‘Register van aangenomen, ingekomen en vertrokken ledematen in de gemeente van Heemse’

Opgemaakt ingevolge resolutie van Ridderschap en Staaten van den 21 october 1790 en hier geïnsereerd volgens resolutie van hunne edele mogende van den 21 october 1791.

1776
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Lucas Janssen – Jan Janssen – Hermen Janssen – Hendrikjen Janssen – Hendrikjen Hendriks – Hermina Janssen.
Uit Rhese: Berend Gerrits – Hendrik Everts – Egbert Klaassen – Jan Klaassen – Hendrik Alberts, met attestatie vertrokken naa Ommen – Geertjen Alberts – Jan Janssen – Geertjen Janssen – Truitte Derks – Hermina Derks – Hendrikjen Hendriks – Geesjen Egberts.
Met attestatie uit den Hardenberg verscheenen Jennegjen Gerrits van Baalder, uit Borcht Steinfort Johan Gerrit Willerink en wederom derwaarts vertrokken met attestatie.

1777
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Gerridina van Rechteren en met attestatie vertrokken naa Amsterdam – Fennegjen Vedelaar en met attest vertrokken naa Enchuisen.
Uit Rheese: Hermen Gerrits – Gerrit Everts.
Met attestatie verschenen van Deventer Christina Dake en wederom vertrokken met attestatie na Almelo.

1778
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Egbert van Welberg, met attestatie vertrokken naa Vollenhove.
Uit Rhese: Jennegjen Janssen, met attestatie vertrokken naa Ommen.
Van ’t Rheser Veen: Aaltjen Hendriks, met attestatie vertrokken naa den Ham.
Op Kerstijd aangenomen
Uit Heemse: Gerrit van Leeuwen roullerend commis ter recherche, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg – Frederik Conraad Wilhelm Ratsman mr. chirurgijn.
Met attestatie van Gramsbergen ingekomen Petrus Lukerhof en Hilligjen Jogemans, eheluiden en wederom derwaarts met attestatie vertrokken.

1779
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Berend Warmink, met attestatie vertrokken naa Ebchuisen – Albert Hendriks – Roelof Everts.
Uit Collendoorn: Jan Hamhuis – Coendert Lamberts.
Uit Rheese: Hendrika Hendriks.
Uit Diffelen: Hannes Willems – Jan Hilberink – Geertjrn Willems – Fennegjen Hendriks – Geertjen Alberts.
Met attestatie van Ommen overgekomen Jan Vrielink en Aaltjen Hendriks, ehelieden.
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Hannes Nijsink j.m. van Brucht, thans alhier woonachtig – Berend Hendrik Vedelaar – Jennigjen Hendriks.

1780
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Johanna Hillegonda Bruins, met attestatie naa den Hardenberg vertrokken – Annegjen Hendriks – Fennigjen Janssen – Aaltjen Janssen – Aaltjen Egberts.
Uit Rheese: Hendrik Gerrits Scholten, met attestatie vertrokken naa Ommen – Hermen Hendriks – Geertjen Everts – Hilligjen Gerrits.

1781
Op Kerstijd aangenomen
Uit Heemse: Albert Vedelaar – Alberdina Stegemans – Willemina Schuurmans – Gesina Vedelaar.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Hendrik Hermssen.

1782
Op St. Jan aangenomen
Uit Heemse: Hendrik Berends – Anna Geertruid Bruins, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg – Jennigjen Grooten.
Met attestatie uit den Hardenberg overgekomen: Jan Meuleman – Roelof Derks – Geesjen Berends.

1783
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Zeine Bolks – Aleida Janssen – Hendrika Gerrits.
Uit Rheese: Wessel Veurink.
Op St. Jan aangenomen
Uit Rheese: Geertjen Janssen.
Met attestatie van Ulsen aangekomen Frederika Ratsman en van den Hardenberg Lubbegjen Hannes Waterink.

1784
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Maria Gerrits – Geertjen Hannes van Magelde onder den Ham, thans alhier woonachtig.
Uit Collendoorn: Janna Gerrits van de Hofstede.
Uit Rheese: Egberdina Hermssen – Jennigjen Hendriks – Jennigjen Klaassen – Zwaantjen Gerrits – Geesjen Alberts – Jennigjen Gerrits.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Geertruid van der Heide en van Ommen Gerridina Janssen Koeheerde.

1785
Op Paaschen aangenomen
Uit Diffelen: Hendrik Gerrits – Hendrikjen Gerrits – Marten Schutte – Jan Hermssen – Gerrit Hermssen.

1786
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Christina Crombout van Sutphen – Maria Boerink van Gramsbergen.
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen Hermen Alberts Pothof.
Op St. Jan aangenomen
Willem Derks van Beerse, Rutger Alberts van Arriën, beide woonachtig te Diffelen.

1787
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Fennigjen Bolks – Willemina Engberdina Nijhuis, vertrokken met attestatie naa Amsterdam.
Uit Rheese: Hermen Veurink – Jannes Scholten.
Uit Diffelen: Gerrit Heuver – Fennigjen Scholtenmeijers – Maria Janssen.
Van ’t Heemserveen: Willem Olsman – Gerrit Hermssen.
Op St. Jan
Met attestatie van Amsterdam overgekomen Hilligjen Vedelaar en wederom vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.

1788
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Hendriks – Jan Janssen – Gerrit Hendriks – Otto Hendriks.
Uit Collendoorn: Hermen Janssen –
Met attestatie overgekomen van Emmelenkamp Fennigjen Ellen en van den Hardenberg Wibbegjen Hendriks.

1789
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Reinink – Engbert Rutger van Faassen – Zwaantjen Reinink – Geertruid Schollink – Geesjen Janssen – Hermina Wolters.
Uit Collendoorn: Jennigjen van Faassen.
Van ’t Heemser veen: Fennigjen Hendriks.
Met attestatie van Meppelt overgekomen Hendrik Leuvelink en van Hasselt Margaretha Ursinus Grevenstein; de eerste wederom vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.
Op St. Jan
Met attestatie van den Hardenberg: Asse Teunisz. – Aaltjen Hilberink.
Den 11 julij 1789
V
erscheenen Ds. Nijhoff, emeritus predicant te Ommen, om zichzelven te laten aantekenen als lidmaat, met zijne huisvrouwe juffrouw Margaretha Hulsebos, benevens desselfs schoonvader Johannes Hulsebos, ingevolge attestatie van Hasselt en de meid Anna Christina Elsebeen Konings met attestatie van Ladbergen, welke laatste wederom met attestatie naa Ommen vertrokken is. De drie eerstgenoemde met attestatie naa Dalfsen den 9 december 1791.

1790
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Arend Dieterinks – Gesina Gerrits – Maria Hannes.
Uit Rhese: Berend Gerrit Willems – Hermen Klaassen – Gerrit Hendrikussen – Gerrit Janssen – Zwaantjen Janssen.
Uit Diffelen: Gerritdina Derks, vertrokken met attestatie na Ommen den 28 meij 1798.
Op St. Jan aangenomen
Uit Diffelen: Gerridina Janssen, vertrokken met attestatie naa den Ham den 29 meij 1791.
Met attestatie van Meppelt overgekomen Gerrit Heersmink uit den Ham.

1791
Op Paaschen aangenomen
Uit Heemse: Hendrikus Lotterman – Hermannus Vinke – Jan Kromhof – Jan Hendrik Brand – Jan Odink – Willem Benjamin Ratsmann – Lamberta Odink – Hermina Janssen, geboortig te Stegerden – Berendina Gerrits, geboortig onder den Ham – Maria Janssen.
Uit Collendoorn: Aaltjen Odink.
Uit Rheese: Gerhardus Veurink – Derk Veurink, thans woonachtig te Heemse – Jannes Stoeten – Hermen Stoeten – Egbert Scholten – Hendrikjen Alberts – Jennigjen Alberts – Jennigjen Janssen.
Uit Diffelen: Jan Hendriks, geboortig van Arrien – Berentjen Hendriks, geboortig op het Heemser Veen – Gerritdina Assen.
Op ’t Heemser Veen: Gerrit Jan Schrotenboer – Geertjen Hendriks.
Met attestatie van lidmaatschap overgekomen van Ulsen, in dato 9 april, de hoogwgb. gestr. heer Antoon Frederik baron van Dompselaar, lt. collonel ten dienste deezer landen. Van Raalte, in dato den 29 april, Gerrit Hekman.
Den 6 0ctober aangenomen
Uit Heemse: Jennigjen Lotterman.

1792 
Den 17 meert aangenomen
Uit Heemse: Johannes Albertus Ratsmann en vertrokken met attestatie naa Amsterdam den 21 dito. NB Gemelde Johannes Albertus Ratsman aanstonts daar op wederom van Amsterdam vertrokken zijnde, is die attestatie aldaar niet overgegeven en hij dus gebleven een lidmaat van deese gemeente, die zoo hij wedeom naa elders met attestatie mogt willen vertrekken, dezelve hier moet nemen.
Den 28 meert aangenomen
Uit Heemse: Jan Vinke – Jan Gog – Jan Brand – Geertjen Gerrits, huisvrouwe van Hendrik Wesseling – Geesjen Hendrikus, huisvrouwe van Jan Berends ter Wijlen – Jennigjen Gerrits, thans woonachtig in den Hardenberg – Lucreza Gerrits, thans woonachtig in den Hardenberg.
Uit Collendoorn: Zwaantjen Hendriks Odink – Fennigjen Janssen Nijsink.
Van ’t Collendoorn Veen: Geertjen Gerrits, huisvrouwe van Hermen Alberts.
Uit Rheese: Derk Weling – Jan Raatmink – Geesjen Hermssen, thans woonachtig te Heemse.
Den 6 april
Met attestatie overgekomen van Emmelenkamp, in dato den 11 november 1791, Jan Hermen Meppeling. Van den Ham, in dato den 1 januarij 1792, Evert Janssen Bosch.
Den 17 julij aangenomen
Uit Heemse: Juffer Maria Johanna Ursinus Grevenstein, dochter van wijlen den heer Jacob Ursinus Grevenstein en vrouwe Maria Rouleau te Zwolle, doch zich hier eenen geruimen tijd hebbende opgehouden en wederom met attestatie naa Amsterdam vertrokken den 6 december.
Den 15 december
Vvertrokken met attestatie naa Ommen: Willem Derks, geboortig van Beerse.
Den 17 december
Vertrokken met attestatie naa Ulsen: Leijde Ribberink, geboortig te Diffelen.

1793
Den 18 januarij
Met attestatie vertrokken naa Emmelenkamp: Beerend Nijsink en Hendrikje Hendriks, ehelieden, benevens derzelver dochter Fennigjen Janssen.
Den 13 meert
Met attestatie naa Emmelenkamp vertrokken Gerrit Hendriks, geboortig van den Rheeser Camp.
Den 18 meert aangenomen
Uit Heemse: Geertjen Janssen, op Luggers alhier – Berendina Janssen, geboortig van Lemele.
Van het Heemser Veen: Hendrikus Schrootenboer.
Uit Collendoorn: Hendrik van Faassen – Jan Hendriks, op het Odink aldaar – Jan Hendrik Hendriks, op het Odink aldaar – Hendrik Janssen, op het Hamhuis aldaar – Aaltjen Lamberts, op het Stoevebeld aldaar.
Den 20 meert
Hendrikjen Warmink op het Otten te Heemse.
Den 21 meert
Albert Wolters, op Cromhof, en – Jan Gerrits op de Schanse, beide te Heemse.
Den 27 meert
Gerrit Janssen, en – Hannes Janssen, beide op het Luggers te Heemse – Stijntje Bolks, op Reinink te Heemse.
Den 28 meert
Van het Heemser Veen: Fennigjen Gerrits, geboortig op het Heersmink te Rheese.
Uit Rheese: Janna Gerrits, op het Heersmink aldaar.
Den 3 april
Met attestatie van lidmaatschap vertrokken, Jennigjen Lotterman naa Amsterdam.
Den 12 april
Met attestatie van lidmaatschap naa Hasselt vertrokken, juffer Margaretha Ursinus Grevenstein.
Den 11 junij
Met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg vertrokken, Janna Gerrits, huisvrouwe van Gerrit Vrielink aldaar – Hermina Hendriks Velsink, huisvrouwe van Jan Reuvers, met attestatie naa den Ham – Geertjen Hannes, huisvrouwe van Jan Dikkers, met attestatie naa den Ham.
Den 13 october
Met attestatie van den Hardenberg overgekomen, Marten Janssen, en Jennigjen Gerritst, eheluiden.

1794
Den 1 februarij
Met attestatie van lidmaatschap vertrokken, Gerrit Janssen, geboortig van het Stoetten te Rheese, na den Hardenberg.
Den 4 april aangenomen
Uit Heemse: Albert Gerrits Bouwhuis, thans woonachtig te Diffelen en Wolter van der Veen, van Aane.
Van Diffelen: Hermina Arends Lucht – Jennigjen Egberts – Jasper Hendriks, geboortig van Arriën – Willemina Geerts en Aaltjen Geerts – Jennigjen Janssen op den Pol.
Van Collendoorn: Jannes Lubberts en Annigjen van Faassen.
Den 7 april
Van het Rheeser Veen: Hendrik Gerrits.
Den 9 meij
Met attestatie van lidmaatschap naa den Ham vertrokken Berendina Bouwhuis, geboortig aldaar.
Den 13 april
Met attestatie overgekomen van Gramsbergen Lambert Reurink en van Amsterdam Johannes Greeve.

1795
Den 30 april aangenomen
Fennigjen Janssen, woonachtig op ’t Hamhuis te Collendoorn.
Den 12 meij
Vertokken met attestatie van lidmaatschap na Amsterdam: Jan Vinke, geboortig te Heemse.
Den 9 september aangenomen
Uit Heemse: Hermannus Bolks.
Den 27 dito aangenomen
Roelofjen Janssen, geboortig van Meppen onder Zweele, thans woonachtig te Collendoorn.
Den 30 september aangenomen
Hendrik Jan Hendriks, geboortig van Ancum onder Dalfsen, en Janna Hermssen, geboortig van Anervelde onder den Hardenberg, thans beide hier woonachtig.
Den 2 october aangenomen
Uit Heemse: Hendricus Gerrits – Hendrica Odink – Hendrica Warmink.
Den 3 dito aangenomen
Uit Heemse: Gerrti Jan Vinke – Alberdina Hendriks.
Den 6 dito
Uit Heemse: Aaltjen Lotterman.
Den 7 dito
Uit Diffelen: Gerrit Gerrits – Hendrik Janssen – Hermpjen Gerrits – Jennigjen Hendriks – Egbertjen Ribberink, Elsjen Hendriks – Aaltjen Derks.
Uit Heemse: Jacobus Ratsman – Gerrit Willem Brand – Willem Lotterman.
Den 9 dito
Uit Diffelen: Hermen Hendrik Timmermans – Geesjen Timmermans.
Den 15 dito
Uit Diffelen: Jennigjen Hesseling, huisvrouw van Marten Schutte.
Den 16 october
Uit Diffelen: Derkjen Harmssen.
Uit Collendoorn: Geertjen Lefers.
Den 20 dito
Uit Heemse: Gerrit Gerrits – Gesina Hendrika Kromhof – Hendrikjen Velsink.
Met attestatie van lidmaatschap naa Ommen vertrokken Jan Hendriks.
Den 14 december aangenomen
Uit Heemse: Jan Janssen – Jan Reinders – Anna Margaretha Willering, en –
Den 16 dito Peter Willering.
Den 17 dito
Met attestatie van lidmaatschap uit den Hardenberg overgekomen, Evertjen Janssen, huisvrouw van Gerrit Jan Schrotenboer op ’t Heemser Veen; en met attestatie naa den Ham vertrokken, Gerrit Jan Berends Schultink.
Den 23 dito aangenomen
Uit Heemse: Gerrit Blootens.

1796
Den 3 februarij aangenomen
Willempjen Hendricussen, geboortig van Rheese, en thans woonachtig in den Hardenberg.
Den 13 meert
Met attestatie van lidmaatschap uit den Hardenberg aangekomen, Herndrikus Derks, geboortig van Marle onder Hellendoorn, thans woonachtig te Diffelen.
Den 19 meert aangenomen
Uit Collendoorn: Jan Lefers.
Van ’t Rheeser Veen: Jennigjen Derks, huisvrouw van Berend Lubbers; en –
Hendrik Vedelaar, geboortig van Dalen, en thans woonachtig op den Beld.
Den 25 meert
Procurator Jan Hendrik Overmarsch, woonachtig te Heemse.
Den 28 november
Met attestatie van lidmaatschap naa Ommen vertrokken, Berendina Hermssen, geboortig van Lemule, thans woonachtig te Versen onder Ommen.
Den 12 december
Jan Vrielink en Aeltjen Jansssen, ehelieden, vertrokken met attestatie naa den Hardenberg.
Den 24 december
Vertrokken met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg, Geertjen Janssen, geboortig te Heemse, doch thans woonachtig ten Velde.

1797
Den 9 april
Met attestatie van lidmaatschap naa den Hardenberg Geertjen Janssen, geboortig van Heemse, thans woonachtig ten Velde.
Met attestatie naa den Hardenberg vertrokken, Hermina Arends Lucht, geboortig van Diffelen, thans woonachtig te Holtheme.
Den 10 april
Met attestatie uit den Hardenberg tot ons overgekomen Zwaantje Wolbink en Lubberta Wolbink.
Den 9 julij
Met attestatie uit’s Graavenhaage tot ons overgekomen Jacob van Foreest.
Den 24 december
Met attestatie van Ommen tot ons overgekomen Marrigjen Hendriks en Jennigjen Janssen.

1798
Den 30 januarij
Met attestatie van Gramsbergen tot ons overgekomen Jan Nijman en Geertjen Gooris.
Den 5 april aangenomen
Jan Zweers uit den Hardenberg en den 2den maij met attestatie vertrokken na Lingen.
Den 28 maij
Met attestatie van lidmaatschap na Ommen vertrokken Gerritdina Derks.
Den 24 september
Met attestatie van lidmaatschap na Zwolle vertrokken Gerrit Willem Brand.
Den 21 december
Met attestatie van lidmaatschap zijn uit den Hardenberg tot ons overgekomen Hermen Koks en Aaljen Braakman.

1799

Den 7den junij
Met attestatie van lidmaatschap zijn uit den Hardenberg tot ons overgekomen, G. Ten Doesschate en deszelfs huisvrouwe Berendina van Dijk.
Den 6den augustus
 

A=Aangenomen als lidmaat, I=Ingekomen uit, V=Vertrokken naar   

datumvoornaam & patroniemachternaamA/I/VPlaatsen en aanvullingen
1799-08-06AlbertHolleboomIUlsen
1799-08-11Dirk JanWaterinkAHeemse
1799-08-11Anna MargarethaDorgeloAHeemse
1799-08-11HarmtjenBuitendijkAHeemse
1799-08-11JanPoll, van denADiffelen
1799-09-09HenderikaMarrinkIAmsterdam
1799-10-10AlbertPaarhuisIOmmen
1799-12-15JennigjenFaassen, vanVHardenberg
1799-12-22Catharina AleidaDoesschate, tenAHeemse
1799-12-22Willemina HendricaMeulmanAHeemse
1799-12-22JannaGeertmanAHeemse
1800-02-11DerkJansenVHardenberg
1800-02-11GeeseHendriksVHardenberg
1800-04-12WillempjenHendricussenVHardenberg
1800-06-19HermenStoetenVHardenberg
1800-06-26JennigjenHendriksVUlsen
1800-06-28JennigjenWinkelinkIEmlenkamp
1800-09-25Derk HendriksMiskotteIDen Ham
1800-10-14AlbertHoltingVHardenberg
1800-11-08GerritHendrikzIWilsum
1800-12-18G.Doesschate, tenVHardenberg
1800-12-18Catharina AleidaDoesschate, tenVHardenberg, d.v. G. ten Doesschate
1800-12-22Hermen JanDorgeloAHeemse
1801-02-02Jennigjen LambertsStoevebeldVCoevorden, uit Collendoorn
1801-03-17Johannes FrederikWubbenAs Hage
1801-03-26DerkBuitendijkAHeemse
1801-03-26GerritReinersAHeemse
1801-03-26JanKampmanAHeemse
1801-03-26Jannes MarrinkMeulemanAHeemse
1801-03-26HendrikRoelofzAHeemse
1801-03-26JanGerritzAHeemse
1801-03-26LambertKolkmanAHeemse
1801-03-26TeunisVinkeAHeemse
1801-03-26JanBruggen, vanAHeemse
1801-03-26RoelofSlotmanAHeemse
1801-03-26Gerrit JanWilleringAHeemse
1801-03-26JanDerkzAHeemse
1801-03-26ClaasOlthuisAHeemse
1801-03-26WilleminaMiddendorpAHeemse
1801-03-26AaltjenJanssenAHeemse
1801-03-26JutteVelsinkAHeemse
1801-03-26HendricaLottermanAHeemse
1801-03-26AaltjenJanssenAHeemse
1801-03-26GeertruidNizinkAHeemse
1801-03-26GerritdinaMeullinkAHeemse
1801-03-26FenneJanssenAHeemse
1801-03-26FenneHesselinkAHeemse
1801-03-26FenneJanssenAHeemse
1801-03-26JanHendrikzenARheeze
1801-03-26JanCoersARheeze
1801-03-26HermenNiekszenARheeze
1801-03-26RiekertCostersARheeze
1801-03-26HendrikusCragtARheeze
1801-03-26BerendLubbertzARheeze
1801-03-26Hermannus HzVinkeARheeze
1801-03-26HendrikDunnewindARheeze
1801-03-26HendricaHermssenARheeze
1801-03-26GeertjenGerritsenARheeze
1801-03-26FrancinaWelvaardARheeze
1801-03-26FenneHermssenARheeze
1801-03-26HendrikjenDerkssenARheeze
1801-03-26BerendjeJanssenARheeze
1801-03-26MariaHermssenARheeze
1801-03-26JennigjeFrielinkADiffelen
1801-03-26GerritdinaNiemeijerADiffelen
1801-03-26GeesjenNiemeijerADiffelen
1801-03-26ArendinaFrielinkADiffelen
1801-03-26Geesjen JanssenLamberts, op ’tADiffelen
1801-03-26GerritdinaDerkssenADiffelen
1801-03-26ArendAlbertzACollendoorn
1801-04-02AlbertBerendzICoevorden
1801-05-10G.J.CrullIHardenberg, oud-scholtus
1801-05-17RoelofjenJanssenVNimegen, uit Meppen onder Zweele
1801-09-19Claas GerritWoeldersIHardenberg
1801-09-19Jan HendrikHelwichIUlsen
1801-12-09GerritMarssinkIHardenberg, woont te Bergentheim
1801-12-09AaltjeMarssinkABergentheim
1801-12-16HelenaWubbenAs Hage
1801-12-16JanGraaf, deAHeemse
1801-12-16JanBerendzenAHeemse
1801-12-16DirkGerritzenAHeemse
1801-12-16BerendVisscherAHeemse
1801-12-16GeertjenSteinAHeemse
1801-12-16HendrikaClaassenAHeemse
1801-12-16AaltjenHarmsAHeemse
1801-12-16HendricaJanssenAHeemse
1801-12-16HadewichBrandAHeemse
1801-12-16Jan HendrikJanszenAHeemserveen
1801-12-16JannesJanszenAHeemserveen
1801-12-16Hendr ikGeertmanAHeemserveen
1801-12-16JanVeurinkARheeze
1801-12-16JanEvertzARheeze
1801-12-16BerendJanszenARheeze
1801-12-16HendricaHendriksenARheeze
1801-12-16GeertjenHendriksenARheeze
1801-12-16GretaAlbertsARheeze
1801-12-16LutjeJanssenARheeze
1801-12-16AaltjeDerksARheeze
1801-12-16WubbigjeRoelofsARheeze
1801-12-16RoelofjenNieksenARheezerveen
1801-12-16JanSpiekerARheezerveen, uit Baalder
1801-12-17Maria EstherMeerkampIGroningen
1802-02-03Johan HendrikHelwichIUlsen, m.v. Aleida Mulders
1802-02-03AleidaMuldersIUlsen, v.v. Johan Hendrik Helwich
1802-03-14HarmenRidderinkI 
1802-03-29HermenNiekssenVHardenberg, m.v. Fenne Janssen uit Rheeze
1802-03-29FenneJanssenVHardenberg, uit Rheeze v.v. Hermen Niekssen
1802-03-29Johannes FrederikWubbenVs Hage
1802-03-29HelenaWubbenVs Hage
1802-04-05JannaNijhoffIWierden
1802-04-10EngbertTempelmanACollendoorn
1802-04-10JennigjenHendriksADiffelen
1802-04-10MarigjenHendriksADiffelen
1802-06-05HendricaLottermanVAlmelo
1802-06-20HendricaKappersIAalten (Gld)
1802-09-19JanSeineIHardenberg, m.v. Hendrikje Grendelmans
1802-09-19HendrikjeGrendelmansIHardenberg, v.v. Jan Seine
1802-11-23HendricaOdinkVNoordhoorn
1802-12-23GeertjenBouwhuisIHardenberg
1803-03-24AaltjenVrielinkVMeppel
1803-04-03HendrikWolbrinkACollendoorn
1803-04-03HendrikDoesemanACollendoorn
1803-04-03HerminaFaassen, vanACollendoorn
1803-04-03VennigjenHamhuisACollendoorn
1803-04-03GeertruidBuitendijkAHeemse
1803-04-03EvertjeVeurinkARheeze
1803-04-03HendrikRolmanADiffelen
1803-04-13JannaJansenIHardenberg
1803-05-01Willemina HendricaMeulemanVAmsterdam
1803-06-10JacobusRathsmannVWaddingsveen
1803-11-19HermenEgbertzIHardenberg
1803-11-19DerkSeijnenIHardenberg
1803-12-11HilligjenHakkersIHardenberg
1804-04-02GeertjenWaterinkAEnnevelde op het Egberink, komt uit Heemse
1804-04-06Johannes AlbertusRathsmannVAmsterdam
1804-05-25AlbertHendrikzVDalen
1804-05-25ClasinaJanneszenVDalen
1804-05-25HendrikAlbertzVDalen
1804-06-01Albert GerritzBouwhuisVHardenberg
1804-06-01HendrikKamphuisIHardenberg
1804-06-01ZwaantjenOdinkIHardenberg
1804-09-10MariaNoodveldsVHardenberg
1804-09-10GerritMarssinkVHardenberg
1804-09-10AaltjeMarssinkVHardenberg
1804-12-24Anna ElisabethZeldersIAmsterdam
1805-01-25Jan HendrikKoersIHardenberg
1805-03-01AlbertLuggersAHeemse
1805-03-01JanVelsinkAHeemse
1805-03-01DerkLuggersAHeemse
1805-03-01Abrahamina JohannaMeulmanAHeemse
1805-03-01GesinaVinkeAHeemse
1805-03-01JennigjenJanzenAHeemse
1805-03-01EnnigjenWaterinkAHeemse
1805-03-01ChristinaWaterinkAHeemse
1805-03-01BerendinaVeltropAHeemse, gb. Amsterdam
1805-03-01LucasGeertmanAHeemserveen
1805-03-01Jan HendrikOlsmanAHeemserveen
1805-03-01Gerrit JanScholtenARheeze
1805-03-01DerkEgbertzARheeze
1805-03-01JanStoetenARheeze
1805-03-01JanAltenaARheeze
1805-03-01Jan HendrikEvertzARheeze
1805-03-01HendrikAlbertzARheeze
1805-03-01DerkJanzenARheeze
1805-03-01Jan AdamSchuur, van derARheeze, gb. Hardenberg
1805-03-01AnnigjenScholtenARheeze
1805-03-01JennigjenEgbertzARheeze
1805-03-01VenneAlbertzARheeze
1805-03-01JennigjenCoersARheeze
1805-03-01HermtjenCoersARheeze
1805-03-01ArendCoersARheezerveen
1805-03-01MariaJanzenARheezerveen
1805-03-01AlbertStegemanADiffelen
1805-03-01EgbertScholtenmeijerADiffelen
1805-03-01GerritEgbertzACollendoorn
1805-03-01EgbertOdinkACollendoorn
1805-03-01RoelofHamhuisACollendoorn
1805-03-01Gerrit JanBallastACollendoorn
1805-03-01Jan HendrikJanzenACollendoorn
1805-03-01GerritJanzenA Collendoorn, gb. Heemse
1805-03-06ReinderdJonghansIUlsen
1805-05-06Derk HendriksMiskotteVVriesenveen
1805-06-12HerminaJanzenAonbekend
1805-08-30JansReinderzVHogeveen
1805-10-20JanZweersILingen
1805-11-01EvertDorgeloAHeemse
1805-11-01HendricaDorgeloAHeemse
1805-11-01Gerrit JanHendrikzAHeemse
1805-11-01EvertjenVelsinkAHeemse
1805-11-01LucasKampmanAHeemse
1805-11-01MarthaDorgeloAHeemse
1805-11-01AlbertLikkinkAHeemse, gb. Hardenberg
1805-11-01GeesjenLuggersAHeemse
1805-11-01MariaHendrikzAHeemse
1805-11-01JanJanzenAHeemserveen
1805-11-01WubbigjenGeertmansAHeemserveen
1805-11-01Hendrik JanCoersARheeze
1805-11-01AaltjenWarminkARheeze
1805-11-01AaltjeWilmesARheeze
1805-11-01VennigjenJanszenARheezerveen
1805-11-01GerritPoll, van denADiffelen
1805-11-01GerritdinaVrielinkADiffelen
1805-11-01Hendrik JanPoll, van denADiffelen
1805-11-01AaltjenEgbertzADiffelen
1805-11-01HerminaUhlenkampADiffelen
1805-11-01HendricaUhlenkampADiffelen
1805-11-01TruteStokvisADiffelen, uit Den Ham
1805-11-01EngbertJanszenACollendoorn
1805-11-01GerritBallastACollendoorn
1805-11-01Jan HendrikArendzACollendoornerveen
1805-11-01JannaWarnersACollendoornerveen
1805-11-01WilleminaWarnersACollendoornerveen
1805-11-07JetsoVoss, vanIGostel
1805-11-08Anna MargaretaDorgeloVDalen
1805-11-08Anna ElizabethZeldersVRhijnzaterwoude
1805-11-08G.J.CrullVOmmen
1805-11-08DerkVeurinkVHardenberg
1805-11-08FennigjenPol, van denADiffelen
1806-04-15Joanna WilleminaMeulmanVAmsterdam
1806-05-22EgbertjenRibberinkVHaaftenkamp (Ulsen), uit Diffelen
1806-10-30Geertje JanssenNijmanIDen Ham
1806-11-30JanHindrikIHardenberg
1806-12-28W.H.WerkhovenIHardenberg, m.v. Aletta Kuipers
1806-12-28AlettaKuipersIHardenberg, v.v. de heer W.H. Werkhoven
1807-01-14LefertWeelinkIOmmen
1807-01-14LubbertjenWaijinkIHardenberg
1807-02-10HenricusBrandILaar
1807-03-04HarmannusEshuisIHardenberg
1807-03-04DinaBerendsIOmmen
1807-03-20GerritGerritzIOmmen, m.v. Geertje Meijerink
1807-03-20GeertjeMeijerinkIOmmen, v.v. Gerrit Gerritz
1807-03-27HendrikjenSlotmanIHardenberg
1807-04-21EvertBouwhuisIHardenberg
1807-07-17JanLennepsIHardenberg
1808-06-29FennegienDoezemanACollendoorn
1808-08-31Anna MargarethaWilleringVCoevorden
1808-10-02JennegienStoetenARheeze
1808-10-02ZwaantjenScholtenARheeze
1808-10-02GeertjenBraakmansARheeze
1808-10-05JanLiezenIHardenberg
1808-10-05MariaKoertsIOmmen
1808-12-20GerritWateringIHardenberg
1809-03-27FennigjenHendriksIEns en Emmeloort op het eiland Schokland
1809-05-31AlbertHamhuisACollendoorn
1809-06-26W.H.WerkhovenVEmden in Oostvriesland, m.v. Aletta Kuipers
1809-06-26AlettaKuipersVEmden in Oostvriesland, v.v. de heer W.H. Werkhoven
1809-07-01GeesjeNienesIOmmen, moeder van Teunis Hendriksz Nienes
1809-07-01Teunis HendrikszNienesIOmmen, z.v. Geesje Nienes
1809-07-29FennegienHendriksVEns en Emmeloort op het eiland Schokland
1809-08-06Silvestra DiderikaPoorten, terIHardenberg, weledele vrouw, weduwe van de heer Krop, weleer leraar te Gramsbergen
1809-09-05ChristinaKuiperIHardenberg
1809-12-25JanHakkersIHardenberg
1809-12-26JannaJansenIHardenberg
1810-04-02AlbertHamhuisVOmmen
1810-04-09GeertruijDerksIEmlenkamp
1810-04-20DerkJanssenIHardenberg
1810-04-20JennegienWarminkACollendoorn, v.v. Hendrik van Faassen te Collendoorn
1810-05-02HerminaFaassen, vanVHardenberg
1810-05-13HendrikHagedoornIMeppel in Drenthe
1810-05-20HendrikaSteeg, terIAmsterdam
1810-06-02JansStegemanIHardenberg
1810-06-06 (pinks)JanHesselinkAHeemse
1810-06-06HarmHesselinkAHeemse
1810-06-06Jan HendrikVinkeAHeemse
1810-06-06Jan HendrikStegemanAHeemse
1810-06-06HarmJansenARheeze
1810-06-06Gerrit JanVeurinkARheeze
1810-06-06RoelofNeimeijerADiffelen
1810-06-06JannesWaterinkABaalder
1810-06-06TheunisRolmanAStegeren, gb. Diffelen
1810-06-06Henrik GezinusStuilenIIjsselmuiden, de heer
1810-08-29HendrikRolmanVKamperveen
1811-03-03HerminaBraakmansIHardenberg
1811-03-04AaltjenLennepsIHardenberg
1811-03-05HinderkienHindriksIHardenberg
1811-04-08MarthaMeulemanADe Brink
1811-04-19GerritdinaHulsmanIAvereest
1811-04-30HendrikHagedoornVVeldhuizen
1811-08-10AlbertLuggersVEmlenkamp
1811-08-12JanManneszIOmmen
181109-28Jan HindrikBraakmanIHardenberg
1811-10-13EvertFaassen, vanACollendoorn
1811-10-13HendrikSchuttemaatACollendoorn, afk. uit Meere onder Den Ham
1811-12-01JanStokhorstIGildehuis
1811-12-01WilleminaLambersIEnnevelde
1811-12-10HermannusBolksVOmmen, m.v. Geertjen Bouwhuis
1811-12-10GeertjenBouwhuisVOmmen, v.v. Hermannus Bolks
1812-02-21MannesHesselingAHeemse
1812-03-18HendrikJansenVHardenberg, afk. uit Collendoorn
1812-03-20WilleminaWarnersVHardenberg, afk. uit Collendoorn
1812-04-29MarthaMeulemanVAmsterdam
1812-05-02HermtjenCoersVHardenberg
1812-05-13 (pinks)EvertVedelaarAHeemse
1812-05-13JohannaDorgeloAHeemse
1812-05-13HendrikjenVedelaarAHeemse
1812-05-13GeertjenHofzinkAHeemse
1812-05-13ZwaantjenBruinsAHeemse
1812-05-13AaltjenToeslagAHeemse
1812-05-13HendrikjenNijnhuisAHeemse
1812-05-13EvertStoetenARheeze
1812-05-13HendrikTimmermansARheeze
1812-05-13HarmVeurinkARheeze
1812-05-13DerkHeersminkARheeze
1812-05-13HannesScholtenARheeze
1812-05-13JanNijnhuisARheeze
1812-05-13JannaCoersARheeze
1812-05-13ZwaantjenWillemsARheeze
1812-05-13HendrikjenWillemsARheeze
1812-05-13GeertjenMulderARheeze
1812-05-13MartenScholtemejerADiffelen
1812-05-13JanHilberinkADiffelen
1812-05-13EgbertDoezemanACollendoorn
1812-05-13FheieDoezemanACollendoorn
1812-05-13Gerrit JanOlsmanAHeemserveen
1812-06-28RutgertBraakmanIHardenberg
1812-08-10Anna BartaHeinILage, de weledele juffer
1812-10-07Anna MargarethaDorgeloVVeldhuizen
1812-10-15RoelofSchutteIAvereest, m.v. Geesje Alberts
1812-10-15GeesjeAlbertsIAvereest, v.v. Roelof Schutte
1812-10-29GerritdinaHulsmanVAvereest
1813-01-10KlaasOlthuisVHardenberg
1813-01-10JannesWaterinkVHardenberg
1813-03-19Derk JanHamhuisACollendoorn
1813-04-18ArendJansIZuidwolde, m.v. Aafjen Jans
1813-04-18AafjenJansIZuidwolde, v.v. Arend Jans
1813-04-18Roelof HendrikWierborschIHogeveen
1813-04-30JanPaulijAHeemse
1813-04-30EvertRoelofsA 
1813-04-30EvertBruinsA 
1813-04-30JanStegemanA 
1813-04-30RoelofNijhuisA 
1813-05-28EgbertBolksVEmlenkamp, m.v. Geertje Janssen Nijman
1813-05-28Geertje JanssenNijmanVEmlenkamp, v.v. Egbert Bolks
1813-07-14RoelofjenJansICoekange
1814-04-20Silvestra DiderikaPoorten, terVHardenberg
1814-05-16JanPaulijVMeppel
1814-06-20Jan HendrikBremansIEmlenkamp
1814-06-28Willemina FrancinaForeest, vanICampen
1814-07-10AnnaElferinkIOldenzaal
1814-10-18Juliana LouisaForeest, vanICampen
1815-03-22 (pasen)Gerrit GzVinkeAHeemse
1815-03-22Gerrit JanBolksAHeemse
1815-03-22HarmVeurinkAHeemse
1815-03-22EgbertHarmssenAHeemse
1815-03-22HendrikLentermanAHeemserveen
1815-03-22HendrikjenEversAHeemse
1815-03-22MariaHesselinkAHeemse
1815-03-22GeertruidNijzinkAHeemse
1815-03-22HendrikjenWarminkAHeemse
1815-03-22HendrikStoeten BosARheeze
1815-03-22BerentScholtenARheeze
1815-03-22HarmLammerinkARheeze, wonend bij Lubbert Stoeten, afk. uit Junne onder Ommen
1815-03-22JanNijmanAStegeren onder Ommen, wonend bij Meijerink, afk. uit Linde onder Den Ham
1815-03-22GerritHarmssenARheeze, wonend bij Willems, afk. uit Arrien onder Ommen
1815-03-22LubbigjenScholtenARheeze
1815-03 -22JennigjenNijnhuisARheeze
1815-03-22BerendinaMeijerinkARheeze, vertrokken naar Hardenberg 12 april
1815-03-22ZwaantjeTimmermansARheeze
1815-03-22HendrikjenBoermanARheeze
1815-03-22ZwaantjeVeurinkARheeze
1815-03-22TheunisOlsmanACollendoorn
1815-03-22GerritWaandersACollendoorn
1815-03-22HendrikMeijerinkACollendoorn
1815-03-22HermpjenTheunissenACollendoorn
1815-03-22GeesjeOlsmanACollendoorn
1815-03-22HerminaWarminkACollendoorn
1815-03-22GerritdinaTheinissenACollendoorn
1815-03-22Jan HendrikHilberinkADiffelen
1815-03-22JennigjenWijnhoutADiffelen
1815-03-22JennigjenNijboerADiffelen
1815-03-22AaltjenNijboerADiffelen
1815-03-22GerritdinaHekmanADiffelen
1815-04-28Silvestra DiderikaPoorten, terIHardenberg
1815-05-02HermannusMeulmanIOotmarsum
1815-05-08WillemWarnersIAanerveen onder Hardenberg
1815-09-20ZwaantjeBrinkIHardenberg
1816-02-28HendrikaSteeg, terVHardenberg

Lidmaten 1663-1776 en 1816-heden moet nog worden ingevoerd, Dinah 12-05-2003