Figuratieve schets van de geplande doortrekking van de Dedemsvaart tot in de Vecht, met vermelding van ’t Lamberts in Ane, 9 mei 1829.

In 1832 was het huis en erf eigendom van Hendrikje Reurink (alias Lamberts), de weduwe van Harmen Lamberts (alias Holter). Zij waren op 19 september 1793 getrouwd in de kerk te Gramsbergen. Het jaar erop, op 26 september 1794, werd op ’t erve Lambers hun dochter Hendrikjen geboren. Op 2 oktober 1797 werd aldaar hun zoon Jan Hendrik geboren.

Harmen Lamberts (alias Holter) zal rond de geboorte van zijn tweede kind gestorven zijn, want zijn weduwe hertrouwde in april 1798 met Hermen Schutten uit Ane. Schout J.G. Pruim registreerde hun huwelijksvoorwaarden waarin o.a. werd bepaald dat, mocht de bruid binnen 22 jaar na de huwelijksvoltrekking komen te overlijden, de bruidegom dan het recht had om opnieuw op het erve, door de bruid bezeten en bewoond wordende, te mogen introuwen. Zou hij willen hertrouwen na die periode van 22 jaar, dan zou hij het erve moeten ontruimen en verlaten, waarna een van de twee kinderen op hun ouderlijk erf zouden mogen introuwen.

Hendrikje Hölter-Reurink overleed op 12 april 1832, waarna het Lambers eigendom werd van zoon Jan Hendrik Hulter en echtgenote Jennigjen Wilpshaar. Zij waren op 6 juli 1827 getrouwd te Gramsbergen. In 1832 was het Lambers geregistreerd in sectie F-75 op legger nr. 270.

Fragment van eerste kadastrale minuutkaart, anno 1832.

Op 27 april 1833 verschenen landbouwer Jan Hendrik Hulter en echtgenote Jennegien Wilpshaar voor notaris Swam te Gramsbergen. Zij verklaarden ‘opregt en deugdelijk’ 500 guldens schuldig te zijn aan Jan Hendrik Ringerbruggen, landbouwer te Emmelenkamp. Voor deze hypotheek stelden ze tot onderpand: een huis en schuur, met den daaragter gelegenen gaarden, groot ongeveer zeven roeden, staande en gelegen in de buurtschap Aane, ten westen de groote weg naar Koevorden, en ten noorden het kanaal, met het hier voormaals aangrenzend gaardenland, ’t welk alnu is leggende ten zuiden het kanaal, groot ongeveer een roede, en beland ten zuiden het gaardenland van Gerrit Jan Hulter aldaar. Verder golden ook als onderpand twee stukken zaailand op den zogenaamden Wolbinkskamp, leggende aan weerszijden het kanaal, een stuk gaardenland den Bongert genaamd, twee stukken zaailand in de Anerësch en een stuk zaailand genaamd het Zwartewatersstukke. 

Overijsselsche courant, 18 april 1843.

Legger 270/14: Sectie F-75.

Op 24 december 1846 verleed notaris Willem Swam een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Hendrik Hulter. Deze verklaarde 800 gulden schuldig te zijn aan landbouwer Jan Hendrik Ringerbruggen te Emlichheim. Als onderpand voor de lening en de verschuldigde rente verbond hij zijn onroerende goederen, waaronder het erf op sectie F-75 (aktenr. 1410).

In 1852 splitsing. Over op 270/34.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1854.

Legger 270/34: Sectie F-1186. Huis en erf. Over op 1021/15.
Legger 1021/15: Eigendom van Hendrikje Reurink, weduwe van Harmen Lamberts. In 1861 successie. Over op 1311/12.
Legger 1311/12: Eigendom van Jennegien Wilpshaar, weduwe van Jan Hendrik Hulter. Zij waren op 6 juli 1827 te Gramsbergen getrouwd. Jan Hendrik overleed op 5 september 1847 in Ane, waarna zijn weduwe op 24 mei 1862 te Gramsbergen hertrouwde met weduwnaar Jan Romberg. In 1865 bijbouw. Over op 1311/22 t/m 25, waarna perceel verbouwd was tot vier woningen onder één kap, met de sectienummers F-1935, 1936, 1937 en 1938. In 1866 verkoop. Over op 1559/8 t/m 11.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1865.

Legger 1559/8 t/m 11: In 1868 verkoop. Over op 1602/8 t/m 11.
Legger 1602/8 t/m 11: Eigendom van Jennegien Wilpshaar, weduwe van Jan Romberg. In 1871 verkoop. Over op 1307/8 t/m 11.
Legger 1307/8 t/m 11: Eigendom van bakker en winkelier Nicolaas Wilhelmus van der Hulst te Coevorden (zie register van overschrijving hypotheken deel 230/36). Hij vestigde zich te Ane. Hij was op 16 januari 1863 in Coevorden getrouwd met Geertjen Hamberg uit Stad Hardenberg. De huizen waren toen genummerd B-60, B-61, B-62 en B-63. In 1894 verandering van bestemming en vereniging van percelen. Over op 1307/22 t/m 25.

Fragment van kadastrale minuutkaart, ca. 1880.

Legger 1307/22: sectie F-1935, huisnr. B-63, pakhuis en erf
Legger 1307/23: sectie F-1936, huisnr. B-62, pakhuis en erf
Legger 1307/24: sectie F-1937, huisnr. B-61, pakhuis en erf
Legger 1307/25: sectie F-1938, huisnr. B-62, pakhuis en erf. Over op 1307/27.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1895.

Legger 1307/27: Nieuw sectienr. F-2597. De vier percelen zijn samengevoegd tot één perceel met pakhuizen en erf. In 1905 boedelscheiding. Over op 3390/13.
Legger 3390/13: Eigendom van bakker en winkelier Hendrik van der Hulst. Hij was op 13 september 1894 te Gramsbergen gehuwd met Frederika Gesina Krikke. In 1912 vernieuwing en splitsing van percelen. Over op 3390/18.
Legger 3390/18: Sectie F-2597. Huis, huis, pakhuis en erf. In 1914 vereniging en redres. Over op 3390/21.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1913.

Legger 3390/21: Nieuw sectienr. F-2843 (zie register van overschrijving hypotheken deel 579/27). In 1920 successie. Over op 3241/20.
Legger 3241/20: Sectie F-2843. Huis, huis, pakhuis en erf. In 1923 stichting. Over op 3241/22.
Legger 3241/22: 2 huizen, pakhuis, erf en transformatorhuisje. In 1925 stichting en splitsing. Over op 3241/23.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1926.

Legger 3241/23: Nieuw sectienr. F-3046. Huis en erf. In 1929 verkoop. Over op 3241/24.

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1929.

Legger 3241/24: Nieuw sectienr. F-3127. Huis en erf. In 1935 verkoop. Over op 4749/19.
Legger 4749/19: Eigendom van bakker Nicolaas Wilhelmus van der Hulst (geb. 27 juni 1898) en echtgenote Everdina Gesina Bras. Zij waren op 25 april 1929 te Gramsbergen getrouwd. In 1950 gedeeltelijke vernieuwing en verandering van bestemming. Over op 4749/28.
Legger 4749/28: 2 huizen, schuur en erf. In 1950 verkoop. Over op 4749/33.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951.

Legger 4749/33: Nieuw sectienr. F-3559. 2 huizen, schuur en erf. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1961.

Legger 4749/42: Nieuw sectienr. G-189. 2 huizen, schuur, erf en tuin. Eigendom van Everdina Gezina Bras, weduwe van Nicolaas Wilhelmus van der Hulst.

Woningen op ’t vroegere Lambers, De Vaart 13, Ane.