In 1933 verleende het gemeentebestuur van Gramsbergen vergunning aan timmerman Klaas Jurjens en echtgenote Niclasina Aaltina Altena voor de bouw van een woning in de zgn. Keuterhoek. Jurjens had sinds 1930 al een wagenmakerij op hetzelfde perceel.

Kadastrale hulpkaart, augustus 1935 (sectie C-1730).

Legger 3829/9: Nieuwe sectie C-1730. Huis, werkplaats en weiland in de Keuterhoek. In 1939 sloping en herbouw. Over op:
Legger 3829/10: Sectie C-1730. Huis, schuur, werkplaats en weiland. In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3829/11: Sectie C-1730. Huis, schuur, werkplaats en weiland. In 1963 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, september 1961 (sectie H-256).

Legger 3829/12: Nieuwe sectie H-256. Huis, schuur, werkplaats en bouwland aan de Verlengde Stuwdijk. In 1965 stichting. Over op:
Legger 3829/13: Sectie H-256. Twee huizen, schuur, werkplaats en bouwland. In 1967 verkoop gedeelte van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie H-408).

Legger 3829/15: Nieuwe sectie H-408. Huis, erf en bouwland aan de Verlengde Stuwdijk.

Het Noord-Oosten.

Per 1 januari 1981 wijzigde het adres Ane B-71 in Anerveenseweg 13.

Kadastrale hulpkaart, maart 1984 (sectie H-770).