Dat wat nu in gebruik is als schuur, was voorheen de boerderij van het erve Willink. Deze staat er al vanaf 1768, wat blijkt uit de forse smeedijzeren muurankers die in sierlijke cijfers het jaartal uitbeelden. De voormalige boerderij is waarschijnlijk het oudste gebouw in Ane, want in de gebinten van het Willink worden nog vroegere jaartallen genoemd die terug gaan naar 1641 en 1689. De overgrootvader van Gerrit Jan Hendrik Slingenbergh, de huidige eigenaar, heeft haar in 1895 gekocht en heeft een jaar later de nieuwe boerderij laten bouwen.

 
Zicht op de voorgevel van het gemeentelijk monument, de boerderij van het voormalige erve Willink aan De Steeghe in Ane. Op de voorgevel het bouwjaar in muurankers: 1896 (Fotograaf: E. Wolbink, Hardenberg).

De 28ste april 1642 was een belangrijke datum in de geschiedenis van het Willink. Op die dag werd het erve stuksgewijs verkocht door de kinderen van wijlen jonkheer Adriaan van der Merwede en juffer Elisabet Doris. De opstallen met nog een aanzienlijke hoeveelheid grond zijn toen aangekocht door Lucas Willink en zijn vrouw Annechien Jansen, de bewoners van het erf. Het vuurstedenregister, een registratie van het aantal schoorstenen per huis, vermeldt in 1682 zoon Wolter Willink als rechtmatige eigenaar. In datzelfde register staat achter de naam van de bewoner van het Willink bovendien nog dat daar de school was gehuisvest. Wolter Lucasz. Willink en zoon Lucas Woltersz. Willink waren aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende de schoolmeesters van Ane.

Een bewaard gebleven inventaris van het Willink uit 1817 laat zien dat de Willinks niet onbemiddeld waren en verschillende kostbare voorwerpen bezaten, zoals een zilveren beugel met tas, drie gouden ringen, een paar zilveren schoengespen, een zilveren naaldenkoker, een zilveren snuiftabaksdoos en een paar zilveren kniegespen.

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 7 mei 1823 een akte van boedelscheiding op verzoek van Jan Willink, Hermannus Willink, Egberdiena Willink (gehuwd met Jan Hendrik Lotterman) en Jennigjen Willink (weduwe van Jan van der Hulst Gerritszoon) als gezamenlijke kinderen van wijlen Derk Willink en Jennigjen Munnikemeijer. Zij verklaarden zo tezamen als ieder afzonderlijk voor 1000 gulden het aandeel van hun ouders in de nalatenschap van hun mede wijlen grootouders van vaderszijde Jan Willink en Jennigjen Jansen Knobbe over te dragen en af te staan en over te dragen aan hun neef Derk Willink Willemszoon. Het betrof de vaste goederen van het erve Willink cum annexen te Aane (aktenr. 285, scan 198).

De oude boerderij stond bij de aanvang van het kadaster in 1832 op naam van landbouwer Derk Willink en echtgenote Geertjen Westerman, maar Lugies werd als huisnaam op de kaarten vermeld. Die naam is te verklaren, omdat het Willink in de zeventiende eeuw werd bewoond door een Luigien Wolters. Hij was de betovergrootvader van Derk Willink. De naam Luigien verbasterde in de volksmond tot Luigiens of Lugies. Voor meer informatie over het Willink, zie ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ (pag. 22 en 23).

We vinden het erf in 1832 gesitueerd in de buurtschap Ane, in sectie F-140 op legger nr. 475, regel 22.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Swam te Gramsbergen verleed op 4 september 1837 een proces-verbaal van definitieve toewijzing na een openbare veiling van ’t Willink, in opdracht van de eigenaren Derk Willink, Hermannus Willink en Wibbegien Willink (echtgenote van Marten Jannessen), en Hendrik Kampherbeek (weduwnaar van Geesjen Willink en vader en voogd van zijn minderjarige kinderen) (zie toegang 122, inv.nr. 1547, scans 67 e.v.). Zij waren erfgenamen van Willem Willink en Jannigje Munnikemeijer die resp. in 1819 en 1821 waren gestorven te Ane.

In 1846 ging de eigendom tijdelijk over op Rudolph Albertus Kerkhoven (legger nr. 755, regel 3), indertijd landeigenaar en vervener te Avereest, maar ook inspecteur van het onderwijs aan de Dedemsvaart. Enkele jaren later was het erve, volgens het kadaster, weer eigendom van de familie Willink en wel van de ongehuwde Gerrit Willem Willink te Ane (legger 1135, regel 4) en vervolgens diens jongere broer Gerrit Jan Willink en echtgenote Annigje Pieters Dam.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1888 volgde een gedeeltelijke afbraak en vereniging van de kadastrale percelen 140 en 141. De boerderij stond toen bij de gemeente bekend als huisnr. B-5 in Ane. Na de afbraak en vereniging ging het perceel over (op legger 1135, regel 19) naar het nieuwe sectienummer F-2525, zoals blijkt uit onderstaande hulpkaart. In 1891 werd gedeeltelijk vernieuwd en in 1895 wijzigde de boerderij van eigendom, zoals hierboven al vermeld.

De nieuwe eigenaar werd Hendrik Slingenbergh uit Holtheme die in 1891 was gehuwd met Johanna Meilink. In 1896 veranderde de bestemming van de oude boerderij tot ‘schuur’. De nieuwe boerderij, het woonhuis, was in datzelfde jaar gebouwd op het naastgelegen perceel, sectie F-2526, zoals blijkt uit de kadastrale leggers, maar ook uit de muurankers die werden aangebracht boven de vensters in de voorgevel van het huis.

Gevelsteen met de initialen van het echtpaar Hendrik SlingenBergh en JohannA Meilink, aangebracht in de top van de voorgevel van de nieuwe boerderij.
Voorgevel van de in 1896 nieuw gebouwde boerderij (fotograaf: E. Wolbink, anno 2007).
Kadastrale hulpkaart anno 1888.
De houten dakconstructie van de oude boerderij op ’t erve Willink (fotograaf: E. Wolbink, anno 2007).

© ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’, uitgegeven door de Stichting Historische Projecten, 2008.