Op 31 juli 1823 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk in het woonhuis numero 38 op het erfjen het Nije-Eekmans te Ane. Daar vond hij Hermina Meijerink, echtgenote van Hendrik Eekman, wonende op datzelfde erfje, ziek van lichaam en zodanig zittende in den hoek van den haard van de keuken, uitziende met twee vengsterramen op den gaarden. Hermina liet die dag haar testament vastleggen waarin ze bepaalde dat haar man haar universeel erfgenaam zou zijn. Diezelfde dag liet ook haar man zijn testament registreren waarin hij Hermina benoemde tot universeel erfgenaam (aktenr. 319 en 320).

In 1832 was het huis en erf eigendom van Albert Eekman, weduwnaar van Fennegien Kampherbeek. Hun huwelijk was op 18 mei 1788 gesloten te Hardenberg en zij was op 24 september 1817 overleden te Ane. Het erf was in 1832 geregistreerd als sectie F-67 op legger nr. 94.

Fragment van eerste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 94/24: Huis en erf. In 1840 verkoop. 

Notaris Willem Swam verrichte de openbare veiling. In de bewaard gebleven akte (aktenr. 899) staat over het Nieuwe Eekmans: Een huis met deszelfs grond en wheere, mitsgaders de grond waarop de schuur is staande, bekend op de kadastrale plans der gemeente Gramsbergen ten name van Albert Eekman, als huis en erf onder sectie F numero 67, groot vier roeden, alsmede den gaarden zijnde bouwland ten noorden het voormelde huis, groot vijftien roeden en vijftig ellen, bekend onder sectie F ten zelfden name onder numero 66, leggende alle aan elkanderen in de buurtschap Aane. Het erf behoorde toe aan genoemde Albert Eekman en Jan Harmen Welleweerd. Het erf Nieuwe Eekmans ging als kavel 1 onder de veilinghamer. Gerrit Jan Schuurman werd voor f. 750,- de nieuwe eigenaar.

Op 1 mei 1841 verscheen de nieuwe eigenaar voor notaris Swam om een hypotheekakte te laten vastleggen (aktenr. 988). Hij had 900 guldens geleend van de gebroeders Frederik Willem en Otto Nicolaas Ballot, tabaksfabrikanten te Zwolle. Het Nieuwe Eekmans stelde hij als onderpand.

Legger 590/2: Eigendom van Gerrit Jan Schuurman.

Notaris Willem Swam verleed op 2 juni 1847 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Schuurman. Deze verklaarde 1000 guldens schuldig te zijn aan mr. Rudolph Albertus Kerkhoeven, grondeigenaar, wonende aan de Dedemsvaart. Als onderpand voor de lening verbond hij zijn vastgoed, waaronder zijn huis met grond en wheere, staande en gelegen in de buurtschap Aane, sectie F-67 (aktenr. 1439).

Op 5 april 1853 verleed notaris Willem Swam de transportakte waarbij landbouwer Gerrit Jan Schuurman en echtgenote Antje Paling hun voor 1100 gulden verkochte huis en erf overdroegen aan schoolonderwijzer Jan Leendert Bergkamp (aktenr. 1985).

Legger 931/2: Eigendom van Jan Leendert Bergkamp, schoolonderwijzer te Ane. In 1856 vereniging percelen. Over op:
Legger 912/3: Eigendom van Jan Leendert Bergkamp (en kinderen). In 1858 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1858.

Legger 912/8: Nieuwe sectie F-1824. Huis en erf.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 1 april 1872.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 mei 1872.

Legger 1890/1: Eigendom van Hendrik Jan Bosch en echtgenote Zwaantjen Gerrits, landbouwers te Ane (zie hulpregister no. 4 hypotheken, deel 238, nr. 89). Huisnr. B-58. In 1901 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901.

Legger 1890/23: Huis, schuur en gaardengrond. In 1911 bijbouw. Over op:Legger 1890/25: Nieuwe sectie F-2640. Huis, schuur en gaardengrond. In 1911 bijbouw en redres. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 1890/26: Nieuwe sectie F-2811. Huis, schuur en tuingrond. In 1914 ruiling, vereniging en redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 1890/27: Nieuwe sectie F-2844. Huis, schuur en bouwland. In 1916 stichting. Over op:
Legger 1890/29: Huis, schuren en bouwland. In 1919 stichting. Over op:
Legger 1890/30: Twee huizen, schuren en bouwland. In 1920 stichting. Over op: 

Kadastrale hulpkaart, anno 1920.

Legger 1890/32: Nieuwe sectie F-3014. Huis, schuur en bouwland. In 1921 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1920.

Legger 1890/34: Nieuwe sectie F-3021. Huis, schuur en bouwland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 4237/9: Eigendom van Gerrit Bosch, landbouwer te Ane (zie register van overschrijving hypotheken, deel 680, nr. 153). Hij was op 4 mei 1895 te Gramsbergen getrouwd met Geesjen Beltman. In 1926 bijbouw. Over op:
Legger 4237/10: Huis, schuur en bouwland. In 1926 successie. Over op:
Legger 3788/9: Eigendom van Gerrit Bosch. In 1929 verbouw. Over op:
Legger 3788/11: In 1934 sloop en stichting. Over op:
Legger 3788/14: In 1938 vergroting. Over op:
Legger 3788/15: In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 5538/6: Eigendom van Hendrik Jan Bosch (geb. 18-11-1904) en echtgenote Berendina Jonkeren (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1009, nr. 179). In 1960 splitsing voor verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960.

Legger 5538/15: Nieuwe sectie F-3634. Huis, schuren, bouwland. In 1960 in ruilverkaveling opgenomen. Over op:

Veldwerkkaart, anno 1960.

Legger 5538/18: Nieuwe sectie G-191. Huis, schuren, erf aan de provinciale weg Lutten-Ane. In 1964 verbouw. Over op:
Legger 5538/26: In 1965 splitsing. Over op:
Legger 5538/27: Huis, schuren, erf. In 1967 verkoop enz. Over op:
Legger 5538/28: Nieuwe sectie G-261. Twee huizen, schuren, erf. In 1967 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1967.

Legger 5538/29: In 1968 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1968 (sectie G-274).
Kadastrale hulpkaart, juli 1970 (sectie G-292). Het linker bouwdeel is afgebroken…

Legger 5650/4: Eigendom van Willem van der Veen (geb. 31-10-1902), timmerman te Ane. Hij was getrouwd met Johanna van Faassen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1749, nr. 112). Huis, erf. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 6672/1: Eigendom van Johanna Geertruida van der Veen (geb. 26-03-1930). Zij was getrouwd met Hendrik Jan Tromp (zie register van overschrijving hypotheken, deel 2250, nr. 86). Anerveenseweg 2.

Kadastrale hulpkaart, februari 1987.