769Ingeschreven: Jan Hindrik Boesink, weduwenaar van wijlen Janna van ’t Haarhuis uit de boerschap Geestren, met Jenne, j.d. van Hermen Klumpers uit Holthoen gerigt Hardenberg.Den 16 April gecop.
10-11-1782Berend Knottenbelt, j.m. en zoon van Lucas Knottenbelt uit ’t dorp Tubbergen, en Harmine Harmsen, j. dochter van wijlen Jan Harmsen uit Sipkelo, laatst gewoont in boerschap Geesteren. Gecop. den 15 Dec.
15-06-1794Berent Knottenbelt, weduwenaar van wijlen Harmina Harmsen, nagelaten soon van Lucas Knottenbelt en Harmina Rengerink, met Everdina Nihuis, j.d. van wijlen Frerik Jan Nihuis en de nog in leven zijnde Janna Egbers, beide uit het dorp Tubbergen. [Zie boven].
29-04-1809Christiaan Lampe j.m. te Brucht onder het schoutambt van den Hardenberg, met Harmina Knottenbelt j.d. alhier.