Op 14 september 1973 vond de officiële opening plaats van het eerste verpleeghuis en reactiveringscentrum van Hardenberg, geadresseerd aan de Rheezerweg 73. Burgemeester Van Splunder had de eer de openingshandeling te mogen verrichten.

Voorafgaand aan die opening van het verpleeghuis voor chronisch zieken had de directie opdracht gegeven voor een groot geschilderd portret van Clara Feyoena. Het werd wenselijk geacht om de naamgeefster aan het verpleeghuis op die manier te gedenken en te eren. Men had daartoe contact gezocht met de schilder Hans Hazenbroek die in deze omgeving in die tijd zeker geen onbekende was. Het schilderij, met afmetingen 132,5 x 93 cm, werd bij de opening van het Clara Feyoena Heem onthuld.

Bijna een jaar later, op 29 augustus 1974, bracht Z.K.H. Prinses Margriet een werkbezoek aan ‘Clara’.