Legger 3927/1: Sectie F-3001. Bouwland. Eigendom van bakker en winkelier Herman Slatman en echtgenote Gezina van der Heidde. Zij zijn op 19 januari 1893 getrouwd te Gramsbergen. In 1919 ontginning. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1919 (sectie F-3001).

Legger 3927/2: Sectie F-3001. Bouwland. In 1922 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een nieuw woon-winkelhuis met bakkerij.

Scan van originele bouwtekening, anno 1922 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie F-3001).

Legger 3927/3: Sectie F-3001. Huis, schuren en bouwland. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 4385/5: Eigendom van bakker, winkelier en landbouwer Johannes Henderikus Slatman en echtgenote Berendina Roeloffina Hinnegies. Zij zijn op 12 september 1923 getrouwd te Gramsbergen. In 1931 sloop en herbouw. Over op:

Legger 4385/10: In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 4385/22: In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4385/26: Nieuwe sectie G-226. Winkelhuis, bakkerij en boomgaard. In 1961 stichting. Over op:
Legger 4385/27: Sectie G-226. Winkelhuis, bakkerij, bungalow en boomgaard. In 1963 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 5969/8: Eigendom van Johannes Henderikus Slatman en echtgenote Berendina Roeloffina Hinnegies. In 1965 verkoop en stichting. Over op:
Legger 6034/2: Sectie G-247. Winkelhuis, bakkerij en tuin. Eigendom van bakker en winkelier Herman Slatman. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 6034/3: In 1967 verkoop deel van perceel enz. Over op:
Legger 6034/4: Nieuwe sectie G-253. Winkelhuis, bakkerij en tuin. In 1973 verbouw en stichting. De bakkerij is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 34.