In 1837 liet bakker Roelof Nieuwenhuis Sempel, afkomstig uit Hoogeveen, een nieuw huis annex bakkerij bouwen op het perceel bouwland sectie C-538, ten noorden van en nabij de brug over het kanaal de Dedemsvaart. Hij trouwde datzelfde jaar, op 3 maart, met Hendrikjen Hessels uit Emlichheim.

Kadastrale hulpkaart, 20 juni 1837 (sectie C-541).

Nieuwe sectie C-541. Huis en erf. Eigendom van bakker en winkelier Roelof Sempel te Ane.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6 december 1850.

Op 10 december 1850 begon notaris Swam met de eerste inzate van de openbare veiling van vastgoed, op verzoek van bakker en winkelier Roelof Sempel. Het eerste veilingkavel betrof het huis en erf, staande en gelegen te Aane, met het daaromliggende gaarden- en zaailand. Het kavel werd ingezet door Jacob Nijenhuis Sempel, koopman te Hoogeveen, voor 1000 gulden. Twee weken later, op 24 december, volgde de definitieve veiling en werd in bij de gecombineerde veiling een bod ad 1378 gulden uitgebracht door bakker Jan Mastenbroek voor de kavels 1 t/m 3. Vervolgens werden de kavels 1, 2, 3 en 5 opnieuw gecombineerd in veiling gebracht. Daarbij werden ze voor 1646 gulden gemijnd door landeigenaar mr. Rudolf Albertus Kerkhoven uit Dedemsvaart (aktenr. 1692 en 1697).

Legger 755/22: Sectie C-609. Huis en erf in den Keuterhoek. Eigendom van R.A. Kerkhoven.

Kadastrale hulpkaart, 30 september 1856 (sectie C-609).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5 maart 1858.

Zoals uit bovenstaande advertentie blijkt was het pand verhuurd aan bakker, winkelier en herbergier Gerhardus Hendrikus Wanningen. Deze was op 8 januari 1858 te Ane gestorven, zes dagen later gevolgd door zijn weduwe Jennegien Engbers. De Amersfoortsche courant van 19 januari geeft uitsluitsel over het overlijden van de bakker:

De bakker te Ane (gem. Gramsbergen) maakte, terwijl hij den nacht bij zijne zieke vrouw wakende doorbragt, op eene gruwzame wijze een einde aan zijn leven. – Vrees voor concurrentie schijnt als aanleidende oorzaak van deze wanhopige daad te moeten gehouden worden, zullende zich binnenkort een tweede bakker te Ane vestigen.

Op 8 maart 1858 begon notaris Willem Swam te Gramsbergen met de eerste inzate van de publieke veiling van de onroerende goederen in opdracht van landbouwer Hermannus Centen als mondeling gemachtigde van mr. Rudolph Albertus Kerkhoven, landeigenaar te Dedemsvaart. Twee weken later, op 22 maart, vond de definitieve veiling plaats. Het hoogste bod ad 2000 gulden werd uitgebracht koopman Hendrik Jonker uit Coevorden. Een week later, op 29 maart, vond de toewijzing plaats en besloot Kerkhoven de verkoop niet te gunnen en het perceel aan zich te houden (aktenr. 2493, 2495 en 2498).

In 1861 verkoop. Over op:

Legger 1307/3: Sectie C-609. Huis en erf in de Keuterhoek. Eigendom van bakker Nicolaas Wilhelmus van der Hulst te Coevorden (later te Ane). In 1865 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 5 augustus 1865 (sectie C-954).

Legger 1307/7: Nieuwe sectie C-954. Huis en erf te Ane B-63. In 1903 bijbouw en stichting. Over op:
Legger 1307/31: Sectie C-954. Huis, twee schuren, tuin en erf. In 1904 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1904 (sectie C-1306).

Legger 1307/33: Nieuwe sectie C-1306. Huis, schuren en erf. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 3390/3: Eigendom van winkelier Hendrik van der Hulst. Vruchtgebruiker: bakker en winkelier Nicolaas Wilhelmus van der Hulst. In 1914 redreskaart en vereniging. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1914 (sectie C-1527).

Legger 3390/20: Nieuwe sectie C-1527. Huis, schuur en tuin. In 1920 successie. Over op:
Legger 3241/12: Eigendom van bakker en winkelier Hendrik van der Hulst te Ane B-57. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 4749/7: Sectie C-1527. Huis, schuren en tuin. Eigendom van bakker Nicolaas Wilhelmus van der Hulst en echtgenote Everdina Gesina Bras. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 9 oktober 1961 (sectie H-246).

Legger 5953/2: Nieuwe sectie H-246. Café, winkel, schuur en tuin. Eigendom van bakker, winkelier en caféhouder F.G. van der Hulst (3/4e) en J. van der Hulst (1/4e). In 1967 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie H-410)

Legger 5953/3: Nieuwe sectie H-410. In 1972 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 18 januari 1974 (sectie H-456)

Legger 5953/6: Nieuwe sectie H-456. Café, winkel, schuur en tuin te Ane B-62. In 1977 boedelscheiding. Over op:
Legger 7012/1: Eigendom van bakker F.G. van der Hulst. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 17 mei 1982 (sectie H-718)

Legger 7012/7: Nieuwe sectie H-718. Huis, winkel, bakkerij, tuin en grasland. Eigendom van F.G. van der Hulst.