In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Willem Loshaar. Hij overleed echter op 21 januari 1832, waarna het erf middels successie vererfde op zijn oudste dochter Judechien en haar man Roelof Hurink. Zij trouwden op 24 juni 1836. Het erf was in 1832 gesitueerd in de buurtschap Ane, in sectie F-134 en kadastraal bekend op legger nr. 281. 

Fragment van kadastrale kaart anno 1832.

Notaris Willem Swam te Gramsbergen begon op 5 augustus 1853 met de inventarisatie van de nagelaten boedel van Roelof Hurink en Judechien Loshaar. Hij deed dat op verzoek van landbouwer Jannes Kieft te Holtheme, als voogd over de drie nagelaten en onmondige kinderen Johanna, Willem en Aaltjen Hurink. Landbouwer Jan Hurink te Anevelde was toeziend voogd. Tot de onroerende goederen behoorde het erve het Loshaars genaamd, gelegen te Aane, met het daarbij staand bakhuisje en schuur, sectie F-134 (aktenr. 2039).

In 1870 volgde een boedelscheiding, waarna de boerderij en het erf overgingen op dochter Johanna Hurink en echtgenoot Gerrit Jan Kamphuis te Radewijk. Het echtpaar verliet daarop Gerrit Jans geboortegrond en vestigde zich op ’t Loshaar in Ane waar Johanna in 1838 geboren was. In die periode was de boerderij bekend onder huisnr. B-4 in Ane. Het perceel F-134 bestond toen uit huis, erf met drie schuren en grasland. In 1889 volgde successie en gedeeltelijke vernieuwing.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1890.

Legger 1744/53: In 1890 werd gedeeltelijk gesloopt en in 1911 werd opnieuw een boedelscheiding gepasseerd (St. 73/20). Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921.

Legger 3702/8: Eigendom van Gerrit Jan Kamphuis en echtgenote Hermina Odink (zie register van overschrijving hypotheken deel 552 nr. 52). Zij waren op 12 mei 1905 te Heemse getrouwd. Ze bewoonden huisnr. B-4, het erve Lösters.
In 1931 stichting (St. 75/84bis), over op 3702/30. In 1940 andermaal een boedelscheiding. Over op Gerrit Jan Kamphuis en echtgenote Jennigje Marsman. Zij waren op 19 mei 1933 te Gramsbergen getrouwd.
Legger 4984/25: Eigendom van Gerrit Jan Kamphuis en Jennigje Marsman. Sectie F-3481. Boerderij, erf, bouwland en weiland aan de Löstersweg. In 1960 rectificatie. Over op:

Fragment van kadastrale veldkaart, anno 1946.

Legger 5765/2: Eigendom van Lucas Kampman en echtgenote Johanna Marsman cs. Sectie F-3481. Zie register van overschrijving hypotheken deel 1469 nr. 121. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling ‘de Schanswetering’. Over op:
Legger 5765/3: Sectie F-3643. Zie register van overschrijving hypotheken deel 1495 nr. 51. Huis, schuren, erf, bouwland en weiland. 

Tegenwoordig is het erf geadresseerd aan De Steeghe 4 (sectie F-3643, later F-3682).