Het jaar MMXXIII is ten einde. Reden voor ons bestuur om het jaarverslag te delen met onze donateurs en volgers. In het beknopte verslag leest u wat het bestuur van de Stichting Historische Projecten in 2023 heeft gedaan en hoe we de tering naar de nering hebben gezet….

Het jaarverslag is vastgesteld in onze bestuursvergadering van 26 januari jl.

concept-jaarverslag_2023