In 1794 overleed de ongehuwde ‘oom’ Berend Vlierman op ’t erve Vlierman in Ane. Hij had in 1786 zijn testament laten registreren waarin hij de zeven kinderen van zijn oudste broer Egbert Vlierman benoemde tot erfgenamen. Zij kregen allemaal 100 gulden. Daarnaast werd tot universeel erfgenaam benoemd diegene van zijn neven of nichten welke op ’t erve Vlierman zou komen introuwen of inwonen om het restant van zijn gehele nalatenschap in volle eigendom te erven, profiteren en genieten. Dat zou neefje Willem Vlierman worden. Hij trouwde op 20 juni 1806 te Hardenberg met Jennegien Wevers uit Collendoorn.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Evert Meilink en echtgenote Jennegien Wevers. Zij waren getrouwd op 7 april 1820 in Gramsbergen. Jennegien was toen weduwe van Willem Vlierman. Notaris van Riemsdijk registreerde op 24 februari 1820 de huwelijkse voorwaarden van ’t bruidspaar (aktenr. 130, scan 31). Jennegien Wevers stierf kinderloos in 1845, waarna Evert Meilink op 18 maart 1847 hertrouwde met Lubbegien Hilberink uit Lutten. Het erf Flierman was geregistreerd in sectie F-35 op legger nr. 299. Huisnr. B-39.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832, sectie F-35.

Op 26 augustus 1837 schreef de ongehuwde Stientjen Vlierman haar testament en liet dat door notaris Swam registreren. Ze legateerde in haar uiterste wil aan Evert Meilink en echtgenote Jennegien Wevers (eerder echtgenote van haar overleden broer Willem Vlierman) haar aandeel in de boedel en nalatenschap van haar broer Willem Vlierman. Daarnaast legateerde ze het geldbedrag ad 1150 guldens dat haar bij akte van huwelijksvoorwaarden op 24 mei 1806, opgemaakt bij ’t aanstaande huwelijk van genoemde Willem Vlierman en Jennegien Wevers, was toegezegd. Zij moesten dan wel honderd guldens afdragen aan de diaconie van Hardenberg (scan 65).

In 1877 werd bijgebouwd. Over op 299/11.
Legger 299/111: Huisnr. B-39, huis, erf, schuren en varkenshok. Nieuwe sectie F-2232. In 1886 volgde een boedelscheiding. Over op 2462/58.

Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1877, sectie F-2232.

Legger 2462/58: Eigendom van Roelof Meilink en Arendina Waaijman (zie register van overschrijving hypotheken deel 343, nr. 66). Zij waren op 2 juli 1872 getrouwd in Gramsbergen. Huisnr. B-39. In 1896 stichting. Over op 2462/114.
Legger 2462/114: In 1897 stichting. Over op 2462/115.
Legger 2462/115: nieuwe sectie F-2606. Huis, schuur, erf, kookhuis. In 1907 herbouw. Over op 2462/121.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1897, sectie F-2606.
Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1897, sectie F-2606.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908, sectie F-2606.

Legger 2462/121: In 1911 bijbouw. Over op 2462/128.
Legger 2462/128: In 1911 boedelscheiding. Over op 3736/71.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911, sectie F-2606.

Legger 3736/71: Eigendom van Evert Meilink en Hendrika Richterink (zie register van overschrijving hypotheken deel 559, nr. 15). Zij waren op 14 juli 1899 getrouwd in Heemse. In 1914 redres en vereniging van percelen. Over op 3736/88.
Legger 3736/88: nieuwe sectie F-2828. In 1921 vernieuwing. Over op 3736/98.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913, sectie F-2828.

Legger 3736/98: In 1925 successie. Over op 3505/62.
Legger 3505/62: In 1937 verbouw. Over op 3505/74.
Legger 3505/74: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 3505/86: Nieuwe sectie F-3503: Voor 1/3e deel eigendom van Roelof Meilink en Evertje Jonkhans. Zij waren getrouwd op 4 september 1936 in Gramsbergen. Voor 1/3e deel eigendom van Arendina Meilink en voor 1/3e deel eigendom van Zwaantje Meilink (echtgenote van Jan Hendrik Boerrigter). In 1968 boedelscheiding. Over op 6227/7.
Legger 6227/7: Volledig eigendom van Roelof Meilink en Evertje Jonkhans. In 1969 verbouw.

Het erf is nu geadresseerd aan De Steeghe 17 in Ane, op de driesprong met de ‘Vliermansweg’.