Bij koninklijk besluit van 28 maart 1839 werd de school van Ane samengevoegd met die van Anevelde. Om alle kinderen te kunnen huisvesten, werd in Ane nieuwbouw gepleegd. De bouw van de nieuwe school, geschikt voor 87 leerlingen, werd op 19 november 1839 aanbesteed ten huize van kastelein Grimmelius in Gramsbergen.

Over─│sselsche courant, 1 november 1839.

Eind 1840 was de nieuwbouw al lang klaar, maar kon het nog niet in gebruik genomen worden doordat het binnen nog veel te vochtig was.

Legger 1/59: Sectie F-179. Broekgrond. Eigendom van de marke Ane. In 1856 markeverdeling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1856 (sectie F-1755).

Legger 137/7: Nieuwe sectie F-1755. School. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. Over op:
Legger 469/2: Sectie F-1755. School. Over op:
Legger 2033/7: Sectie F-1755. School. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1883 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 137/51: Sectie F-1755. School. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1901 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie F-2641).

Legger 137/80: Nieuwe sectie F-2641. School en erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1915 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1917 (sectie H-2641 gesloopt).

Legger 137/140: Sectie F-2641. Erf. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1928 stichting. Over op:
Legger 137/167: Sectie F-2641. Weg en loods. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1939 vernieuwing van artikelen. Over op:
Legger 4935/63: Sectie F-2641. Weg en loods. Eigendom van de gemeente Gramsbergen. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.