De smederij van de familie Borneman (met dank aan Bertus Dommerholt).

Op 13 juni 1854 ontving het gemeentebestuur van Gramsbergen een brief van Jan Borghardt uit Coevorden, waarin hij toestemming vraagt voor het oprichten van een grofsmederij op een stuk land te Ane wat toebehoorde aan E. Flierman.

Bron: Gemeentearchief Hardenberg.
Fragment van kadastrale hulpkaart, d.d. 30 september 1856 (sectie C-610).

Legger 1140/1: Sectie C-610. Smederij. Eigendom van smid Jan Borghardt en echtgenote Sijke Beuker te Ane. Zij hadden zich in augustus 1854 gevestigd te Ane, meteen na de huwelijksvoltrekking te Coevorden. Op 30 augustus 1855 kregen ze een dochter, genaamd Maria.

Op 15 november 1856 werd het gezin Borghardt aangevuld door smidsknecht Hendrik van Loo jr. uit Stad Hardenberg.

In 1857 verkoop. Over op:
Legger 1185/1: Eigendom van smidsknecht Hendrik van Loo jr. (geb. 23 februari 1835 Stad Hardenberg). Hij trouwde op 15 maart 1861 te Gramsbergen met Aleida Johanna Willink.

In 1865 liet het echtpaar op het perceel bouwland naast de smederij een nieuw woonhuis bouwen.

Kadastrale hulpkaart, 5 augustus 1865 (sectie C-951 en C-952).

Legger 1185/6: Sectie C-952. Smederij. In 1877 bijbouw en vereniging van percelen. Over op legger 1185/14.
Legger 1185/9: Sectie C-951. Huis en erf. Huisnr. B-55. In 1877 bijbouw en vereniging van percelen. Over op legger 1185/14.

Kadastrale hulpkaart, 19 januari 1877 (sectie C-1083).

Legger 1185/14: Nieuwe sectie C-1083. Huis, smederij, schuren en erf. Huisnr. B-55. Eigendom van smidsknecht Hendrik van Loo jr. en consorten. In 1896 verkoop. Over op:
Legger 3059/2: Eigendom van smid Hendrik van Loo sr., weduwnaar van Aleida Johanna Willink, en erfgenamen. In 1901 verkoop. Over op:
Legger 3234/2: Eigendom van smid Hendrik van Loo jr. en echtgenote Willemina Plasman. Smid Van Loo overleed op 11 mei 1903, waarna Willemina hertrouwde met Gerrit Jan van der Veen. In 1911 redres en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1911 (sectie C-1416).

Legger 3234/6: Nieuwe sectie C-1416. Huis, schuren en erf. In 1912 verkoop. Over op:
Legger 3755/3: Eigendom van smid Derk Jan Borneman en echtgenote Aaltjen Kremer. Zij waren op 11 mei 1906 getrouwd in het stadhuis van Hardenberg en zouden samen maar liefst achttien kinderen krijgen, van wie er 4 op jonge leeftijd overleden.

In 1912 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1912 (sectie C-1416).

Legger 3755/4: Sectie C-1416. Huis, schuren en erf. In 1914 redreskaart en berekening. Over op:
Legger 3755/6: Nieuwe sectie C-1523. Huis, schuren en erf. In 1928 uitbreiding en splitsing. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, juni 1928 (Sectie C-1523).
Kadastrale hulpkaart, juni 1928 (sectie C-1523).

Legger 3755/9: Sectie C-1523. Huis, werkplaats, schuren en erf. In 1945 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1945 (sectie C-1855).

Legger 3755/10: Nieuwe sectie C-1855. Huis, schuren, werkplaats en bouwland in de zgn. Keuterhoek. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 5471/1: Eigendom van de gebroeders smid Jan Hendrik Borneman (geb. 28 augustus 1909), smid Hendrik Borneman (geb. 8 oktober 1910) en smid Derk Jan Borneman jr. (geb. 24 juli 1921). Het recht van levenslang gebruik en bewoning behoorde aan de ouders smid Derk Jan Borneman sr. (geb. 24 juli 1880) en Aaltjen Kremer (geb. 10 november 1884).

In 1963 werd het perceel opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, oktober 1961 (sectie H-253).

Legger 5471/2: Nieuwe sectie H-253. Huis, smederij, schuren en weiland aan de Verlengde Stuwdijk, Ane B-70.