!Voorwaar, een waar woord…: Koopt Nederlandsche Waar, dan helpen wij elkaar.

In 1935 werden ‘wij’ er al op gewezen toch vooral Nederlandse producten te kopen. Het Nederlandse publiek moest in die tijd worden afgebracht van zijn voorkeur voor buitenlandse producten. Er was zelfs een Nationale Propaganda Commissie voor Nederlandsch Fabrikaat in het leven geroepen. Gewoon bewaard in het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg, toegang 012.