In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Roelof Bouwmeester en mede-eigenaren. Roelof was op 12 mei 1793 te Hardenberg getrouwd met Aaltjen Lamberts. Hij was op 19 januari 1830 te Ane gestorven, waarna zijn weduwe het erfje bewoonde en bezat. Het erf was geregistreerd als sectie F-56 op legger nr. 55.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832.

Later was het eigendom van Jan Hulter. Over op 497/3.
Legger 497/3: Eigendom van Roelofs zoon, Lambert Bouwmeester te Anerveen. Over op 542/18.

Op 16 april 1846 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van Lambert Bouwmeester. Deze verklaarde 1200 gulden schuldig te zijn aan Willemina Christina Boerrichter en Johanna Margaretha Boerrichter, beiden wonende te Laar. Als onderpand voor de lening verbond hij o.a. zijn huis en erf te Ane op sectie F-56 (aktenr. 1362).

Legger 542/18: Eigendom van Gerrit Beltman te Ane. In 1845 markescheiding. Over op 542/24.
Legger 542/24: Eigendom van Gerrit Beltman en mede-eigenaren. Sectie F no. 1651.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856.

Het erfje is inmiddels verdwenen.