Kadastrale hulpkaart, 31 juli 1859 (sectie F-1860).

Notaris Willem Swam verleed op 5 april 1862 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Geertjes en echtgenote Aaltje Voorstok. Zij verklaarden 400 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Jan Wanscheer te Emlenkamp (Emlichheim). Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde renten verbonden ze o.a. hun woonhuis met grond en wheere, staande en gelegen te Ane, sectie F-1860 (aktenr. 2764).

Kadastrale hulpkaart, 2 september 1975 (sectie G-221)

Legger 5833/1: Sectie G-221. Huis, schuren, tuin en bouwland aan de Berkte Rondweg. Eigendom van Hendrik Jan Kloekhorst en Johanna Woertel te Ane B-91. In 1964 sloping. Over op:
Legger 5833/2: In 1975 verkoop. Over op:
Legger 6793/1: Eigendom van kleuterleidster F.J. Nekkers en echtgenoot J. Schoonbergen te Ane B-91.