In 1832 was het huis en erf Bosgers of Bosschers eigendom van landbouwer Albert Wilpshaar, weduwnaar van Geertjen Bosscher. Het erf lag aan het zgn. Het Enge Steegjen en werd geregistreerd als sectie F-199 op legger nr. 482, maar is inmiddels verdwenen. Het lag in de hoek van de Keukenweg en de Anereschweg.

Het Bosschers komt voor in een notariĆ«le akte van boedelscheiding, gedateerd 30 april 1840. Albert Wilpshaar (weduwnaar van Geertjen Bosschers), Berend Jan Wilpshaar, Gerrit Jan Wilpshaar en Jennegien Wilpshaar (en echtgenoot Jan Hendrik Hulter) verschenen die dag voor notaris Swam uit Gramsbergen (akte 88). Zij waren gezamenlijk eigenaren van een aantal onroerende goederen, waaronder ’t Wilpshaar in Holtheme en ’t Bosschers in Ane. Vader Albert bezat de helft, maar door ’t overlijden van Geertjen Bosschers was de andere helft vervallen aan hun drie kinderen. Het Bosschers in Ane werd getaxeerd op f. 300. Het totale bezit van de Wilpshaars werd die dag geraamd op f. 12.700. ’t Bosschers en een aantal andere kavels werden toebedeeld aan zoon Berend Jan Wilpshaar (aktenr. 883).

Op 16 juli 1841 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van Berend Jan Wilpshaar en Willemiena Willems. Zij verklaarden 600 gulden schuldig te zijn aan logementhouder Gerrit Crull op den Belt. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbonden ze o.a. hun boerderij op ’t Boschers, sectie F-199 (aktenr. 998).

Legger 584/1 Eigendom van Berend Jan Wilpshaar en echtgenote Willemina Willems, en later hun zoon Albert en verdere erfgenamen.
In 1871 werd het gemeenschappelijk bezit van het Bosgers in veiling gebracht (register 73/35). Over op legger 1211/8.
Legger 1211/8 Eigendom van Albert Wilpshaar (de oudste zoon van Berend Jan en Willemina) en diens echtgenote Fennigjen Hankamp. Zij waren getrouwd op 18 juni 1858 te Gramsbergen (zie hulpregister no. 4, deel 231, nr. 79). Stond indertijd bekend onder huisnr. B-11 (zie bevolkingsregister Gramsbergen 1850-1860).
In 1894 verkoop (register 73/11). Over op 2920/1.
Legger 2920/1 Eigendom van Albert Marsman, Gerrit Jan Marsman, Hendrik Jan Marsman, Jan Hendrik Marsman en Mannes Marsman (zie hulpregister no. 4, deel 402, nr. 20).
Nog in 1894 vond de sloop van de boerderij plaats en het jaar erop werd ook het erf omgeploegd, waarna het als grasgrond in gebruik werd genomen onder het nieuwe sectienummer F-2599.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895.