05-05-1709Den 5 Mey is voor mij verschenen Maat Goosen, en heeft laeten intekenen, om geproclameert te worden sal: Maat Hermsen soone Berent van Wilsum, met Jan Waterings dogter te Brugt, en Teunisjen gen:, uit ’t Kerspel van den Hardenberg. [Tekst is slecht leesbaar]
13-07-1712Den 13 jul. zijn de Hr. Hendrik Molkenbour, en Juffr. Cunera Cramer, inkomende met behoorlike attestatie, en soo van den Hardenberg als Nieuwenhuis, in onse kerke in den houweliken staat ingezegent.
28-11-1725Den 28 Nov. zijn Gerrit Noring j.m. van de Vennebrugge, en Anna Laring van Graastrup, inkomende met behoorlike attestatien soo van Ulsen als Velthuisen, alhier, op haar versoek, in den houwliken staat ingezegent en bevestigt.
02-11-1739Den 2 9ber heeft Evert Schreurs, bij attestatie van den pastoor van den Hardenberg laten intekenen Gerrit Harmzen Swyze, van Lozen onder den Hardenberg, j.m. met Geesjen Everszen Schreurs, j.d. van hier.
03-02-1744Den 3 Febr. zijn alhier, na vertoning der attestatien in de houlijken staat bevestigt Lambert Karspers, j.m. te Velthuizen en Janna Gezina Noring, j.d. van de Venebrugge onder ’t karspel Ulzen behorende.
16-08-1744Den 16 Aug. zijn voor de volle gemeente volgens attestatie in den houlijken staat bevestigt de hr. commys Jan Willem Baarzelman j.m. en Femia Hermanna Cramers, j.d. beide uit den Hardenberg.
14-04-1746Den 14 Apr. zijn op attestatie getrouwt Berent van Borne, Burgm. ten Hardenberg en Harmanna Elizabet van Niel j.d. van Ootmarsum.
19-03-1750Den 19 Maart zijn op attestatie van Ulzen alhier in den houlijken staadt bevestigt Gerrydt Veenebrugge en Gesina Norink j.d. wonende op den Belt onder Ulzen.
27-10-1755Den 27 Octob. zijn na voorgaande vertoning van attestatie in den houlijken staat bevestigt, Berent Rustenberg en Alberdina Zievinks, beide j.d. van den Hardenberg.
25-03-1763Den 25 Meert op attestatie van de Hardenberg, zijn ingeschreeven Hermen Hindrik Nijman weduwenaar ten Hardenberg, met Enne, j.d. alh., dogter van wijlen Jan Ems.
06-12-1770Den 6 December zijn alhier, na voorgaande inlevering der attestatie van den Hardenberg en Ulzen, in de houlijken staat bevestigt Marselis Baarzelman j.m. uit den Hardenberg, met Janna Caspers, j.d. van den Beld, onder Ulzen.
09-08-1776Den 9 Aug. zijn inschreven Evert Alfer j.m. alhier, met Lutgertien Roelofs, j.d. van Holtheme onder den Hardenberg.
15-02-1779Den 15 Feb. zijn hier, na vertoonde attestatie van den WelEw. Zeer Gel. Heer Walraven predik. te Hardenberg, door mij in den houwlijken staat bevestigt den WelEdelen Heer Jacobus van Riemsdijk, Secretaris den Hardenberg, met Mejufvrouw A. Catharina Cl. Stolte.
23-04-1779Den 23 Apr. hebben scholte Bisbink als getuyge met de bruydegom in doen schrijven ’t huwlijk van Harmen Egbertsen van Eegde onder Hellendooren, met Hille Kamerlambers van Baalder onder den Hardenberg.
26-01-1780Den 26 Jan. zijn hier na vertoonde attestatie door mij in den Heiligen Huwlijken Staat bevestigt den WelEdelen Heer Jan Cramer Burgemeester te Ulzen weduwe /zijnde mijn soriger/ met mejuffrouw B.A.H. Jansenius, weduwe van wijlen den Heer predikant Lamping /zijnde mijn nicht. [de nicht van Ds. Johannes Henricus van Niel, predikant te Wilsum]
28-07-178228 Jul. Gerrit Overweg wed. van Fennigje Herms te Daarle onder Hellendoorn en Gerridina Hinderiks j.d. van Kooy onder Gramsbergen.
03-11-17823 Nov. Claas Euldering van Brogt onder den Hardenberg j.m., en Jenne Kleyel uit deze gemeente j.d.
23-04-178423 Apr. Willem Pothof van ’t Aanderveen onder Hardenberg j.m., en Anne Mullers van de Heesterkante onder Emlekamp.
13-04-178513 Apr. Garryt Berents j.m. uit den Hardenberg, met Jenne Haamberg j.d. van Hardingen onder Ulzen.
07-05-17857 May Hinderik Lambers Wichring van Bargenkamp onder den Hardenberg en Harm Schreven uit Wilsum laten inschrijven ’t huwlijk, Geert Slimmen uit deze gemeente, en Hilligjen Wichring van Bargenkamp j.d.
08-07-17868 Jul. Hinderik Ophof weduw. van den Hardenberg, en Wibbigje Harmsen j.d. van Diffelen.
22-03-178722 Maart Evert Alpherink wed., met Roelofjen Kamverbeek van Baalder onder den Hardenberg.
14-04-178714 Ap. Hinderik van Wettering van Agden onder Hellendoorn onder Hellendoorn j.m., en Enne Schoemaker van den Hardenberg j.d.
14-04-178714 Ap. Jan van Wettering van Agden j.m. onder Hellendoorn, en Swaane Harms van Diffelen onder den Hardenberg.
07-06-17887 Jun. Teunis Wippe, en Jan Hinderik Ramaker van Holthemen laeten inteken, Berent Wippe j.m., en Swaane Ramakers van Holthemen j.d.
??-03-1789In Maart met ingekoomen attestatie zijn hier getrouwd Jan Kroese wed. van den Belt, en Garridina Holtink j.d. van Baalder.
18-12-1789Den 18 Dec. hebben Evert Euvelgun, en Warse Stobben van Raveke laaten inschrijven het huwl. van Berent Sylhuis weduw. alhier, met Ennigje Vliermans van Aane onder den Hardenberg.
25-03-1791Den 25 Maart op attestatie van Ommen ingeschreven, Derk Gerrits j.m.uit Lieze te Bargentheim onder den Hardenb., met Aaltje Alberts Wed. Harberts te Stegeren onder Ommen.
± 05-1791Circa May hier met attest. van Ulzen en Hardenberg getrouwd, Berend Jan Amsink van den Beld met Gezina Vedelaar van Heemse.
15-03-1792Den 15 Maart hebben Harm Breukers van Golenkamp, en Jan H. Ramakers laaten inschrijven ’t huwlijk, Jan Breukers van Golenkamp met Geese Ramakers van Holthemen ‘d carspels Hardenberg.
18-05-1792Den 18 Mai volgens attest. van den WelEerw. Heer Walraven predik. te Hardenberg zijn alhier verkondigt, Jan Hendriks van de Kooy onder Gramsbergen, en Janna Teunissen te Baalder onder den Hardenberg.
08-11-1794Den 8 November hebben Dirk Asman, en Berend Wippe het huwlijk laten inschrijven van Jan Hinderik Ramakers van Oltheim karspels Hardenberg, en Jenne Horst te Halle, weduwe van Warse Horst, – in tegenwoordigheid mede van den bruidegom.
29-05-1795Den 29 May hebben Jan Kleiman en Gosen Timmerjans het huwlijk laten inschrijven van Klaas Ölerink te Brogt kersp. Hardenberg weduwenaar van Jenne Kleimans, – met Gese Timmerjans j.d. te Wilsum.
31-05-1795Den 31 May hebben Jan Holters, en Hinderik Sniedergeerds van ’t Laar ten huwlijk laten inschrijven, Abraham Huuskes j.m. van Gramsbergen, en Hinderika Sniedergeerds j.d. uit het Laar.
30-09-1797Den 30 September op verzoek van Berend Wippen, en Harm Ramakers van Oltheem ten huwlijk ingeschreven, hij Harm Ramakers j.m. van Oltheem, en Ale Wippen j.d. uit deze gemeente.
31-03-1799Den 31 Maart zijn op attestatie van de scholte van den Hardenberg ten huwlijke ingeschreven: Klaas Koenraad j.m. geboortig van Lutten onder Hardenberg, en Trijne Mölderink weduwe van Hindrik Nijman van Brucht.
13-04-1800Den 13 April zijn op attestatie van den Heer predikant Groon in ’t Laar ten huwlijke ingeschreven: Berend Möller j.m. geboortig van ’t Klooster Zipkelo kerspels Hardenberg, en Gese Ems weduwe van Willem Malink uit het Laar.
06-05-1802Den 6 May zijn op verzoek van Waander Waanders, en Evert Gooies van den Hardenberg ten huwlijke ingeschreven: Hinderik Kamverbeek j.m. van den Hardenberg, en Eule Tellen weduwe van Jan Waanders alhier.
29-07-1802Den 29 July zijn op verzoek van Berend Wuppen, en Reiner Bouwmeester geboortig van Baalder kersp. Hardenberg, t en huwlijk ingeschreven: Reiner Bouwmeester j.m., en Enne Wuppen weduwe van Harm Bouwkamp te Kleine Ringe, kerspels Emmelkamp.
13-06-1806Den 13 Juny hier getrouwd: Antony Kip van Ootmarsum, en Juffer Johanna van Munster van den Hardenberg, op vertoonde attestatie van Ootmarsum en Hardenberg, dat voorgemelde persoonen hunne huwlijksproclamatien, op beide plaatsen, onverhinderd gehad hadden.
30-04-1808Den 30 April zijn op verzoek van Geerd Slimmen en Hans Timmerman van Ahne kerspels Hardenberg te huwlijk ingeschreven: Harm Timmerman j.m. geboortig van Ahne, en Hille Slimmen j.d. alhier.
11-11-1808Den 11 November hier gecopuleerd: Evert van Munster, en Maria Zweers van den Hardenberg.
17-03-1810Op dato [17 Maart] op verzoek van Derk Tyman en Berend Wuppe: Albert Ekenhorst weduwnaar te Holtheem, en Hemme Wuppen j.d. uit deze gemeente.
01-11-1811Den 1 Nov. op attestatie van Gramsbergen: Hinderik Geertjes j.m. van Holtheem, en Hille Wuppen j.d. uit deze gemeente.
10-07-1812Den 10 July zijn hier gecopuleerd: Jan van Munster j.m. van den Hardenberg, en Anna Arnolda Victor j.d. van Ootmarsum.
04-03-1814Den 4 Maart op attestatie van den Hardenberg en Veldhuisen hier gecopuleerd: Gerrit Crull van de Venebrugge j.m., en Johanna Sandman j.d. van den Hardenberg.
25-08-1821Den 25 Aug. Gerrit Willem Vrielink van Diffel j.m., en Fenne Jurjens j.d. alhier, cop. 28 sept.
??-??-1822Gerrit Jan Oortman van Halle j.m.,en Geesje Lotterman j.d. van Heemse.
26-04-1825Den 26 April na voorgaande drie zondagsche proclamatien gecopuleerd: Hinderik Jan Olthof j.m. uit Den Ham, en Gese Holsman j.d. van Heemse.
18-03-1826Den 18 Maart Albert Hankamp j.m. van Halle, en Derkjen Possers [?] j.d. van Kolderveen onder Heemse, gecop.den 2 April.
26-04-1827Den 26 April Hinderik Bloemendal j.m. van Den Ham, en Henderika Kolthof j.d. van Lutten onder den Hardenberg.
01-03-1828Den 1 Maart Geerd Leverink j.m. van Veldhuizen, zoon van Berend Leverink en Swenne Gaalken, – en Janna onechte dochter van Gesiena Welvoort te Rhese onder Heemse schoutambt Hardenberg.
26-04-1832Den 26 April Dirk Jan Gerrits, meerderjarige zoon van wijlen Berend Gerrits en Hinderikjen Henderiksen te Junne in de gemeente Ommen, – en Gerritdina Amsink, meerderjarige dochter van wijlen Frerik Amsink en Bartha Amsink te Brucht onder den Hardenberg.
25-04-1834Den 25 April Hinderik Bruggink, zoon van Jan Bruggink en Aaltjen Klerink, oud 33 jaar, van Lage, – en Evertjen Koers, dochter van Jan Hinderik Koers en Aaltje Warmink, oud 28 jaar, geboren te Rese onder Heemse.
21-11-1834Den 21 Nov. Berend Arends, zoon van Jan Arends en Swenne Arends, oud 29 jaar, uit Wilsum, – en Ale Takman van Radewijk onder Hardenberg, dochter van Warse Takman en Geertje Plaggemans.
29-04-1840Den 29 April Jan Harmsen, zoon van Lukas Harmsen en Gese Maatman van Breklenkamp, oud 35 jaar, – en Hinderikje Ekkelenkamp, dochter van Hindrik Jan Ekkelenkamp en Gesiene Busman van Radewijk, oud 24 jaar.
13-11-1847Den 13 November Jan Hinderik Hölman, zoon van Hinderik Hölman geb. Grubbe en Berendjen Hölman, geb. den 13 Nov. 1814, – en Geertjen Scholte van Rese, Mardink meyer, dochter van Hannes Scholte van Rese en Gese Waterink, geb. den 28 Nov. 1820.
09-04-1851Den 9 April Jan Ekkelenkamp, zoon van Hinderik Ekkelenkamp en Gesiene Bosman te Hardenbergh, geboren den 29 April 1813; – en Fenne Ölerink, dochter van Harm Ölert en Harmine Euvelgunne, geboren den 23 Juny 1816, uit deze gemeente.