Fragment van kadastrale hulpkaart, 17 september 1856 (sectie F-1588).

Legger 497/13: Sectie F-1588. Huis en erf in de Berkte, gelegen aan het stroompje de Ziele. Eigendom van landbouwer Lambert Bouwmeester te Anerveen. In 1857 ontginning en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 18 juni 1857 (sectie F-1794).

Legger 497/17: Nieuwe sectie F-1794. Huis en erf in de Berkte.

Op 6 juli 1859 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Lambert Bouwmeester ten behoeve van de N.V. Credietvereeniging te Amsterdam. Voor een krediet van 1000 gulden verbond hij verschillende onroerende goederen als onderpand, waaronder zijn huis en erf op sectie F-1794 (aktenr. 2580).

Legger 1433/3: Eigendom van molenaar Gerrit Jan Reinink te Anerveen. In 1864 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1433/6: In 1867 verkoop. Over op:
Legger 1598/2: Eigendom van landbouwer Hendrik Reinink.

Op 9 november 1869 verleed notaris Swam een hypotheekakte op verzoek van molenaar Hendrik Reinink te Ane. Deze verklaarde 800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan vervener Luite Evers Wind te Lutten aan de Dedemsvaart. Het huis en erf in de Berkte werd tot onderpand gesteld (aktenr. 3131).

In 1869 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, september 1869 (sectie F-2085).

Legger 1598/50: Nieuwe sectie F-2085. Huis en erf in de Berkte. In 1870 expiratie gebouwd. Over op:
Legger 1598/52: Sectie F-2085. Huis en erf. Huisnr. C-1. In 1879 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 26 juli 1879 (sectie F-2292).

Legger 1598/59: Nieuwe sectie F-2292. Huis. In 1882 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, mei 1882 (sectie F-2410).

Legger 1598/80: Nieuwe sectie F-2410. Huis. In 1884 rectificatie verkoop. Over op:
Legger 2591/17: Eigendom van vervener Jan Kotterink en consorten Egbert ten Kate en Gerrit Pieters Datema. In 1884 verkoop. Over op:
Legger 2604/15: Eigendom van molenaar Albertus Bos en echtgenote Evertje Nijeboer, en mede-eigenaren onderwijzer Hendrik Rundervoort en landbouwer Johannes Reinink. In 1887 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1887 (sectie F-2512).

Legger 2604/18: Nieuwe sectie F-2512. Huis. In 1889 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2604/19: In 1904 successie. Over op:
Legger 3385/11: Sectie F-2512. Huis. Eigendom van Johannes Reinink en consorten, en mede-eigenaar hoofd der school Hendrik Rundervoort. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 3433/9: Sectie F-2512. Huis. Eigendom van hoofd der school Hendrik Rundervoort en echtgenote Jennigje Reinink. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 3779/10: Sectie F-2512. Huis. Eigendom van landbouwer Harm Jan Bekman en echtgenote Geertruida Rundervoort te Ane B-84. Zij zijn op 4 oktober 1907 getrouwd te Gramsbergen. In 1924 vereniging. Over op:
Legger 3779/22: In 1929 verbouw. Over op:
Legger 3779/31: Sectie F-2512. Huis en schuren. In 1929 stichting. Over op:
Legger 3779/32: In 1936 stichting. Over op:
Legger 3779/49: In 1939 verbouw. Over op:
Legger 3779/53: In 1940 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4951/25: Sectie F-2512. Huis en schuren. Eigendom van landbouwer Harm Jan Bekman te Ane B-84. In 1941 vereniging van percelen en vervangende nieuwbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie F-3183).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1941 (sectie F-3183).

Legger 4951/39: Nieuwe sectie F-3183. Huis en erf. In 1955 boedelscheiding. Over op:
Legger 5535/17: Eigendom van landbouwer Albert Bekman en echtgenote Jansje Altena. In 1955 bijbouw. Over op:
Legger 5535/18: Sectie F-3183. Huis, schuren en erf in de zgn. Berke. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, december 1959, na ruilverkaveling (sectie G-161). Huisnr. B-92.

Legger 5535/21: Nieuwe sectie G-161. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 5535/25: In 1970 bijbouw. Over op:
Legger 5535/26: In 1971 vernieuwd. Over op:
Legger 5535/28: In 1975 verkoop enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 2 september 1975 (sectie G-329).

Legger 6703/2: Nieuwe sectie G-329. Huis, stal, schuur en erf te Ane B-92. Eigendom van landbouwer J.H. Reinders en echtgenote L.J.B. Altena. Het recht van gebruik en bewoning van een deel van de woning lag bij landbouwer Albert Bekman (geb. 04-10-1909).

Kadastrale hulpkaart, 15 juli 1980 (sectie G-329).