Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 24 januari 1885 de overdracht van de noordelijke 17 aren van een perceel weiland te Ane (geheel groot 47 aren), sectie F-1756. Dit stukje grond was voor 340 gulden aangekocht door de burgerlijke gemeente Gramsbergen van landbouwer Hendrik Jan Bosch te Ane (aktenr. 2656). De akte wordt ook bewaard in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen.

Legger 1890/6: Sectie F-1756. Weiland in de Berkte. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Bosch te Ane. In 1885 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 137/58: Nieuwe sectie F-2509. Erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

Gewaarmerkte bouwtekening, behorend bij de aanbestedingsstukken, anno 1886 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Op 5 februari 1886 werd de bouw van een nieuwe school aanbesteed door het gemeentebestuur naar een ontwerp van architect H.E. Hoegsma te Hoogeveen. De aanbesteding werd gewonnen door aannemer H. van Dijk uit Lutten (totale kosten: f. 7299,-)

Kadastrale hulpkaart, anno 1887 (sectie F-2519).

Legger 137/60: Nieuwe sectie F-2519. School, schuur en erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

In het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen worden bestek en voorwaarden bewaard voor het bouwen van een onderwijzerswoning in een lokaal van de openbare lagere school te Ane, d.d. 8 januari 1916.

In 1916 onbelastbaarstelling. Over op:

Leerlingen en onderwijzend personeel van de openbare lagere school te Ane, anno 1916.
Links hoofdonderwijzer H. Rundervoort en rechts onderwijzer T. Tenburg.

Legger 137/141: Sectie F-2519. School, schuur en erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1917 bijbouw en vereniging. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1917 (sectie F-2999).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1917 (sectie F-2999).

Legger 137/146: Nieuwe sectie F-2999. School, onderwijzerswoning, schuren en tuin. Eigendom van de gemeente Gramsbergen.

De openbare lagere school werd per 1 november 1923 opgeheven. Het gemeentebestuur van Gramsbergen kondigde in het Salland’s Volksblad van 1 juli 1927 de openbare veiling aan van de opgeheven school en de aangrenzende woning, met schuurtjes en tuingrond door notaris Kelder te Dedemsvaart.

In 1926 belastbaarstelling. Over op:
Legger 137/161: Sectie F-2999. Huis, schuren en tuin. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1939 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 4935/66: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.