Vandaag tonen we u de fraai geschreven en geïllustreerde titelpagina van een handzaam boekje, genaamd ‘Memorie of Proeve eener Korte Deductie van het Adeldom des Geslachts Van Riemsdijk”. Het boekje maakt deel uit van de collectie archivalia van de Stichting Genealogie en Geschiedenis Geslacht Van Riemsdijk te Overijssel.
Deze stichting heeft haar archieven, mede op ons advies, voor permanente bewaring ondergebracht in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. De inventaris op de archieftoegang is volledig ontsloten via www.archieven.nl

Recent is gewerkt aan het digitaliseren van individuele inventarisnummers. Dit bewuste boekwerk over de geschiedenis en afkomstig van de patriciërsfamilie betreft inventarisnummer 6 en is nu voor een ieder, vanuit zijn of haar luie stoel, door te bladeren en te lezen. Graag nodigen we u daartoe uit:
https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/…