Op de vroegste kadastrale kaart van Ane, anno 1832, zien we dat het schooltje van de marke aan de huidige Anerveenseweg lag. Het werd geregistreerd als sectie F-62 op naam van de marke van Ane.

Fragment van eerste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Legger 1/45: School en erf. Eigendom van de marke Ane. Bij nadere overschrijving. Over op:
Legger 471a/1: School en erf. Eigendom van de marke Ane.

Bij koninklijk besluit van 28 maart 1839 werd de school te Ane samengevoegd met de school van Anevelde. Om alle kinderen te kunnen huisvesten, werd in Ane nieuwbouw gepleegd.

Begin 1841 werd de oude school afgebroken. De verkoop voor afbraak gebeurde bij veiling onder auspiciƫn van notaris Willem Swam uit Gramsbergen. In zijn archief is de akte van verkoop bewaard gebleven onder nr. 973, d.d. 5 maart 1841.